Huỳnh Minh Kỳ

30 Năm Hội Ngộ MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Hồng Phúc Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Hay Tự Hào (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất (Mc. 9: 29-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Muốn Theo Ta? (Mc. 8: 27-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14: 23-29) MP3 music 

Alleluia - Câu Xướng toàn tập năm ABC MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia, Vì Chúa Hảo Tâm (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Sủng Chúa Ban (Tv. 32) MP3 music 

Ánh Mắt Chúa Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Và Bóng Tối (Ga. 9: 1-41) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Anrê Kim Thông MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Học Khôn Ngoan (Lc. 12: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Hằng Sống (Ga. 6: 51-59) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Và Cá (Mt. 14: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Bao La Lòng Chúa Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

Bao La Lòng Chúa Thương Xót 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Bát Phúc Giữa Đời (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

Bền Đỗ Sẽ Được Cứu Rỗi (Lc. 21: 5-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Người Gieo Giống (Mt. 13: 1-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Đi Trong Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Qua Cửa Hẹp (Mc. 10: 17-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lần Hạt Lòng Chúa Thương Xót MP3 music 

Ca Mừng Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Danh Chúa (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Khiêm Cung (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12: 32-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Ngươi Hãy Theo Ta (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Canh Tân Đời Mình (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Cứu Độ Chúa Ban (Tv. 115) MP3 music 

Chỉ Có Mình Cha Biết Thôi (Mc. 13: 24-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Còn Chúa Mà Thôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chìa Khóa Nước Trời (Mt. 16: 13-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Thầy Là Cây Nho (Ga. 15: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Vì Tình Yêu (Ga. 13: 1-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Khát Khao (Ga. 4: 5-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Đi Bằng Cả Tấm Lòng (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Chớ Ganh Tị (Mt. 20: 1-16a) MP3 music Bộ Lễ 1

Chớ Giả Hình (Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biến Hình (Lc. 9: 28b-36) MP3 music 

Chúa Buồn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chữa Người Câm Điếc (Mc. 7: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Có Lời Ban Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Công Minh (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cứu Tôi (Tv. 33) MP3 music 

Chúa Đã Về Trời (Lc. 24: 46-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Bất Ngờ (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Động Lòng Thương (Mc. 1: 40-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Lên Trời (Mc. 16: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gõ Cửa Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Không Giận Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chỗ Con Dung Thân (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Chăn Chiên (Ga. 10: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Phục Sinh (Ga. 20: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Từ Bi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Sự Sáng (Ga. 1: 6-8, 19-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Thần Trí (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Thiên Chúa (Tv. 131) MP3 music 

Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá (Ga. 6: 1-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên Trời (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Gần Kẻ Kêu Cầu (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi! Con Cứ Ngỡ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Rộng Lượng Từ Bi (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Chỉ Cho Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thiện Hảo (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Những Kẻ Đoạn Trường (Tv. 33) MP3 music 

Chúa Vào Hoang Địa (Lc. 4: 1-13) MP3 music 

Chúa Vào Nơi Hoang Địa (Mc. 1: 12-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Đức Vua (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Một Nỗi Đau MP3 music Bộ Lễ 1

Cõi Lòng Ước Mơ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chúa Hy Sinh (Mt. 21: 33-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chúc Tụng Ngài (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Dâng Ngàn Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Sự Sống (Ga. 14: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Khát Khao Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Thượng Tế Muôn Đời (Tv. 109) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Luôn Cần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phải Làm Gì? (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phó Linh Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Cậy Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Linh Hồn (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Công Cuộc Tay Chúa (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Thầy Lên Núi (Mc. 9: 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Mẹ Mary Mackillop MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Tộc Chúa Chăn Nuôi (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Các Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Của Lễ Đơn Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Lễ Vật Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tâm Hồn Đợi Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Xuân Những Tân Toan (Mt. 6: 25-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hoa Kính Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lòng Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Lời Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Lời Kinh Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Chỉ Yêu Thương (Ga. 13: 31-33a, 34-35) MP3 music 

Dụ Ngôn Cây Vả (Lc. 13: 1-9) MP3 music 

Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13: 24-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Dù Thầy Đi Đâu (Lc. 9: 51-62) MP3 music Bộ Lễ 1

Đàn Chiên Không Người Chăn (Mc. 6: 30-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Thế Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Thế Giáng Sinh Cho Ta (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Tinh Hạ Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Tiếng Xin Vâng (Lc. 1: 39-56) MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Vườn Nho Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Để Chúng Nên Một (Ga. 17: 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Con Xin Chúa (Tv. 26) MP3 music 

Đời Ta Có Chúa Có Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Lo Lắng Chi (Mt. 6: 24-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Quên Kỳ Công Chúa (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Sợ! Chính Là Thầy Đây (Lc. 24: 35-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh (Mc. 16: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Sợ! Hãy Theo Thầy (Lc. 5: 1-11) MP3 music 

Đừng Xét Đoán (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Chiều Emmau (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lên Canvê (Mc. 14: 1-15, 47) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Nẻo Chúa Là Ân Sủng (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Đình Gương Mẫu (Lc. 2: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Giakêu, Người Thu Thuế (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêrusalem Ngợi Khen Chúa (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu! Vua Chân Lý (Ga. 18: 33b-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu! Vua Thời Gian (Lc. 23: 35-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu, Đấng Chữa Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Phút Ly Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Gioan! Người Được Sai Đến (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Gioan, Người Được Tuyển Chọn (Lc. 1: 57-66, 80) MP3 music 

Giới Răn Của Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Nào Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Trọng Nhất (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Giúp Nhau Hoàn Thiện (Mt. 18: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Giuse! Người Âm Thầm (Mt. 1: 16, 18-21, 24a) MP3 music Bộ Lễ 1

Góa Phụ Thành Naim (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Grant Your Mercy MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Nẩy Mầm (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Lúa Miến Cuộc Đời (Ga. 12: 20-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Bước Qua Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ca Tụng Ngài (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cho Nhưng Không (Mt. 9: 36 - 10: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Tâm Hồn (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Với Ta (Ga. 6: 24-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Rao Giảng (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng (Mc. 6: 7-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hành Động (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Kính Tặng Thiên Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nghe Tiếng Người (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhìn Lại Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Reo Mừng Thiên Chúa (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sinh Lợi (Mt. 25: 14-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Cuộc Đời Ngôn Sứ (Lc. 4: 21-30) MP3 music 

Hãy Sống Khiêm Nhường (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5: 38-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy (Mt. 18: 21-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tín Thác Lòng Chúa Thương Xót MP3 music 

Hãy Từ Bỏ Mình (Mt. 16: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tường Thuật (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tuyên Xưng Thầy (Mt. 10: 26-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vác Thập Giá Theo Ta (Lc. 14: 25-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Về Bên Mẹ Nam Xuân MP3 music 

Hãy Về Đi Đừng Phạm Tội Nữa (Ga. 8: 1-11) MP3 music 

Hãy Về Với Mẹ Nam Xuân MP3 music 

Hãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Yêu Kẻ Thù (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Yêu Mến Nhau (Ga. 15: 9-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Ai Gánh Nặng (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Sinh Vì Đàn Chiên (Ga. 10: 11-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Khấn Xin Mẹ Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

Khắp Nơi Bờ Cõi Địa Cầu (Tv. 97) MP3 music 

Khiêm Nhu Phục Vụ (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Khóc Tiễn Mẹ MP3 music 

Không Được Phân Ly (Mc. 10: 2-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Thầy Con Đến Với Ai? (Ga. 6: 61-70) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Thể Làm Tôi Hai Chủ (Lc. 16: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Mừng Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Phân Ưu MP3 music 

Kính Dâng Mẹ Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Đức Mẹ Thánh Thể MP3 music 

Lạ Lùng Thay Danh Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Ladarô Và Người Phú Hộ (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Lắng Nghe Tiếng Chúa (Ga. 10: 27-30) MP3 music 

Lặng Tiếng Kinh Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha! Giờ Đã Đến (Ga. 17: 1-11a) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Con Mến Yêu Ngài (Lc. 9: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Con Yêu Mến Ngài (Ga. 21: 1-19) MP3 music 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Giữ Gìn Con (Tv. 130) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Hãy Nhớ (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Thương Con (Mt. 15: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Xót Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Thương Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Ngài Xin Nhớ Đến Con (Lc. 23: 35-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thầy Chí Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Linh Hồn 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Linh Hồn 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Lòng Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đợi Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Ngợi Khen (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Ngợi Khen Thiên Chúa (Lc. 1: 46-55) MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Tin Chúa Ba Ngôi (Mt. 28: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Khiêm Tốn (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Khoan Nhân (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Thống Hối 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Nhân Hậu Ngài (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thành Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5: 17-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Lưỡi Tôi Dính Vào Cuống Họng (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Magnus Thánh Quan Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Mai Tôi Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Chọn Phần Tốt Nhất (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Chúa Đến Viếng Thăm MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi Con Nhớ Mẹ Lắm MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Con Về Nơi Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Xin Đoái Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Suy Niệm Trong Lòng (Lc. 2: 16-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Máu Chúa Ban (Ga. 6: 51-59) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Một Nắng Hai Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Về Trời (Mt. 28: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Ngày Truyền Thống Liên Ca Đoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Thánh Gioakim Và Anna MP3 music 

Mừng Thánh Têrêsa MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Lc. 9: 11b-17) MP3 music 

Năm Mới Kính Chúc MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đi Làm Vườn Nho (Mt. 21: 28-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Con Ta Yêu Dấu (Lc. 3: 15-16, 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Con Ta Yêu Dấu (Mc. 1: 6b-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Con Ta Yêu Dấu (Mt. 3: 13-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Mình Máu Ta Ban (Mc. 14: 12-16, 22-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Nên Duyên Trầu Cau MP3 music Bộ Lễ 1

Nên Một Với Chúa (Mt. 17: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Con Thiên Chúa (Ga. 1: 29-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Lời Đã Đến (Ga. 1: 1-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Mừng Thánh Augustinô MP3 music Bộ Lễ 1

Người Cha Nhân Hậu (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music 

Người Cùi Xứ Samari (Lc. 17: 11-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đã Sống Lại (Mt. 28: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đau Khổ Cầu Cứu (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Mù Bên Vệ Đường (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Hạnh Phúc Đích Thực (Lc. 6: 17, 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Và Tỉnh Thức (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Chúc Phúc (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Xót Thương MP3 music 

Nguyện Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Bình An Cho Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Những Người Tìm Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Chào Đời (Lc. 1: 57-66, 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Con Nương Thân (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Noi Gương Gia Đình Thánh Gia (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Noi Gương Thánh Gia (Lc. 2: 22-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Lòng Thương Xót Của Chúa MP3 music 

Nỗi Niềm Đời Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Núi Rừng La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Chúa Đã Gần Đến (Mc. 1: 14-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Thiên Chúa (Tv. 48) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Cho Ai (Mt. 18: 1-5 & Mc. 9: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Là Của Họ (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Như Hạt Giống (Mc. 4: 26-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Nương Bóng Mẹ Nam Xuân MP3 music 

Ở Lại Với Ta (Ga. 1: 35-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Nhiệm Mầu Tình Yêu Ba Ngôi (Ga. 16: 12-15) MP3 music 

Phận Người MP3 music Bộ Lễ 1

Phận Tôi Tớ Chúa (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Phép Lạ Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music 

Phép Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Phêrô Con Có Phúc (Mt. 16: 13-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Dân Người (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thật Giữa Đời (Mt. 5: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Người Tôn Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Quay Gót Trở Về (Lc. 15: 1-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng (Lc. 10: 1-12, 17-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Rama, Vọng Tiếng Khóc Than (Mt. 2: 13-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Rước Chúa Lần Đầu MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Lại Sợ Hãi? (Mc. 4: 35-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Sống Đời Sau (Lc. 20: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Sống Và Sự Chết (Ga. 11: 1-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Sức Mạnh Lời Chúa (Mc. 1: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Nguồn Nghỉ Ngơi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Nguồn Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Bánh Ban Sự Sống (Ga. 6: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Mừng Vui (1 Sm. 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Lòng Bao Dung (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Con Tội Lỗi (Mt. 9: 9-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Pio X Giáo Hoàng MP3 music 

Thánh Thần Chúa Đến (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Ngất Cao Tình Yêu MP3 music 

Thắp Sáng Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Tự Đồi Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Đã Chọn Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Ơi Cứu Con (Mt. 14: 22-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Ánh Sao (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (Mt. 10: 37-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Thân Trong Luật Ngài (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Cho Người Nghèo (Lc. 1: 1-4, 4: 14-21) MP3 music 

Tin Vào Con Chúa (Ga. 3: 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Thập Giá (Ga. 18: 1-19, 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Yêu Thương Chứa Chan MP3 music 

Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Mãi Lên Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Tỏa Sáng Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Ca Tụng Chúa Uy Linh (Xh. 15) MP3 music 

Tội Con Chúa Đã Thứ Tha (Lc. 7: 36-50) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Chỗi Dậy (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Chúc Tụng Chúa (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Trả Lại Cho Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Trong Sạch (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đồi Núi Sọ MP3 music Bộ Lễ 1

Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Với Bụi Tro (Mt. 6: 1-6, 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Lề Luật Chúa (Ga. 2: 13-25) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Sông Giođan (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Thiên Nhan Chúa (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Bỏ Chính Mình (Lc. 9: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Về Làng Môi Em Nhé! MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Yêu Thế Gian (Ga. 3: 13-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Sao Con Không Được Sinh Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Yêu Thế Gian (Ga. 3: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Viên Ngọc Quý (Mt. 13: 44-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Việt Nam, Hãy Đứng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Vĩnh Biệt Cha Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Vĩnh Biệt Mẹ Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Với Mẹ, Vì Mẹ Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Nguồn Thánh Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Vững Tin Vào Chúa (Lc. 7: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Dầu Năm Xưa (Mt. 26: 14-27, 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xây Nhà Trên Đá (Mt. 7: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chạm Vào Con (Mc. 5: 21-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Chúng Con (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Hiểu Được Ý Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Ban Thần Khí (Ga. 20: 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Ban Thêm Lòng Tin (Lc. 17: 5-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Bảo Toàn (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Chữa Lành Con (Mt. 8: 14-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Chúc Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Cứu Chữa Con (Mc. 1: 29-39) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Cứu Con (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa! Đỡ Nâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Giữ Gìn (Mt. 4: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Nhậm Lời Con (Tv. 68) MP3 music 

Xin Chúa Thi Ân (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Tỏ Lòng (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Củng Cố Niềm Tin (Mc. 6: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nghe Thưa Nương Tử (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Ở Cùng Con (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Trái Tim Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Phục Hồi (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Lời Con Nguyện (Tv. 101) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thiên Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tình Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trợ Phù Con (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vòng Tay Yêu Thương (Mt. 25: 35-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Mến Lề Luật Chúa (Ga. 14: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1