Thánh Vịnh (số thứ tự)

Xin Thương Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Con 1 (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Con 2 (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Xót Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Xót Thương (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Xót Thương Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân (Tv. 51) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đang Nâng Đỡ (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đỡ Nâng Con (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nâng Đỡ (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nâng Đỡ Hồn Con (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 25 Thường Niên B (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 25 Thường Niên B (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Trời (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thiên Chúa (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Chúa Phù Trì (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Phù Giúp (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ Cho Con (Tv. 54) MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Cánh Chim Bằng (Tv. 54) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Cậy Chúa (Tv. 55) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Cậy Nơi Chúa (Tv. 55) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 2 (Tv. 56) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 3 (Tv. 56) MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Trỗi Dậy (Tv. 56) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nâng Đỡ Con (Tv. 56) MP3 music Bộ Lễ 1

Ẩn Náu Bên Chúa (Tv. 57) MP3 music Bộ Lễ 1

Thức Dậy Đi! (Tv. 57) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn Xưng Tụng (Tv. 58) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sức Mạnh (Tv. 59) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Được Sống Vui (Tv. 60) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 8 Thường Niên A (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Nơi Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tay Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 12 Thường Niên C (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 12 Thường Niên C (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 12 TN C (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 15 Thường Niên A (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22 Thường Niên A (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22 TN A (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 32 A Thường Niên (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 32 A Thường Niên (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 32 TN A (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Khao Khát Ngài (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Khát Khao Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mong Đợi Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thức Trông Tìm Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tìm Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Khát Vọng Của Tôi (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Là Người Của Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Là Thiên Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Là Thiên Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Là Thiên Chúa Con (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Là Thiên Chúa Con (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Là Thiên Chúa Con (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Con Khao Khát (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Con Khao Khát Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Con Khát Khao Ngài (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Chúa Con Thờ (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Con Chúa Ơi (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Khao Khát Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Khao Khát Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Khao Khát Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Maria Mađalêna (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 62 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 62 MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Hừng Đông (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Hừng Đông (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Hừng Đông (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Một Đời (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 15 Thường Niên A (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Đất Tốt (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Gieo Trong Đất Tốt (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Gieo Vào Đất Tốt (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Nào (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Nảy Mầm (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Sinh Hoa Kết Quả (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tất Niên (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 64 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 64 MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Chân Trời Góc Biển (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 14 Thường Niên C (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 14 Thường Niên C (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6 Phục Sinh A (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Cõi Đất Hãy Reo Mừng Chúa (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Reo Mừng (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Reo Mừng Thiên Chúa (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Reo Mừng Thiên Chúa (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tung Hô Chúa (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tạ Ơn (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Ngạc Thay (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Khấn Trọn Đời (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Dân Hỡi (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Dân Thờ Lạy (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Tung Hô (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Tình Ngài (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Reo Mừng Thiên Chúa (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 65 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 65 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 65 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 65 MP3 music Bộ Lễ 1

Toàn Thể Đất Nước (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Toàn Thể Địa Cầu (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Toàn Thể Trái Đất Hãy Reo Mừng Thiên Chúa (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đến Mà Nghe (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Đến Nghe (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa 2 (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Ngài (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Dân Hãy Ca Tụng (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Dân Hãy Ca Tụng Ngài! (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Dân Hãy Ca Tụng Ngài! (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Dân Hãy Ca Tụng Ngài (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 20 Thường Niên A (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 20 TN A (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6 Phục Sinh C (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6 Phục Sinh C (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Cảm Tạ (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ca Tụng Ngài (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ca Tụng Ngài (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Rao Giảng Tin Mừng (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tạ Ơn (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Dân Nào (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chư Dân Tán Tụng (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 66 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 66 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 66 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 66 MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Gì Chư Dân Cảm Tạ Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thiên Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thiên Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thiên Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thiên Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chuẩn Bị (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chuẩn Bị Chỗ Định Cư (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chuẩn Bị (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22 Thường Niên C (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22 Thường Niên C (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Thiên Chúa (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Thiên Chúa (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mẹ Thiên Chúa A+B+C (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Nhân Từ (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 67 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Đứng Dậy (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Tìm Kiếm Chúa (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Khiêm Cung (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 12 Thường Niên A (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) MP3 music 

Chúa Nhật 15 Thường Niên C (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 15 Thường Niên C (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Từ Bi Chúa (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Được Hồi Sinh (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tìm Kiếm Chúa (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Nhậm Lời Con (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Nhậm Lời Tôi (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cầu (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Lượng Cả Đức Từ Bi (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhiệt Thành Nhà Chúa (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 68 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Nhậm Lời Con (Tv. 68) MP3 music 

Xin Đáp Lại (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nhậm Lời Con (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Trông Tìm Chúa (Tv. 69) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 69) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đừng Trì Hoãn (Tv. 69) MP3 music Bộ Lễ 1

Ẩn Náu Bên Ngài (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Cung Điện (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Ẩn Trú (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Công Minh (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Công Minh (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Thường Niên C (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Thường Niên C (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ẩn Náu Bên Ngài (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đến Nương Nhờ Ngài (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Loan Truyền (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Loan Truyền (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tường Thuật (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Truyền Sự Chúa Công Minh (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Lục Huyền Cầm Tấu Vang (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Miệng Con Loan Truyền (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Miệng Con Loan Truyền (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Miệng Con Sẽ Loan Truyền (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Trong Thai Mẫu (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Khôi Phục Dân Ngài (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Xin Cho Tân Vương (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Linh (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2A Mùa Vọng A (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 TN C (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Hiển Linh A (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Hiển Linh B (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật Hiển Linh C (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Trông Cậy Chúa (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Công Lý Triển Nở (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Mọi Dân Nước Thờ Lạy Chúa (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Mọi Dân Tộc Thờ Lạy Chúa (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Dân Thiên Hạ (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Dân Thờ Lạy (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Đời Của Người (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Công Chính (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Công Chính Triển Nở (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 71 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 71 MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Chúa (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Chúa (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Triều Đại Người (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Triều Đại Người (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Triều Đại Người (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Triều Đại Người (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Của Con (Tv. 72) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiển Linh B (Tv. 72) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Ca Hy Vọng (Tv. 72) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 73) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Luôn Trông Cậy (Tv. 73) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Miễn Phạt Con (Tv. 73) MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hoài Niệm (Tv. 76) MP3 music 

Nhìn Về Thánh Giá (Tv. 76) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Ngày Thảm Sầu (Tv. 76) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ban Bánh (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ban Bánh Bởi Trời (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Ban (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 18 Thường Niên B (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 18 Thường Niên B (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Ta Đừng Quên Lãng (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Lãng Quên Kỳ Công Chúa (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Quên Công Trình Chúa (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Quên Kỳ Công Chúa (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Quên Lãng (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Họ Được Ăn (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Kỳ Công Thiên Chúa (Tv. 77/76) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 77 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 77 MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Nho Của Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Nho Của Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 27 A Thường Niên (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 27 Thường Niên A (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C (TV. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C (TV. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Vườn Nho Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Israel Là Vườn Nho Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cứu Sống (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 79 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 79 MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Nho Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Nho Thiên Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Chúng Con Được Phục Hồi (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Phục Hồi (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Phục Hồi (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Phục Hồi (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Phục Hồi (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Phục Hồi Chúng Con (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Thiên Nhan (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Thiên Nhan Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Thiên Nhan Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 MV B (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 MV C (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 9 Thường Niên B (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Đàn Hát Lên Nào (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Phù Trợ (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Phù Trợ Chúng Ta (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Reo Mừng (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Reo Vui Mừng Chúa (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Chúa Của Ngươi (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Làm Thinh Hoài (Tv. 82) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Khiên Mộc (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Khao Khát Mỏi Mòn (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Thánh Đường (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Về Cung Thánh (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Tể Càn Khôn (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Mơ Về Thánh Điện (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Chúa Thiên Binh (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 83 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 83 MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Uy Nghiêm (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nhà Chúa (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mong Về Đền Thánh (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Được Thấy (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 15 Thường Niên B (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 15 Thường Niên B (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19 Thường Niên A (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19 TN A (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Ban Hồng Ân (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Nhân Ái (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Ngài Nhân Ái (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Thiên Chúa (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Trái Ngọt Lành (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Tương Phùng Giờ Giao Duyên (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mong Về Đền Thánh (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Hồng Ân Cứu Độ (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Ơn Cứu Rỗi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Ơn Cứu Rỗi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Quay Trở Về (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Từ Bi 1 (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Từ Bi 2 (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Từ Bi Chúa (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Từ Bi Chúa (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Ra Lòng Ngài (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Hậu (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Hậu Khoan Dung (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Hậu Và Khoan Dung (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 15 TN B (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 16 A Thường Niên (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 16 Thường Niên A (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 MV B (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Nhân Hậu (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Nhân Hậu (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Yêu Con (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dủ Lòng Thương (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Muôn Dân (Tv. 86) MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Thành Đô (Tv. 86) MP3 music 

Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 87) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Tâu Thượng Đế (Tv. 87) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Con Nghẹn Ngào (Tv. 87) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Nghĩa Ngài (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Chúa Muôn Đời (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Tình Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Tình Thương (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Tình Thương Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Tình Thương Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 13 Thường Niên A (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn Ca Tụng (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi Tình Thương (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Tụng (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca Thánh Lễ Làm Phép Dầu (Tv. 88) MP3 music 

Lạy Chúa! Con Sẽ Ca Ngợi (Tv. 88) MP3 music 

Lễ Thánh Cả Giuse (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Ca Giuse (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Giuse (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi Khát Khao (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Miêu Duệ Người (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Miêu Duệ Người Tồn Tại (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Tình Thương Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Tán Dương Tình Yêu Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 88 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 88 MP3 music 

Thánh Vịnh 88 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 88 MP3 music 

Tình Thương Chúa Muôn Đời (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Của Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Ca Ngợi Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Ca Ngợi (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Ca Ngợi Tình Thương (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Cung Thánh (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chốn Dung Thân (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 23 Thường Niên C (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 23 Thường Niên C (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 28 Thường Niên B (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 28 Thường Niên B (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 MV B (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Dư Đầy Tình Chúa (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Nọ Tới Đời Kia (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Giuse Thợ (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Chỗ Dung Thân (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

No Phỉ Ân Tình Chúa (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

No Thỏa Ân Tình (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Con Ẩn Náu (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Con Nương Thân (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Nương Thân (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse Thợ (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 89 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 89 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 89 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 89-B MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Buổi Sớm Mai (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Sớm Mai (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Chúng Con (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Chúng Con (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Chúng Con Được No Say Tình Chúa (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Củng Cố Sự Nghiệp (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Củng Cố Sự Nghiệp (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Ẩn Mình Nơi Chúa (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Cánh Chim Bằng (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Bên Con (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Che Chở (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dắt Dìu Con (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 MC C (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Chay C (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Chay C (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 18 TN B (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 18 TN B (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ở Cùng Con (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Con Ẩn Náu (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Nương Bóng Chúa (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Nương Bóng Chúa Toàn Năng (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Phận Người Mỏng Manh (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 90 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Ở Cùng Con (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Ở Cùng Con (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mãi Bên Con (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Cùng Con (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Cùng Con (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Người Công Chính (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa Hóa Công (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 11 Thường Niên B (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 11 Thường Niên B (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 8 Thường Niên C (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 8 Thường Niên C (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Thiện Hảo Thay (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chung Về Thánh Mục Tử (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chung Về Thánh Nam - Nữ (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Giuse (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 91 MP3 music Bộ Lễ 1

Thiện Hảo Thay (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiện Hảo Thay (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiện Hảo Việc Khen Ngợi Chúa (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiện Hảo Việc Khen Ngợi Chúa (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Thú Vị Thay Được Tạ Ơn Chúa (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Vui Biết Bao (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Việc Ca Ngợi Chúa (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Trị (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kitô Vua B (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đức Thánh Quân (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua Hiển Trị (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Làm Vua (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Làm Vua (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mặc Thiên Oai (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Trị Cõi Trời (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 34 Thường Niên B (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 34 Thường Niên B (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Thánh Quân (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 92 MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Làm Vua (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Trị (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 14 TN B (Tv. 93) MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Hân Hoan (Tv. 93) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Ngươi Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 18 Thường Niên C (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 18 Thường Niên C (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 23 Thường Niên A (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 23 TN A (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 27 Thường Niên C (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 27 Thường Niên C (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Mùa Chay A (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Thường Niên B (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Thường Niên B (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Cứng Lòng 1 (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Cứng Lòng 2 (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Ca Mừng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Chung Tiếng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Cung Chúc (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Đây (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Reo Mừng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Reo Mừng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Reo Mừng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Ta Reo Hò (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Ta Reo Mừng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Tung Hô Chúa (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nghe Tiếng Người (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1