Cầu Hồn

Alleluia Cầu Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

An Bình Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Lòng Nhân Hậu MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tiễn Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Đến Bao Giờ MP3 music Bộ Lễ 1

Biệt Khúc MP3 music Bộ Lễ 1

Bữa Tiệc Cánh Chung MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Tiễn Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Cánh Cửa Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Cánh Hạc Hoài Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Bụi MP3 music 

Cát Bụi Hư Vô MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Bụi Mong Manh MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Bụi Mong Manh MP3 music 

Cầu Hồn - An Táng (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Mẹ Thương Các Linh Hồn MP3 music 

Cậy Lòng Chúa Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Cậy Trông Chúa (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Là Phù Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Nơi Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa MP3 music 

Cho Con Về Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Về Quê MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Luyện Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Thảm Sầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Thảm Sầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Gọi Con 2 MP3 music 

Chúa Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giầu Ơn Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con Về Nhà MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Khoan Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tới Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Con Kêu Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Luôn Trông Cậy MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thiết Tha Van Nài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Chóng Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Các Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Người Đã Khuất MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Người Thân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Cầu Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tấm Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Đời... MP3 music Bộ Lễ 1

Dưới Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Từ Bi Nhân Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Bánh Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Giờ Đã Điểm MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trình Diện Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Miền Đất Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Chấp Chi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Em Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Giã Biệt Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Giã Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Giã Từ Dương Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu - Maria - Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Lân Tuất MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đã Điểm MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Phút Ly Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Vĩnh Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Sầu Cậy Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Bên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Cho Người MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Tiễn Đưa Mẹ Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Tiễn Hồn Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Tiễn Hồn Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Lắng Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vững Tin MP3 music 

Hiến Lễ Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Cuối Cùng MP3 music Bộ Lễ 1

Hoài Vọng Thánh Nhan MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Cô Đơn MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Cuối Cùng MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Vọng Vào Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Cha Thương Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con Lìa Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Người Nằm Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Tôi Nằm Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Khóc Cha Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Khóc Thương Cha MP3 music 

Khúc Phân Ưu MP3 music 

Kiếp Người MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Lắng Tai Nghe MP3 music 

Lạy Các Thánh Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ An Táng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ An Táng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Cầu Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Cầu Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Các Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cho Các Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Linh Hồn 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Linh Hồn 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Libera Me MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Ca 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Trong Tăm Tối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Từ Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chào Cuối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cuối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cuối Cuộc Đời 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cuối Cuộc Đời 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Đoan Nguyền MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Khấn Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Cho Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Tạm Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tạ Ơn Cuối Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tạ Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Từ Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Từ Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Từ Ly MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Cậy Tin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Bao Dung MP3 music Bộ Lễ 1

Lượng Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Có Thấu MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Có Nghe Chăng MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lần Nằm Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Nay Con Đến Bên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Bến Sống Cho Đời Thả Neo MP3 music 

Ngày Ấy MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Cuối Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Nghĩ Suy Phận Người MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đã Ra Đi Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Người Nằm Đó Người Còn Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Người Nằm Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Người Đã Khuất MP3 music Bộ Lễ 1

Như Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Và Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Mồ Hoang MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Thẳm Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Luyện Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Ớ Chúa Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Giêsu Lân Tuất MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Nguồn Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Phận Người MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Biệt Ly MP3 music Bộ Lễ 1

Quê Hương Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi Trong Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Rồi Một Ngày Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Sẵn Sàng Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Sầu Ca Mất Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Sầu Ca Mất Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Sẽ Có Một Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Sống Đổi Thay MP3 music 

Sự Sống Thay Đồi Mà Không Mất Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Tạm Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Ca 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Con Bụi Đất MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lạy Giavê MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Tôi Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Cầu Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Các Linh Hồn MP3 music 

Tiếng Con Khẩn Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Con Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Khóc Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Khóc Nơi Luyện Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Khóc Nơi Luyện Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Nghẹn Ngào MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Vọng Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Tín Thác Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Phụ Tử MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Kêu Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Tiến Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Trần Gian Ngày Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Trình Diện MP3 music Bộ Lễ 1

Trình Diện Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trình Diện Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trình Diện Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Cõi Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Cùng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Gian Truân MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Lũng Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Ngóng Bóng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Ơn Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tay Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Về Thiên Nhan MP3 music Bộ Lễ 1

Trung Kiên Chờ Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Trung Kiên Chờ Mẹ MP3 music 

Trước Nhan Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Chốn Luyện Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Chốn Tối Tăm MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Dương Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Giã Cõi Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Luyện Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nơi Ngục Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nơi Thẳm Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nơi Thẳm Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nơi Thương Đau MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nơi Tối Tăm MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nơi Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Tự Tình Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Trong Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Sâu Kêu Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Thẳm MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Tối MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cõi Thiên Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cõi Trường Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Về Dưới Chân Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Nhân Hậu MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Danh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Vực Sâu Thương Đau MP3 music Bộ Lễ 1

Vực Sâu Tối Tăm MP3 music Bộ Lễ 1

Vực Thẳm Xa Mờ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Các Linh Hồn MP3 music 

Xin Cho Con Dừng Chân MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Dẫn Đưa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Hãy Nhìn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Khoan Dung MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Mở Cửa Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Đưa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Đưa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dắt Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dủ Lòng Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Để Lại Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đoái Nhìn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đón Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Hồi Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Nghỉ Yên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Mở MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lắng Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Nghe Thấu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Thương Các Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Đến Ngay Bên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Con Cầu Khấn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nhớ Đến Chúng Tôi MP3 music 

Xin Ơn Cứu Rỗi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tạm Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Chúa Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Đến Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vĩnh Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vĩnh Biệt MP3 music 

Xin Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Xót Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Xót Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Xót Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xót Thương Người MP3 music Bộ Lễ 1

Ý Nghĩa Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1