Chúa Nhật V Phục Sinh
  Sống hiệp nhất trong Chúa Kitô
   
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca
Đáp Ca Tv. 21: 26b-27, 28 & 30, 31-32
  CN 5 B PS
  Bởi Vì Chúa
  CN 5 PS B
  Vang Lên Trong Đại Hội
  Lời Con Ca Ngợi
Dâng Lễ Là Đây Của Lễ
  Nhạc Khúc Yêu Thương
  Hiến Lễ Phục Sinh
  Lời Dâng
Hiệp Lễ Ga. 15: 1-8
  Thầy Là Cây Nho
  Ở Lại Trong Thầy
  Chúa Là Cây Nho
  Niềm Tâm Sự
  Chính Thầy Là Cây Nho
  Cây Nho Thật
  Trong Ân Tình Chúa
Kết Lễ Mẹ Từ Nhân