Ca Nguyện - Hiệp Lễ

Xin Cám Ơn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cảm Ơn Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chỉ Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Cả Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chở Che Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Ánh Lửa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Bước Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Hiểu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Một Trái Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Trái Tim Bình Yên MP3 music 

Xin Cho Con Yêu Đời Yêu Người MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Cuộc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Muôn Người MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chọn Người Yêu Là Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Chữa Lành MP3 music 

Xin Chúa Dùng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Dùng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Luôn Dẫn Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Phán Dạy MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Phán Một Lời MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thanh Tẩy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cứ Dùng Con MP3 music 

Xin Cứu Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Dắt Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Đưa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Câu Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cho Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con Biết Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con Cầu Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con Vững Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đáp Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổ Xuống Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổi Mới Trái Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đừng Bỏ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đừng Quên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đừng Xa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Sống Một Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Thấy Thiên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Thấy Tôn Nhan MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giải Nghĩa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giúp Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hát Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Ban Cho MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Ban Lời MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hướng Lòng Con Tới Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Là Khí Cụ Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Làm Khí Cụ Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lòng Chúa Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lòng Chúa Xót Thương 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Lòng Trí Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Mắt Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Mắt Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Mắt Môi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Miệng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Miệng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Một Lòng Mến Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Một Lòng Trung Kiên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nâng Chén MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nâng Đỡ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nâng Đỡ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Trang Điểm Đời Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Con Khẩn Nài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngự Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nhắc Con Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Như MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nói Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Lại Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Lại Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Mãi Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Bảy Nguồn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Đổi Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Rửa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thánh Hóa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thắp Lên Giấc Mơ Đời Người MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thêm Lòng Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thổi Vào Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tình Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tình Yêu Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tình Yêu Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Cho Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tôn Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tri Ân Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tri Ân Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tri Ân Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xứ Đạo Tạ Ơn MP3 music 

Ý Thơ Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Chúa Vẹn Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Con Đời Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Cuộc Sống Này MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Không Đổi Thay Thương Không Hề Vơi MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Là Cho Tất Cả MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Người Như Chúa Yêu Con MP3 music 

Yêu Như Chúa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Như Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Như Giêsu 1 MP3 music 

Yêu Như Giêsu 2 MP3 music 

Yêu Như Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Rồi Hành Động MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Cho Người MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Còn Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Nồng Thắm MP3 music Bộ Lễ 1