Thánh Ca Ngoại Quốc - Song Ngữ

A Calling by Night MP3 music Bộ Lễ 1

A Nuptial Blessing MP3 music Bộ Lễ 1

Adeste Fideles MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Amazing Grace - Nguồn Vui Ơn Thánh MP3 music 

Ánh Sáng Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Ave Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Ave Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Ave Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Away In A Manger MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Các Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Bóng Đêm Buông Dài MP3 music Bộ Lễ 1

Bóng Đêm Xuống Dần MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Chiến Công MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Đêm Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Thánh Danh MP3 music Bộ Lễ 1

Chú Bé Đánh Trống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ba Ngôi (Nearer My God to Thee) MP3 music 

Chúa Chiên Nhân Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Thương Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Trị MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Trị MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là... (You Are...) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vĩ Đại Biết Bao MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu... MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Khen Danh Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chuồng Bò Tiêu Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

Come And See Him MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Một Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Credo, Domine MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Con Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Đất Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm An Bình 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Nay Bừng Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Nay Bừng Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Tìm Chúa Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Con Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Đợi Trông Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ Cứu Giúp MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Feliz Navidad MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh Đầu Tiên MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Chiến Thắng MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu! Xin Nhớ Đến Con MP3 music Bộ Lễ 1

Giữa Đêm Trường MP3 music Bộ Lễ 1

God's Commandments MP3 music Bộ Lễ 1

God's Words Never Pass Away MP3 music Bộ Lễ 1

Grant Your Mercy MP3 music Bộ Lễ 1

Great Saint Francis Xavier MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngợi Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Mừng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Here I am Lord MP3 music Bộ Lễ 1

His Love Has Come To Me MP3 music Bộ Lễ 1

Hội Nhạc Thiên Quốc MP3 music Bộ Lễ 1

Hosanna MP3 music Bộ Lễ 1

Hosea MP3 music Bộ Lễ 1

Hymn of ICLA MP3 music Bộ Lễ 1

I Give My Love To You MP3 music Bộ Lễ 1

Jesus Is King Of Kings MP3 music Bộ Lễ 1

Jesus My Lord MP3 music Bộ Lễ 1

Khắp Trên Cung Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Khép Mi MP3 music Bộ Lễ 1

Không Ai Là Một Hòn Đảo MP3 music Bộ Lễ 1

Khuôn Mặt Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Thánh Phanxicô MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tình Yêu MP3 music 

Lắng Nghe Lời Thiên Sứ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Giáng Sinh Về MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Đêm Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Nửa Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Truyền Phép MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ru Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Lord, I Lift Your Name On High MP3 music Bộ Lễ 1

Lord, Teach Me Your Way MP3 music Bộ Lễ 1

Màn Đêm Buông Lơi MP3 music Bộ Lễ 1

Màn Đêm Lung Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Màn Đêm Tỏa Lan MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Danh Tiếng MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi, Mẹ Có Biết MP3 music Bộ Lễ 1

Mời Con Mau Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Chờ Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Một Hài Nhi 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Con Chúa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Lạy Vua Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Ta Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Trần Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đáp Lời MP3 music Bộ Lễ 1

Này Ngôi Hai MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Ngài Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Lời Hoan Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Chúa Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Thái Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Vui Tới MP3 music Bộ Lễ 1

Ngủ Ngoan Nhé Chim Câu MP3 music Bộ Lễ 1

Người Con Của Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Khao Khát Duy Nhất Đời Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Thánh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Nhất Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Đàn Đêm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Oh Holy Night MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Đêm Cực Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Reo Mừng Chúa Thống Trị MP3 music Bộ Lễ 1

Seven Sacraments MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh, Thánh, Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

The First Noel MP3 music Bộ Lễ 1

The Window's Offering MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Hoàn Vũ MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Thần Gáp-ri-en MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chuông Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chuông Ngân MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Hát Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Muôn Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Cậy Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Cha Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Bừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Đêm Tuyết Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Ngai Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Phụng Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Chúc Chúa Chiên MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

We Wish You a Merry Christmas MP3 music Bộ Lễ 1

Who Is Jesus? MP3 music Bộ Lễ 1

Xác Thân Làm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Hãy Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xuất Hành 15 MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Là Cho Tất Cả MP3 music Bộ Lễ 1

You Are 2 MP3 music Bộ Lễ 1

You Are Mine MP3 music Bộ Lễ 1

You Are My Hiding Place MP3 music Bộ Lễ 1

You Lift Me Up MP3 music Bộ Lễ 1

You Raise Me Up MP3 music Bộ Lễ 1