Ngọc Hân

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Nuôi Ta Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Đi Với Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khen Tình Yêu Chúa Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Cậy Lòng Chúa Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chiên Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sinh Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chỉ Ước Mơ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chúa Làm Người MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi Tìm Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Khi Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Dọn Đường Gặp Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Ấy Chúa Sinh Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Vào Trần Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Maria Thánh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Đi Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Sống Mẹ Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Hương Đất Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Khen Quyền Năng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Dâng Mẹ  MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Về Quê Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Người Mỏng Manh MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Bữa Ăn MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Dâng Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Báo Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Tin Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đẹp Xinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Cửa Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Thượng Thọ MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Tình Chúa Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Hai Chào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Ngóng Trông Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Nhìn Lên Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Nụ Hồng Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Con Tro Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha Vô Bờ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Dẫn Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Yêu Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tung Hô Chúa Thiên Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Lời Ngợi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Ca Ngợi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Thánh Thần Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Được Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Quả Tim Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Khoan Dung MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thanh Tẩy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con Biết Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lòng Chúa Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lòng Chúa Xót Thương 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thánh Thần Đến Canh Tân MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thánh Thần Mau Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Sinh Hoạt

Cùng Nhau Lên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Mang Lửa Yêu Cho Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Chúc Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Khơi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cảm Ơn Trời MP3 music Bộ Lễ 1