Chúa Nhật

Lễ Lá

  Vinh quang là thánh giá
Lưu ý:

Tùy theo mỗi GX.

Việc rước lá có thể được

tổ chức ngoài trời.

Ca đoàn nên chuẩn bị bài hát.

   
Nhập Lễ Vang Lời Tụng Ca
  Các Trẻ Do Thái
  Các Trẻ Do Thái
Đáp Ca Tv. 21: 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24
  Sao Chúa Bỏ Con
  Chúa Nhật Lễ Lá
  Chúa Nhật Lễ Lá A+B+C
  Sao Chúa Bỏ Con?
  Xin Chúa Cứu Con
  Sao Ngài Bỏ Con?
  Sao Ngài Bỏ Con?
Hát hoặc Đọc: Bài Thương Khó Thánh Marcô
  Mc. 14: 1-15, 47
Dâng Lễ Con Muốn Dâng
  Con Dâng Của Lễ
  Bánh Thơm Nho Lành
  Hiệp Dâng
  Hy Lễ Con Dâng
Hiệp Lễ Mc. 14: 1-15, 47
  Phó Thác
  Canvê Chiều Buồn
  Tâm Tình Được Yêu
  Chén Đắng
  Đêm Thâu Vườn Dầu
  Xin Vâng Ý Cha
  Nếu Đẹp Lòng Cha
  Bài Ca Thương Khó
  Đường Lên Canvê
  Thánh Giá Vô Tội
Kết Lễ Con Đường Chúa Đã Đi Qua
  Mẹ Hoài Đứng Đó