KHOAN DUNG

 

Nhịp cầu nối, là tấm lòng nhẫn nại

Tạo yêu thương đem tha thứ cho nhau

Thời quá khứ, có bao giờ trở lại

Đừng nên quên kẻo hối hận về sau

 

Sự cống hiến, hương ngạt ngào quý báu

Tỏa lan thơm, xua chướng khí tan mau

Tính trung thực, mật ong lành dịu ngọt

Đem bình an tương ái tín trọng nhau

 

Hãy trau chuốt tình tha nhân thiện hảo

Trao tặng người tim nhân ái dạt dào

Hồng ân Chúa sẽ ban từ thiên đạo

Cho những ai luôn phó thác nơi Ngài

                                                          2017