Hải Nguyễn - Mi Giáng

Bộ Lễ

Bộ Lễ Anh Đào MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Lễ Huyền Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Lễ Tây Nguyên MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh

Bông Hồng Têrêsa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Cha Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Vị Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mưa Hoa Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Huyền Thoại Gioan MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Mừng Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Thánh Martin MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kính Thánh... MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Phanxicô Assisi, Người Nghèo Của Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Lòng Vàng MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn

An Bình Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu - Maria - Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Tiễn Hồn Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Tiễn Hồn Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Từ Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Từ Ly MP3 music Bộ Lễ 1

Sầu Ca Mất Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Sầu Ca Mất Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Mẹ

Công Ơn Cha Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ

Con Xin Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đêm Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Ngài (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Ngài (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Mồ Hôi MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Đoạn Trường MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Kiếp Người MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca - Alleluia

Ai Đi Đường Thẳng Ngay (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Truyền Thống MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Thành Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mới (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Hãy Ký Thác (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Hữu Đức Vua (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Bởi Vì Chúa (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Bởi Vì Chúa Rộng Lượng (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Thiên Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Chúa Đi (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Tình Thương Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa Đi (Tv. 148) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Thánh Danh (Tv. 148) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vịnh (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Đừng Cứng Lòng - (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Hãy Nhìn Coi (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Khiêm Cung (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Ngươi Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Ngươi Sẽ Hân Hoan (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Chúc Tụng (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Ngài Là Hoàng Đế (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Dân Hãy Ca Tụng (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Ban (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chuẩn Bị (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Công Bố (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cứu Tôi (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Giải Thoát (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Giáng Sinh (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Nghe (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Tha Thứ (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đáng Ca Ngợi (Dn. 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đang Nâng Đỡ (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giáng Sinh (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giàu Xót Thương (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hay Thương Xót (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Trị (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chỗ Dung Thân (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Cứu Độ (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Trung Tín (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Từ Bi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Phần Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sống (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sức Mạnh Con (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Làm Vua (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mở Bàn Tay (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mở Rộng Bàn Tay (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Đến (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Qua (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Hậu (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Gần (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Chỉ Cho Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Chúc Phúc (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thiết Lập Ngai Vàng (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Đưa Về (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Từ Bi Và Nhân Hậu (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Trọn Tình Thương (Tv. 135) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Chúa Đi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Danh Chúa (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Danh Chúa Muôn Đời (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Danh Thánh Chúa (Chron) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Đức Chúa (Tân Ước 02 - Benedictus) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Đã Trông Cậy Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Ta Đừng Quên Lãng (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Tôi Chúc Tụng (1 Chron) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Tôi Chúc Tụng Chúa (Chron) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Tôi Mừng Rỡ Hân Hoan (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ca Tụng Chúa (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đàn Ca Mừng Chúa (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Thượng Tế (Tv. 109) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Thượng Tế 1 (Tv. 109) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Thượng Tế 2 (Tv. 109) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Thượng Tế 3 (Tv. 109) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi Tình Thương (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Chúc Tụng (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Linh Hồn Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tán Dương Ngài (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Chuộng (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Cứ Tin Tưởng Vào Chúa (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Chúc Tụng (Cựu Uớc 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Danh Ngài Là Thánh (Lc. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Dõi Kẻ Tìm Chúa - (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Đàn Hát Lên Nào (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Độ Tôi (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Là Ngày (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lối Trường Sinh (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Nẻo Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Nghiệp Của Tôi (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêrusalem Hỡi (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Của Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Cho Bạn (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thay (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Gieo Vào Đất Tốt (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ca Ngợi Chúa (Tv. 112) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cất Tiếng (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Chúc Tụng Chúa (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dâng Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Khắp Tứ Phương (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Rao Giảng (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hát Lên (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hát Mừng (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hát Mừng Chúa (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ký Thác (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngợi Khen Chúa (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngợi Khen (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhảy Mừng (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhảy Mừng (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhìn Coi (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Rao Giảng (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Reo Mừng (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Reo Mừng Thiên Chúa (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tạ Ơn Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tạ Ơn Chúa (Tv. 135) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tán Tạ Chúa (Tv. 106) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tường Thuật (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Hồn Tôi Ơi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Chúng Tôi (Tv. 123) MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Vọng Nơi Chúa (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Khắp Bờ Cõi Địa Cầu (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con Kêu Cầu (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Chúng Con (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Là Thiên Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Tể Càn Khôn (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Thiện Hảo Thay (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Bảo Toàn Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Hãy Nhớ (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Nhậm Lời Tôi (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Lẫy Lừng Thay Danh Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thiên Chúa (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thiên Chúa Con Thờ (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Con Khao Khát Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi (Lc. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi Khát Khao (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi Như Cánh Chim (Tv. 123) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi Ơi (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ban Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con Ca Ngợi (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Của Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cầu (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Yêu Thương Của Chúa (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Miệng Con Loan Truyền (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Miệng Con Sẽ Loan Truyền (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Miệng Người Hiền (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Miêu Duệ Người (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Gặt Mừng Vui (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Tử Nhân Lành (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Đời Của Người (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Ngàn Đời (Tv. 135) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Tôi Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Tôi Không Nhớ (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Chỗ Dung Thân (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Chúa Con Thờ (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Thiên Chúa (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Lời Của Chúa (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Công Chính An Nghỉ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Hiền Đức (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Là Đấng Tối Cao (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Như Sự Sáng (Tv. 111) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Chúc Phúc (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Danh Chúa (Tv. 112) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Thương Con 1 (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Thương Con 2 (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Vào Chúa (Tv. 122) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Chúng Con Trông Cậy (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

No Thỏa Tình Chúa (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Chúa Thiên Binh (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lạy Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Thiên Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Phù Hộ Tôi (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Phù Trợ Chúng Tôi (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Phù Trợ Tôi (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

Phiến Đá Góc Tường (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Người Công Chính (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Phước Đức (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Ngài Bỏ Tôi (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Công Chính Triển Nở (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Đấng Cứu Độ (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Dân Tộc (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Đoàn Chiên Chúa Chăn Nuôi (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Tôi Vui Mừng (1 Sm. 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lạy Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Thật Diễm Phúc Thay (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Thật Hạnh Phúc Thay (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Con Thờ (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiện Hảo Nhường Bao (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiện Hảo Thay (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Chúa (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Thi Ý Chúa (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúng Đã Vang (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Cậy Vào Chúa (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Tưởng Vào Ngài (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Toàn Thể Đất Nước (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Ca Ngợi Chúa (Tv. 138) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chẳng Thiếu Thốn Chi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chẳng Thiếu Gì (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chẳng Thiếu Thốn Gì (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đàn Ca Mừng Chúa (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Phó Thác Tâm Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Phó Thác Tâm Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Ca Ngợi (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Ca Ngợi Tình Thương (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Ca Tụng (Xh. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Chỗi Dậy (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Được Nhìn Xem (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Hớn Hở (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Lãnh Chén Cứu Độ (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Tiến Đi (Tv. 114) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Tiến Đi (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng 1 (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng 2 (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vươn Linh Hồn Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Xin Chúc Tụng Chúa( Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Xanh Tường Thuật (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nhà Chúa (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Truyền Giáo 1 (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Truyền Giáo 2 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Truyền Giáo 3 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Truyền Giáo 4 (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Các Tầng Trời (Tv. 148) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Trong Thai Mẫu (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Tường Thuật Vinh Quang Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Chi (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Chi Hôm Nay (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Cùng Trái Đất (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Đền Vua - (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Nhân Từ (Tv. 135) MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Nước Chúa (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Vinh (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Mừng Trong Chúa (1 Sam. 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Nho Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Ơn Cứu Rỗi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Ơn Cứu Rỗi 1 (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Bảo Toàn Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cấp Tốc Phù Trợ (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Chúng Con (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Chúng Con Được Phục Hồi (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chữa Khỏi Hồn Con (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Củng Cố Sự Nghiệp (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cứu Độ Chúng Con (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cứu Mạng Sống Tôi (Is. 38) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cứu Tôi Khỏi Chết (Is. 38) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Bảo Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổ Lòng Từ Bi (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Linh Hồn Con (Tv. 130) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Lắng Nghe (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nghe (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nghe Thưa Nương Tử (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Ở Cùng Con (Tv. 90)MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Tiếng Khẩn Cầu (Tv. 139) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nhậm Lời Con (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Phó Mạng Sống Tôi (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Thần (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Thần Chúa Đến (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tạo Cho Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thiên Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Từ Bi Chúa (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Thiên Nhan (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trở Thành Núi Đá (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ

Ave Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ 5 Sắc MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Bên Mẹ Tà-pao MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Mắt Sao Hôm MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Cung Mừng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Kính Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Kính Mừng (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ru Tà-pao MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Châu Lệ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Muôn Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Tà-pao MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Câu Lạy MP3 music Bộ Lễ 1

Ngũ Bái MP3 music Bộ Lễ 1

Ngũ Lạy MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Bất Tử MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Giáng Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Hiến Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Tòa Dâng Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Lễ

An Bình Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Thân Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nguyện Xây Thánh Đường 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nguyện Xây Thánh Đường 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Chuyện Trái Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hằng Dẫn Lối MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Tất Cả MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nguồn Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi Tìm Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Cung Nhạc Yêu Thương 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Cung Nhạc Yêu Thương 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Bụi Thân Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con Hát MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Khấn Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Ba Ngôi  MP3 music Bộ Lễ 1

Nhà Xây Trên Đá MP3 music Bộ Lễ 1

Như Loài Chim Sẻ MP3 music Bộ Lễ 1

Nụ Hoa Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Ca Ngọn Nến MP3 music Bộ Lễ 1

Tám Mối Phúc Thật MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Sự Ngọn Nến MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Cho Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Ba Ngôi  MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Bước Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Nhân

Bước Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Tình Yêu  MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Giao Lời Nguyền MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Về Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Kết Hợp MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Kết Hợp (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Lễ

Ca Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chào Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay - Phục Sinh

Ca Tiếp Liên Lễ Hiện Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tiếp Liên Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lên Golgotha MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Đẹp Lòng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Người Con Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cha Dủ Thương  MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng - Giáng Sinh

Bài Học Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Vì Yêu  MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đêm Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Diệu Huyền Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Bê-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Khúc Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mừng Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức  MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Kêu Trong Hoang Địa  MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Giáng Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Giáng Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trời Xanh MP3 music Bộ Lễ 1

Nhập Lễ

Ca Nhập Lễ Giáng Sinh 24/12 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ Giáng Sinh 25/12 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ Truyền Thống MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tiến Vào Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Lên Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Cùng Về  MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Bước Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tận Hiến

Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Linh Mục (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Linh Mục (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Minh Ước  MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúc Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Ca Tin Mừng

CN 6 PS C - Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14: 23-29) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 TN C - Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 MC C - Xin Cho Con Biết Ăn Năn (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Danh Thánh Giêsu (Phil. 2: 10-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân

Dâng Lễ Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Phụ Lục

Cám Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Xuân Đức Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Hái Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Ca Đoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Việt Nam Minh Châu Trời Đông  MP3 music Bộ Lễ 1

Thiếu Nhi

Ba Ông Vua - Nhìn Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hài Nhi - Về Hang Đá MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chó Nhà Em - Trường Của Em MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mèo Con - Chúc Mừng Ba Má MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Bê-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Chúa Trời - Đi Dự Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cầu Nguyện - Sáng Nghe Chuông - Mau Vào Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Truyền Đạo - Hãy Chơi Với Chuột MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mau Dọn Đường - Nếu Ai Hỏi Em MP3 music Bộ Lễ 1

Mắc Cở Gì - Nắm Tay Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Món Quà Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân Mới - Chúc Mừng Cha Xứ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Hai Cứu Chuộc - Nào Cùng Đi - Xin Sai Thợ Gặt MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse - Đức Maria - Để Biết Có Đức Chúa Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Sống Bên Nhau - Ba Mầu Nhiệm Chính - Đối Với Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trang nhà: www.huyenca.com