Hỗ Trợ Phần Mềm

- Mục ”Hỗ Trợ Phần Mềm” được tạo ra với mục đích giúp một số quý vị gặp trở ngại khi đọc chữ tiếng Việt, mở nghe và xem bài hát bằng dạng Scorch và in bài hát bị thiếu phần cuối. Vì thế, Đinh Brothers xin gửi đến quý vị những hướng dẫn từng bước với phần hình ảnh minh họa hy vọng dễ dàng cho quý vị theo dõi và làm theo để khắc phục những trở ngại nêu trên.

 

- Để xem và đọc được tiếng Việt các bài hát trong Thư Viện Âm Nhạc, trước tiên quý vị cần có những phông chữ và phần mềm Scorch 2 mà Đinh Brothers đã sử dụng khi trình bày. Hiện tại duyệt trình Chrome không hỗ trợ để mở dạng Scorch được, vì thế xin quý vị sử dụng duyệt trình Internet Explorer phiên bản 8, Mozilla Firefox hoặc Opera. Xin quý vị xem hướng dẫn chi tiết sau:

 

1. Xin tải phầm mềm Scorch 2 tại đây: Scorch 2

2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Scorch 2:

- Sau khi đã tải phầm mềm Scorch 2 về máy, xin double click vào filename ”Scorch620NSPluginInstaller”

- Chọn: Yes

- Chọn: Install

- Chọn: Finish

3. Xin tải phần mềm Winrar tại đây: Winrar

4. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Winrar:

- Sau khi đã tải phần mềm Winrar về máy, xin double click vào filename “wrar380”

- Chọn: Yes

- Chọn: Install

- Chọn: OK

- Chọn: Done

5. Xin tải font tiếng Việt tại đây: Viet-Fonts

6. Hướng dẫn cài đặt font Tiếng Việt: Hướng dẫn cài đặt font tiếng Việt

7. Hướng dẫn in bài hát từ trên web: Hướng dẫn in bài hát từ trên web