Với mong ước được dùng khả năng và nén bạc Chúa ban, Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh cố gắng thực hiện những CD Thánh Ca trước tiên để quảng bá Lời Chúa qua thánh nhạc và kế đến đóng góp một bàn tay để chia sẻ đến những nơi đang gặp khốn khó qua công tác bác ái từ thiện, nhất là trên quê hương Việt Nam.

 

Rất mong sự hưởng ứng của quý vị khắp nơi để chúng ta cùng nhau góp một bàn tay, dù những đóng góp nhỏ bé hay lớn lao cũng đều rất quý hóa cho những mảnh đời bất hạnh và những nơi cánh đồng truyền giáo đang cần nhu cầu giúp đỡ của mỗi chúng ta.

 

Anh em chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc đến các cơ quan cần giúp đỡ và có chứng thư đăng lên mục "Công Tác Từ Thiện" để quý vị cùng được rõ.

 

 

CHỨNG THƯ TỪ CÁC CƠ QUAN TỪ THIỆN

Họ & tên Định dạng
Lm. Antôn Nguyễn Phi Hùng PDF