Hùng Lân - Nam Hoa

Ai Lên Núi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Đức Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Làm Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Bấy Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Bờ Sông Babylon MP3 music Bộ Lễ 1

Bốn Bể Là Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Emmanuel MP3 music Bộ Lễ 1

Cao Vời Khôn Ví MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Xin Mẹ Lúc Khởi Hành MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Mừng Chúa Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chiên Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Chim Non Thoát Lưới MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Có Mặt Trong Lịch Sử MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Tỏ Mình Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nước Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sai Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sống Trong Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Có Bao Giờ MP3 music Bộ Lễ 1

Cô Gái Việt MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ao Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nay Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Con Quỳ Khấn Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Hồn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Thánh Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hồn Xác MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Thánh Vô Cùng MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Cỏ Tươi (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Cỏ Tươi (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Hỏi MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Lân Tuất MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Nagiarét MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Người Tiên Phong MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tiếp Nhận Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hè Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Thiêng Bằng Sở MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Vươn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Huyền Diệu Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Núi Sion MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Giọt Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Một Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Ghi Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Một Sợi Tơ Vàng MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Lạy Đức Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Này Bánh Bởi Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Hai Xuống Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Thánh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Emmanuel MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Cầu Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tám Mối Phúc Thật MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phanxicô MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tiến Sĩ MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Ngọn Nến Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Cây Nho MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Đường Ở Trong Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Cậy Vươn Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đã Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đã Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đi Tìm Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Không Còn Cô Đơn MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Không Cười MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Núi Cây Dầu MP3 music Bộ Lễ 1

Trèo Lên Cao Sơn MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Cơn Âu Lo MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Sáng Sớm MP3 music Bộ Lễ 1

Ví Như MP3 music Bộ Lễ 1

Việt Nam Minh Châu Trời Đông (mẫu 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Việt Nam Minh Châu Trời Đông (mẫu 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Địa Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chỉ Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Xem Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1