Lễ Rạng Đông
25/12  
   
Nhập Lễ Chúa Đã Giáng Sinh
  Một Hài Nhi 1
  Trời Hân Hoan 2
Đáp Ca

Tv. 96: 1, 6, 11-12

Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

  Chúa Hiển Trị
  Vua Hiển Trị
  Lễ Giáng Sinh
Alleluia

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Dâng Lễ Lễ Vật Giáng Sinh
Hiệp Lễ Lc. 2: 15-20
  Bên Máng Cỏ
  Khúc Ca Giáng Sinh
  Mùa Đông Năm Ấy
  Nỗi Niềm
Kết Lễ Cao Cung Lên