Tận Hiến

20 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music 

25 Năm Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music 

25 Năm Hồng Ân Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Xin Tạ Ơn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

40 Năm Hành Trình Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Chúa Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Dâng Hiến 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Dâng Hiến 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Người Mục Tử MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Nhân Chứng MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Tình Ca Dâng Hiến MP3 music 

Bạn Tình Của Lòng Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Bao La Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Bao Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Gì? MP3 music Bộ Lễ 1

Bốn Mươi Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Bổn Phận Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Người Nở Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Nữ Tỳ MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Theo Chúa Kitô MP3 music 

Bước Theo Giêsu MP3 music 

Bước Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Theo Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Thời Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Vĩnh Khấn MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Mến Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Ơn Người MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân 10 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân 25 Năm MP3 music 

Cảm Tạ Hồng Ân Linh Mục MP3 music 

Cảm Tạ Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Giáo Sĩ MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Thương Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Vì Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chiếc Nhẫn Con Lãnh MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Chúa Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Sứ Vụ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Yêu Mình Ngài MP3 music 

Chúa Biết Tâm Tư Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cất Tiếng Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cất Tiếng Gọi Con (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cất Tiếng Gọi Con (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chọn Con Làm Linh Mục MP3 music 

Chúa Dắt Dìu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dìu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chiếm Đoạt Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Xức Dầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con MP3 music 

Chúa Gọi Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Không Lầm MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đối Tượng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hạnh Phúc Gia Nghiệp MP3 music 

Chúa Là Người Cha Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Ở Cùng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mời Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Con Làm Gì? MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Con Làm Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Gì Nơi Con? MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nguồn Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhìn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sai Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sai Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Cùng Con Đồng Hành (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Cùng Con Đồng Hành (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Biết MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Xức Dầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tin Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Với Hy Vọng MP3 music 

Chuỗi Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Có Một Điều MP3 music Bộ Lễ 1

Có Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chọn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Là Chi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Là Chi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Chọn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Tìm Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đây Chúa Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đây Là Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đây Ngài Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Được Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hân Hoan Vui Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Ai? MP3 music 

Con Là Ánh Nến MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Của Ngài MP3 music 

Con Là Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Thượng Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Con Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Con Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Con Linh Mục MP3 music 

Con Muốn... MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nhận Khăn Lúp MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thuộc Về Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vui Tiến Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Chọn Chúa MP3 music 

Con Xin Chọn Chúa Mà Thôi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cũng Chỉ Là Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dẫn Vào Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đời Con 01 MP3 music 

Dâng Chúa Đời Con 02 MP3 music 

Dâng Chúa Đời Con 10 MP3 music 

Dâng Chúa Đời Con 11 MP3 music 

Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Khúc Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Ước Thệ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài Tình Son MP3 music 

Dâng Tiến Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trao Tình Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Chân Năm Tháng MP3 music Bộ Lễ 1

Dầu Con Là Ai MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ơn Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Để Nên Lời Ngợi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Vang Tiếng Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Đền Đáp Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Để Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Đấng Vô Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Điệp Khúc Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Điệp Khúc Xin Vâng MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Mơ Ước Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con MP3 music 

Đời Con Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Nay Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Như Hiến Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Linh Mục Tận Trung MP3 music 

Đôi Mắt Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Đổi Mới Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đội Ơn Lòng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Được Ngài Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Đuốc Sáng Tâm Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Đuốc Sáng Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Con Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Giai Điệu Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Ước Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Gởi Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Gọi Tên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Đời Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Đời Thánh Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Bụi Hư Vô MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Bụi Không Tên MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Cải Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Trên Đỉnh Đồi MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Theo Thầy (Gn. 21: 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Dâng Cho Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Hiện Hữu Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đời Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Dại MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân 25 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Diệu Huyền MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Đời Tận Hiến MP3 music 

Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Thánh Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Phúc Chúa Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Hợp Khúc Dâng Người MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Tình Thánh Giá MP3 music 

Huyền Nhiệm Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Huyền Nhiệm Đời Thánh Hiến MP3 music 

Hy Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Khắc Ghi Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khăn Lúp Trên Đầu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Khao Khát Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con Nằm Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Khí Cụ Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Nhường Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Không Còn Là Tôi Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Không Phải Con (Ga. 15: 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Phải Vì Con MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Ngày Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tận Hiến MP3 music 

Khúc Ca Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Dâng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Nhạc Đời Con MP3 music 

Khung Trời Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Khung Trời Tình Yêu 1 MP3 music 

Kiên Trì Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Linh Mục (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Linh Mục (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Dâng Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Lạy Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Xin Ơn Quảng Đại MP3 music Bộ Lễ 1

Là Người Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Con Có Là Gì? MP3 music 

Lạy Chúa Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Này Con Đây MP3 music 

Lạy Chúa Xin Hãy Phán MP3 music 

Lạy Chúa Xin Hãy Sai MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Nhận Lấy MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thầy, Thầy Biết MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đời Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Lần Đầu Tiên MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Trinh Nguyên MP3 music 

Linh Mục Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Của Chúa MP3 music 

Linh Mục Đầy Ân Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Đầy Ân Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Đời Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Là Ai? MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Người Đã Đến Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Người Là Ai? MP3 music 

Linh Mục Sứ Giả Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Tên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Tiến Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Báo Tin Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Lối Đi Riêng MP3 music 

Lời Giao Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Gọi Trong Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Của Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Minh Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cầu MP3 music 

Lời Nguyện Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Dâng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Phó Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Truyền Giáo MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tình Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Van Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Nhân Hậu 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Nhân Hậu 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Nhân Hậu 7 MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Mãi Con Chọn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Trước Xa Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Thánh Giá Ơn Gọi Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Yêu Phụng Sự MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Mối Tình Huyền Siêu MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điều Con Mơ Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điều Xin Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Con Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Dâng Hiến MP3 music 

Một Đời Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Người Tôi Tớ MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Nhìn Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Xin Vâng MP3 music Bộ Lễ 1

Một Giao Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lần Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lần Đoan Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lời Đoan Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lời Đoan Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lời Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lòng Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Lúp Áo MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Mãi Mãi MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Mới Tinh Khôi MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Tử Nhân Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng 50 Năm Con Cúi Đầu Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kim Khánh Hội Dòng MP3 music Bộ Lễ 1

Muối Men Cho Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Năm Trôi Qua Tạ Ơn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Câu Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Mươi Năm Hồng Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Con Biết Lấy Gì? MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đây MP3 music 

Này Con Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Tiến Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Chúa Không Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Cất Tiếng Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Sai Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Vẫn Ở Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Đời Thương Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngân Khánh Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Ấy Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Này Năm Ấy MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xa Xưa Ấy MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Đèn Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngụ Nơi Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Người Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Người Mang Sứ Điệp MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Khao Khát Duy Nhất Đời Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ước Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ước Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Thánh Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Chứng Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Chứng Đức Ái MP3 music 

Nhân Chứng Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Loại Vẫn Cần MP3 music Bộ Lễ 1

Nhiệm Mầu Của Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Nhiệm Mầu Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Bước Đi Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Nhàng Từng Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Như Cha Đã Sai Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Như Chiếc Bình Sành MP3 music Bộ Lễ 1

Như Giọt Sương Mai MP3 music 

Như Là Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Như Một Hiến Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Như Một Lời Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Như Mùa Xuân Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Như Muối Men MP3 music 

Như Người Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Như Thầy Đã Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Những Khát Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Đời Dâng Hiến MP3 music 

Niềm Vui Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Truyền Giáo MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Tỳ Chúa Kitô MP3 music 

Nữ Tỳ Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Núi Thánh Cát Minh MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Mẹ Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Chúa Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Của Con MP3 music 

Ơn Gọi Hiệp Thông MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Là Một Huyền Nhiệm MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Mến Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Con Hãy Theo Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Thưởng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Phục Vụ Trong Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Về Hân Hoan MP3 music 

Sao Cha Lại Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Cha Lại Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Say Tình Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Cho Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Trong Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Điệp Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Điệp Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Giả Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Mạng Chúa Trao MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Vụ Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Suốt Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Suốt Cuộc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Tận Hiến MP3 music 

Ta Sẽ Ở Với Ngươi MP3 music 

Tấm Áo Dòng MP3 music 

Tấm Áo Dòng Trinh Nguyên MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Áo Tình Yêu MP3 music 

Tâm Ca Chúa Gọi Con MP3 music 

Tâm Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Nguyện Thánh Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Cảm Tạ 25 Năm Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Dâng Hiến MP3 music 

Tâm Tình Hiến Dâng (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Hiến Dâng (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Reo Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music 

Tất Cả Vì Tình Yêu MP3 music 

Tất Cả Vì Tình Yêu Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Linh Chúa Chọn Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Linh Mục (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Tháng Năm Đời Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Toàn Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Ánh Đèn Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Chọn Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa Lên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa Ra Khơi MP3 music 

Thiên Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Thi Ý Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thuộc Trọn Về Chúa MP3 music 

Thuộc Về... MP3 music Bộ Lễ 1

Thuộc Về MP3 music 

Thuộc Về Chúa MP3 music 

Thượng Tế Muôn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lên, Bạn Tình Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lên Trao Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiên Tri Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Bao Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Trong Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Trong Đêm Vắng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Truyền Giáo MP3 music 

Tiếng Ngài Gọi Con MP3 music 

Tìm Ý Chúa Trong Đời MP3 music 

Tin Mừng Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Kết Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Mùa Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Muôn Đời MP3 music Bộ Lễ 1