CÁNH CHUNG

 

Chuẩn bị đi ngày đó cánh chung

Đất long Trời lở nước nổ tung

Các Đại Dịch lan tràn châu lục

Sấm sét ầm vang khắp không trung

 

Trời như ngừng thở chợt bỗng dưng

Toàn thể trần gian tối như bưng

Ai người lọt thoát giai đoạn đó

Có lẽ Thiên Thần sẽ khoan dung

 

Ba ngày trọn, hãi hùng kinh khủng

Thanh lọc con chiên dưới thế trần

Bình minh trỗi, thái dương tỏa sáng

Con chắp tay tạ Chúa thiên đàng

 

Sáng danh, Thiên Chúa vinh quang

Giáng sinh vào chốn nhân gian cơ hàn

Thế nhân, tội lỗi vô vàn

Mão gai, Thập giá, Ngài mang cứu người

Lạy tạ, tình Chúa cao vời

Hồng Ân Cứu Chuộc trọn đời thượng tôn!

                                                                1978