Suy Niệm Thánh Ca Tin Mừng

Tên Bài Phúc Âm Tác Giả
Thường Niên (Năm A)    
Tấm Lòng Khiêm Cung (CN 31 TN A) Mt. 23: 1-12 Đinh Công Huỳnh
Mùa Vọng - Giáng Sinh (Năm B)    
Tỉnh Thức Nguyện Cầu (CN 1 MV B) Mc. 13: 33-37 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong Sông Giođan (CN 2 MV B) Mc. 1: 1-8 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Linh Hồn Tôi Vui Mừng (CN 3 MV B) Lc. 1: 46-48, 49-50, 53-54 Đinh Công Huỳnh
Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc (CN 4 MV B) Lc. 1: 26-38 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngôi Lời Đã Đến (Lễ Giáng Sinh Ban Ngày ABC) Ga. 1: 1-18 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Noi Gương Thánh Gia (Lễ Thánh Gia Thất B) Lc. 2: 22-40 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Theo Ánh Sao (Lễ Hiển Linh B) Mt. 2: 1-12 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mùa Chay - Phục Sinh (Năm B)    
Thứ 4 Lễ Tro Năm B Mt. 6: 1-6, 16-18 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Vào Nơi Hoang Địa (CN 1 MC B) Mc. 1: 12-15 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cùng Thầy Lên Núi (CN 2 MC B) Mc. 9: 1-9 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì Yêu Thế Gian (CN 4 MC B) Ga. 3: 14-21 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hạt Lúa Miến Cuộc Đời (CN 5 MC B) Ga. 12: 20-33 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường Lên Canvê (CN Lễ Lá B) Mc. 14: 1-15, 47 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính Vì Tình Yêu (Thứ Năm Tuần Thánh B) Ga. 13: 1-15 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tình Ngài Thập Giá (Thứ Sáu Tuần Thánh B) Ga. 18: 1-19, 42 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Là Đấng Phục Sinh (CN PS B) Ga. 20: 1-9 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc Cho Ai Vững Tin (CN 2 PS B) Ga. 20: 19-31 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng Sợ! Chính Là Thầy Đây (CN 3 PS B) Lc. 24: 35-48 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hy Sinh Vì Đàn Chiên (CN 4 PS B) Ga. 10: 11-18 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính Thầy Là Cây Nho (CN 5 PS B) Ga. 15: 1-8 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy Yêu Mến Nhau (CN 6 PS B) Ga. 15: 9-17 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Thường Niên (Năm B)    
Ở Lại Với Ta (CN 2 TN B) Ga. 1: 35-42 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Chúa Đã Gần Đến (CN 3 TN B) Mc. 1: 14-20 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sức Mạnh Lời Chúa (CN 4 TN B) Mc. 1: 21-28 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa Cứu Chữa Con (CN 5 TN B) Mc. 1: 29-39 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Động Lòng Thương (CN 6 TN B) Mc. 1: 40-45 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Riêng - Đặc Biệt    
Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (Năm B) Ga. 20: 19-23 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên (Năm B) Mc. 16: 15-20 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh