NUT L VÀO TÂM

 

Đừng hờn trách, khi gia cang đổ vỡ

Bởi vì đâu con cháu phải sầu lo

Trong cuộc sống mỗi người nên tự chủ

Tránh để người ngoài, tác động tâm tư

 

Thế sự đời thường tính hay vị kỷ

Tội tổ tông căn tính của con người

Sự ganh ghét hơn thua sinh đố kỵ

Nói xấu, vu oan miệng lưỡi độc xà

 

Người tâm ác có thể làm tất cả

Chị em một nhà cũng chẳng nương tha

Thốt lời vu khống, dối lừa bất nhã 

Đòn xóc hai đầu, tạo kế ly gian

 

Phúc Âm dạy hãy lấy nhân đổi oán

Độ lượng cho đi với tấm lòng thành

Bao dung, nhẫn nhịn, tâm không thù hận

Biết khó khăn cương quyết sẽ thực hành

 

Buông bỏ vào tâm, lệ tuôn thành giọt

Vết thương lòng rồi cũng sẽ vượt qua

Bỏ mặc ngoài tai lời ve sáo hót

Thị phi, thật hư đàm tiếu gần xa

 

Hãy cầu nguyện mỗi ngày dâng lên Chúa

Suy niệm thâm sâu lời Chúa hải hà

Đức tin vững tâm hồn được thanh thản

Vinh danh Ngài, dưới trần thế bằng an

                                                            2017