Chúa Nhật V Thường Niên
  Là ánh sáng và muối ướp cho đời
   
Nhập Lễ Ca Nhập Lễ CN 5 TN
  Lời Chúa Là Đèn Soi
Đáp Ca

Tv. 111: 4-5, 6-7, 8a, 9

Trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

  Trong U Tối Người Xuất Hiện
  Người Đã Xuất Hiện
  Người Như Sự Sáng
Dâng Lễ Dâng Đời Tình Thương
  Lễ Dâng Tình Yêu
Hiệp Lễ Mt. 5: 13-16
  Cảm Mến Hồng Ân
  Chứng Nhân Tình Yêu
  Dâng Ngày
  Là Muối, Là Ánh Sáng
  Muối Đất Và Ánh Sáng
  Muối Và Ánh Sáng
  Là Muối Mặn, Là Đèn Sáng
  Tâm Tình Hiến Dâng
  Xin Thắp Sáng
  Ánh Sáng Và Muối Đất
Kết Lễ Thắp Sáng Trong Con