Chúa Nhật V Thường Niên
  Là ánh sáng và muối ướp cho đời
   
Nhập Lễ Ca Nhập Lễ CN 5 TN
  Lời Chúa Là Đèn Soi
Đáp Ca

Tv. 111: 4-5, 6-7, 8a, 9

Trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

  Trong U Tối Người Xuất Hiện
  Người Đã Xuất Hiện
  Người Như Sự Sáng
Dâng Lễ Dâng Đời Tình Thương
  Lễ Dâng Tình Yêu
Hiệp Lễ Mt. 5: 13-16
  Cảm Mến Hồng Ân
  Chứng Nhân Tình Yêu
  Dâng Ngày
  Là Muối, Là Ánh Sáng
  Tâm Tình Hiến Dâng
  Xin Thắp Sáng
Kết Lễ Thắp Sáng Trong Con