Xuân

Alleluia Lễ Mồng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Truyền Thống MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Mồng 1 Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Mồng 1 Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Mồng 1 Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Mồng 1 Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Xuân Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Mẹ Khi Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Bốn Mùa Chúa Đổ Hồng Ân MP3 music 

Ca Dâng Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Mến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Cây Có Cội MP3 music 

Chào Mùa Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Mừng Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Mừng Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Mừng Xuân Sang MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Một Mùa Xuân Hy Vọng MP3 music 

Chúa Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Xuân 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Xuân 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Xuân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi Vào Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Cũng Thì Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Lễ Vật Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Ngày Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Ngày Xuân MP3 music 

Dâng Chúa Tuổi Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Trọn Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tạ Ơn Cuối Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Chúa Xuân MP3 music 

Đầu Năm Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đầu Năm Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Đầu Xuân Cảm Tạ Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Xuân Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Ánh Xuân Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Chào Mùa Xuân MP3 music 

Đón Chào Mùa Xuân MP3 music 

Đón Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Xuân Lại Nhớ Cội Nguồn MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Được Dự Phần MP3 music 

Giây Phút Giao Thừa MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Đón Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ký Thác (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tạ Ơn Chúa (Tv. 135) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vỗ Tay MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Mùa Trường Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Mừng Xuân 2000 MP3 music Bộ Lễ 1

Họp Mừng Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Xuân 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Xuân 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Mùa Xuân Về MP3 music 

Khi Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Đêm Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Nguyện Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Nguyện Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lắng Nghe Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đầu Xuân MP3 music 

Lễ Dâng Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Ngày Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Xuân Hồng Ân MP3 music 

Lễ Mồng 1 Tết (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mồng 2 Tết (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mồng 3 Tết (Tv. 126) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Dâng Chúa Xuân MP3 music 

Lễ Vật Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Đầu Xuân Kỷ Nguyên Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Dâng Trong Phút Giao Thừa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Đầu Tiên MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tạ Ơn Cuối Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tạ Ơn Cuối Năm MP3 music 

Mẹ Đưa Con Vào Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ La Vang, Mẹ Mùa Xuân MP3 music 

Mẹ Như Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi Xuân Về MP3 music 

Mồng Ba Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Mồng Hai Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Mồng Hai Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Mồng Một Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Một Mùa Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hồng Ân Chúa Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Ân Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đã Đến Với Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đã Về Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đang Đến MP3 music 

Mùa Xuân Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Thánh Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chào Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Xuân Sang MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Hát Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Tuổi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân Mới Sang MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Ngàn Đời (Tv. 135) MP3 music Bộ Lễ 1

Nắng Xuân Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Nén Hương Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Đầu Năm Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Đầu Xuân MP3 music 

Ngày Xuân Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Cầu Cho Cha Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Cầu Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Cầu Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Khấn Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Nguyện Dâng Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Tiến Dâng MP3 music 

Ngày Xuân Tôn Vinh Chúa (mẫu 1) Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Tôn Vinh Chúa (mẫu 2) Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Xuân Mới  MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Chúa Xuân MP3 music 

Nhạc Nguyện Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Như Dạ Lý Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Chúa Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Nụ Tầm Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Phù Hộ Tôi (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Giao Thừa MP3 music Bộ Lễ 1

Reo Mừng Xuân Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Bánh Bốn Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa Xuân MP3 music 

Tâm Nguyện Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Sự Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Niên MP3 music Bộ Lễ 1

Tết MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Giao Thừa (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Nén Hương Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Ngàn Hương Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Xuân Tươi Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Nguyện Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Nguyện Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Nguyện Ngày Xuân MP3 music 

Về Bên Chúa Xuân MP3 music 

Vui Đón Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên Trong Nắng Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Ngày Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Trong Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Vươn Tới Xuân Trời MP3 music 

Xin Cám Ơn Tình Người MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chào Mùa Xuân 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chào Mùa Xuân 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Tâm Tình Hòa Bình MP3 music 

Xin Mẹ Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mùa Xuân Tiến Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Cảm Tạ MP3 music 

Xuân Cảm Tạ MP3 music 

Xuân Đã Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Đã Sang MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Đã Về MP3 music 

Xuân Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Gieo Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hồng Ngày Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hồng Vừa Sang MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Mới Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Mới Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Nay Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Nay Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Nay Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Ở Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Reo Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Sang MP3 music 

Xuân Sang Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Thắm Ân Tình MP3 music 

Xuân Thắm Tươi MP3 music 

Xuân Thanh Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Trong Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Tươi Đã Về MP3 music 

Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Về MP3 music 

Xuân Về Dâng Câu Kinh MP3 music 

Xuân Về Dâng Lòng Thảo Hiếu MP3 music 

Xuân Về Trên Quê Hương MP3 music 

Xuân Viễn Xứ Nhớ Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Vui Cảm Tạ MP3 music 

Xuân Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Yêu Thương Đã Về MP3 music