KINH NGUYN DÂNG CHÚA 1

 

Chúa Giê-su, là nguồn sự êm dịu

Cho những ai luôn biết kính sợ Ngài

Xin nhắc nhớ khổ đau Người đã chịu

Hướng dẫn con lòng sám hối đêm ngày

 

Khấn xin Chúa hướng con người nhìn lại

Cảnh chịu đòn đánh nứt nẻ thịt da

Đường khổ nạn chỉ vì yêu nhân loại

Cứu rỗi đời thoát khỏi chốn trầm kha

 

Toàn thân Chúa bị con người hành hạ

Ngài vẫn luôn cầu xin với Chúa Cha

Cho những ai xúc phạm được thứ tha

Đến thân xác mà Người đã gánh chịu

 

Chúa Giê-su, là tấm gương phản chiếu

Cho những ai biết tin tưởng nơi Ngài

Kẻ trộm lành phúc thay ơn hoán cải

Chúa thứ tha lòng xác tín van nài

 

Chúa Giê-su là Người Cha nhẫn nại

Luôn mong con người, sám hối đêm ngày

Chân thập giá nơi cùng đích điểm hẹn

Nối đất trời cứu độ mãi ngàn sau

 

Đường Thập giá chỉ mình Mẹ hiểu thấu

Nhìn con yêu suy ngẫm chết thương đau

Thân xác Ngài tả tơi như mộc dược

Mẹ khóc thầm chịu đựng suốt đêm thâu

                                                              2015