KHIÊM CUNG

 

Kính lạy Mẹ, ban từ tâm xoa dịu

Bao ưu phiền của bản tính con người

Biết nhẫn nhục, dù kẻ thù bách hại

Mà bình yên tuân lời dạy của Ngài

 

Ôi lạy Chúa, xả thân vì nhân loại

Con xin theo đường Thánh Chúa kính yêu

Bởi thân xác, rồi cũng vào hư hoại

Để phần hồn Thiên đàng được phiêu diêu

 

Gương Thánh Mẫu, ánh hào quang rạng chiếu

Sống khiêm cung nhẫn nhịn với tha nhân

Mở rộng tâm, nguyện phục vụ xả thân

Vững tâm bước theo con đường Chúa dạy

                                                                 1988