NIỀM K VNG

 

Trong nhịp sống đôi khi vất vả

Về đến nhà lòng thấy an hòa

Nhìn con cháu bao niềm kỳ vọng

Ngửa mặt trông lên, ấm cõi lòng

 

Lạy Mẹ, giảm cho con tính nóng

Mỗi khi con gặp chuyện bất công

Biết bình tĩnh, lắng tâm lên Chúa

Cầu Ngài, mọi việc sẽ trôi qua

 

Tương lai sống đạo, con gắng hứa

Chuyên cần lần chuỗi hạt Mân Côi

Dâng Chúa sớm tối lời kinh nguyện

Tạ tâm tình Ngài mãi không ngơi

                                                    1984