Đinh Công Lý

THÁNH CA PHỤNG VỤ

25 Năm Vững Tâm Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Đi Cùng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Tử Hùng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dìu Bước Mai Sau MP3 music Bộ Lễ 1

Dìu Bước Mai Sau (bè phụ họa) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Tình Thắm Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Vang Khúc Nhạc MP3 music Bộ Lễ 1

La Vang Cánh Đồng Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Gọi Trong Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thắm Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nghĩa Nặng Tình Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Se Duyên MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Mát Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Tay Mẹ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc Cho Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Sắt Duyên Son MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trầu Duyên Cau MP3 music Bộ Lễ 1

Vòng Tay Bao Dung MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vĩnh Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

---------- o0o ----------

THÁNH CA VÀO ĐỜI

Bước Thang Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Thang Cuộc Đời (bè phụ họa) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Nào Hơn MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Mến Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Nối Kết Đoàn Con MP3 music Bộ Lễ 1

---------- o0o ----------

GIÁO LÝ CA

Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Ba Ngôi Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích Giải Tội MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích Giao Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích Thánh Tẩy MP3 music Bộ Lễ 1

Bữa Tiệc Ly MP3 music Bộ Lễ 1

Chết Cho Loài Người MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dựng Nên Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Em MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Trẻ Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Đền Tội MP3 music Bộ Lễ 1

Giáo Hội Tiên Khởi MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Giáng Trần MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Tin Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Mạch Sống Hội Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Mầm Yêu Nguyên Tổ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đồng Trinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Chúa Trọn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Nay Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Chúa Trở Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Tạo Dựng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Liên Lỉ MP3 music Bộ Lễ 1

Nhiệm Tích Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Người MP3 music Bộ Lễ 1

Quyền Năng Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Đời Ẩn Thân MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Huynh Đệ MP3 music Bộ Lễ 1

Tội Nguyên Tổ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dủ Lòng Thương MP3 music Bộ Lễ 1


---------- o0o ----------

THIẾU NHI CA

Bến Cảng Hải Phòng MP3 music Bộ Lễ 1

Bốn Mùa Hoa Thắm MP3 music Bộ Lễ 1

Cái Võng MP3 music Bộ Lễ 1

Chăm Việc Cấy Cầy MP3 music Bộ Lễ 1

Chim Hót Líu Lo Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Chú Bé Liên Lạc MP3 music Bộ Lễ 1

Cô Dạy MP3 music Bộ Lễ 1

Cô Giáo Lớp Em MP3 music Bộ Lễ 1

Đẹp Tươi Cu Ba MP3 music Bộ Lễ 1

Em Mơ MP3 music Bộ Lễ 1

Em Muốn MP3 music Bộ Lễ 1

Em Yêu Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Gửi Lời Chào Lớp 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Mặt Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Lũy Tre MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Nhà MP3 music Bộ Lễ 1

Nói Với Em MP3 music Bộ Lễ 1

Quê Em Vùng Biển MP3 music Bộ Lễ 1

Quyển Vở Của Em MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cảm Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Quân Dân MP3 music Bộ Lễ 1

Trăng Sáng Sân Nhà Em MP3 music Bộ Lễ 1

Trăng Sao Cũng Hóa Xứ Người MP3 music Bộ Lễ 1

 

---------- o0o ----------

TÌNH CA

Đêm Nhớ Về Em MP3 music Bộ Lễ 1

Em Đã Phụ Lòng Anh MP3 music Bộ Lễ 1

Giấc Điệp Muôn Trùng MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Thơ Đón Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Văn Hóa Việt Nam Đoàn Kết Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1