Nguyễn Duy

Bài Ca Người Của Chúa

Hiệp Thông - Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Là Người Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Yêu Phụng Sự MP3 music Bộ Lễ 1

Như Mùa Xuân Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Trong Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nguyện

Ai Muốn Theo Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Năm Thánh 2010 MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Thương Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Trên Núi MP3 music Bộ Lễ 1

Bàn Tay Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Bến Bờ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Dòng Sông Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Biện Chứng Của Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Bốn Mùa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bông Hoa Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Huyền Diệu MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Hồng Ân 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Hồng Ân 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Đã Mặc Khải MP3 music Bộ Lễ 1

Chân Dung Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Nhờ Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Vững Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Nước Trời Mai Sau MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Tình Người Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dắt Dìu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Biết Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mặt Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Ngọt Ngào MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Cùng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sống Trong Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thật Sang Giàu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trong Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Con 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Có Gì Cho Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Có Một Người MP3 music Bộ Lễ 1

Có Những Buổi Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chưa Thấy Ai MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Biết MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Nhìn Và Con Đã Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi Tìm Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Còn Dài MP3 music Bộ Lễ 1

Dẫn Con Từng Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cao Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Dù Con Chưa Thấy Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dự Tiệc Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Con Tôn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Vắng Sao MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Cùng Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Dự Tiệc Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Đây Chầu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Gì Phải Lo MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Người Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Đối Diện MP3 music Bộ Lễ 1

Đổi Mới Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Hành Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô Vẫn Là Một MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô Vinh Hiển MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Để Con Đơn Hành MP3 music Bộ Lễ 1

Được Nghe Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Đi Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Người Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Trần Và Niềm Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Gặp Gỡ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Gặp Gỡ Nơi Đức Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Giã Từ Mệt Mỏi MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu, Con Hát Về Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu, Ngài Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Giữ Gìn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Gọi Lời Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Gọi Mời Về Bến Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Gọi Nguồn Cảm Hứng MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Nơi Nơi MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Trình Về Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Ca Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Về Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Bước Theo Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Làm Cho Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nên Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Dâng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Nhất Nên Một MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Thông Năm Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Với Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Hóa Thân MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Người Tôi Yêu Dấu MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Về Năm Thánh 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Về Năm Thánh 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Vọng Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khát Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con Đến Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Không Ai MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Yêu Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Người Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Ngợi Khen Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Nguyện Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lắng Nghe Kinh Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Lắng Nghe Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa, Con Tin! MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Đồng Hành MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Đền Đáp Ơn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thầy, Con Muốn Đến Xem MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Thiên Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Thương Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Trong Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Cho Một Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Trong Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Chúa Yêu Người MP3 music Bộ Lễ 1

Mơ Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Một Thời Để Yêu, Một Thời Để Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Loài Muôn Vật Ngợi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Thánh Năm Toàn Xá MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Con Đã Biết Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Một Lần MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Lời Hoan Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Ngân Xa Nhạc Khúc Thiên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợp Ánh Chiêu Dương MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Sống Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Suối An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Suối Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Trợ Lực Đời Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Đi Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Khúc Thiên Đường 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Khúc Thiên Đường 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Khúc Thiên Đường 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Con Chúa Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Như MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hoa Hướng Dương MP3 music Bộ Lễ 1

Như Lời Ngôn Sứ MP3 music Bộ Lễ 1

Như Mọi Người MP3 music Bộ Lễ 1

Như Một Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Như Thầy Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Những Gì Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Những Lời Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Những Lời Ca Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Nương Tựa Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Thưởng Cao Quý MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Người MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Giây Độ Lượng MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Đạo Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Trong Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Trong Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Mục Tử MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Bẻ Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Ca Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Sự MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Được Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Người Được Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Nhỏ Bé MP3 music Bộ Lễ 1

Tán Tụng Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Sáng Lời Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thôi MP3 music Bộ Lễ 1

Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Hát Lên Đường 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Hát Lên Đường 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Hát Lên Đường 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Tim Còn Băn Khoăn MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Ngài 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Ngài 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Chân Lý MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Cậy Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Vào Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Vô Biên MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Sưởi Ấm Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Người Sáng Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Ấp Ủ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Thắp Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa Vút Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Ơi Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đã Nhìn Và Tôi Đã Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Lại Thiên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Cậy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Khu Phố Con MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Yêu Tự Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Tự Đáy Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Hừng Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Trái Tim Của Người MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Một Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Và Trong Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Bên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Về Sống Bình Yên MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Ta Là Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Vươn Cao Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Hiểu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chọn Người Yêu Là Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con Biết Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Sống Một Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Ban Lời MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nâng Đỡ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Trang Điểm Đời Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Đổi Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Cho Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ý Thơ Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh

Anrê Phú Yên MP3 music Bộ Lễ 1

Bông Hoa Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Chư Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Thánh Nữ MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Kính Chào MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Gioan MP3 music Bộ Lễ 1

Cung Đàn Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Tế Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Tế Vì Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Muôn Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Thánh Máctinô MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Thánh Tông Đồ MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thánh Phanxicô MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chứng Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cùng Các Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cùng Thánh Đa Minh MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Trung Kiên MP3 music Bộ Lễ 1

Luca Thánh Sử MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Cha Nhân Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Thánh Lu-y Gon-da-ga MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Thánh Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Thánh Tông Đồ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Đuốc Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Người Diễm Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đến Từ Sa Mạc MP3 music Bộ Lễ 1

Người Được Chúc Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Người Hiền Đức MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Trông Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Noi Gương Thánh Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Ông Thánh Gioan MP3 music Bộ Lễ 1

Phục Vụ Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tên Gọi Đẹp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Gioan MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Nữ I-nê-đê MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Nữ Têrêsa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Yêu Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn

Cậy Trông Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Thảm Sầu MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trình Diện Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Chấp Chi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cuối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Tạm Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Vọng Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Ơn Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Trung Kiên Chờ Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Dẫn Đưa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Đưa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Xót Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Mẹ

Ngày Xuân Thảo Hiếu MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Cho Cha Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ước Cho Cha Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Mẹ Hiền Đã Xa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha Nghĩa Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Ngài Đổi Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Chân Lý MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Xin Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Ơn Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Linh 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Linh 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ

Bánh Thơm Rượu Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Không Có Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Lễ Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tế Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Thiên Nhiên MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Dâng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Hương Bay MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Nho Bánh Miến MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Ly Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Này MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Với Ly Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Tặng Vật Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Thay Của Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tổ Phụ Abraham MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ

Ave Maria Trăng Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Lữ Hành MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Hữu Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Bông Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Cậy Trông Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Chút Tình Con Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ Thăm Viếng MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Bóng Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Nguyện Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đức Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Về Thiên Cung MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Yêu Dấu MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điềm Lạ MP3 music Bộ Lễ 1

Nay Mẹ Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Như Mẹ Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Những Cánh Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Lòng Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Hãy Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh

Bêlem, Âm Vang Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Bêlem Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Máng Cỏ 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Máng Cỏ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Máng Cỏ 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Cùng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Chúa Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Hồng Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Emmanuel MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Mừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Hội Ca Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Của Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Cứu Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đến Nơi Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Về (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Về (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Hát Từ Belem MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Belem MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Trời Và Dưới Đất MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Đã Xuống Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xanh Trời Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Phối

Ân Tình Chung Kết Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Một Lời Nguyện Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Tình Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dắt Vào Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dìu Nhau Trao Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trong Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Khấn Xin Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ước Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Ngày Thành Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Rước Tình Lên Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Hồng Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Tạo Dựng MP3 music Bộ Lễ 1

Trăm Năm Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Kiếp Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Nguyện Thủy Chung MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Yêu, Vì Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Yêu Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Lễ

Đi Gieo Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tạ Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Kết Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Chứng Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Đã Hết MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Trong Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Trong An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục - Thánh Hiến

Biết Bao Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Theo Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Ơn Người MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Để Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Đổi Mới Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Theo Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Không Phải Vì Con MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Phó Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Loại Vẫn Cần MP3 music Bộ Lễ 1

Như Người Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Mẹ Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Chúa Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Hiệp Thông MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Toàn Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa Lên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa Gọi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Con MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Tôi Là Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Cho Đến Cùng MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay

Biết Bao Lần MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hãy Về MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Chay MP3 music Bộ Lễ 1

Là Hạt Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hồng Ân Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Người Tình Cô Đơn MP3 music Bộ Lễ 1

Nói Với Dân Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Bước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Cậy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Lời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Xót Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng

Bao Giờ Người Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Để Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mong Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Mây Ơi! Mưa Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Nhập Lễ

Chúc Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Lời Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Lời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đến Gặp Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vui Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Êm Đềm Biết Bao MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Cung Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Thánh Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Họp Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nơi Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Phục Sinh

Cho Tình Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vào Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Về Trời Con Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Khải Hoàn Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Luật Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Chúa Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Hát Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chiến Thắng MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Lời Tụng Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh Ca

Bên Đồng Cỏ Xanh (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Hữu Ngài (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa Hóa Công (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Được Thấy (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Đưa Con (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Đền Đáp Hồng Ân (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Chúc Tụng Chúa (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Reo Mừng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tạ Ơn Chúa (Tv. 135) MP3 music Bộ Lễ 1

Miệng Con Loan Truyền (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Tung Hô Chúa (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngụ Trong Nhà Chúa (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Reo Vui Mừng Chúa (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Theo Luật Chúa (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiếu Nhi (Ca Vang Tin Mừng - Năm A)

I. Mùa Vọng - Giáng Sinh 

Đón Chờ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Của Em MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Đình Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Hiển Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Vâng Theo Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

II. Mùa Thường Niên 

Chìa Khóa Phêrô MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kitô Vua Vũ Trụ MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Phải Lo MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Ta Được Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Dấu MP3 music Bộ Lễ 1

Dự Tiệc Cưới MP3 music Bộ Lễ 1

Đất Tốt MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Chiên Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Em Đâu Có Sợ MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Để Mọc Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hiền Từ Và Khiêm Nhu MP3 music Bộ Lễ 1

Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Lề Luật Chúa Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ MP3 music Bộ Lễ 1

Mạnh Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Chúa Yêu Người MP3 music Bộ Lễ 1

Môn Đệ Chân Chính MP3 music Bộ Lễ 1

Môn Đệ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Chiếc Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Nên Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọc Quý MP3 music Bộ Lễ 1

Người Khôn MP3 music Bộ Lễ 1

Người Trung Tín MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Đã Gần MP3 music Bộ Lễ 1

Ô Kìa Vườn Nho MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Lành Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Giả Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Mạng Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Sửa Dạy Và Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Tha Thứ Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Tối Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Hơn Đất MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Bỏ Mình Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

III. Mùa Chay

Chúa Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Đau Khổ Dẫn Đến Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô: Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

IV. Mùa Phục Sinh

Bánh Thiêng Bởi Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Một Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Diễm Phúc Của Lòng Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Đến Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Lệnh Truyền Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Tử Nhân Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Tấm Bánh Bẻ Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Sống Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Tớ Khiêm Nhu MP3 music Bộ Lễ 1

Thiếu Nhi (Hương Hoa Đồng Nội)

I. Hướng Dương Ca

Chúa Dạy Em MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa Tuổi Trẻ MP3 music Bộ Lễ 1

Được Rước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Em Tin Rằng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Chúc MP3 music Bộ Lễ 1

Như Một Vầng Trăng MP3 music Bộ Lễ 1

Thiếu Nhi Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Thơ Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vòng Tròn Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

II. Họp Mừng Ca

Bài Ca Gặp Gỡ MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Hát Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Cầm Tay Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Mời Anh MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Trại Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Trại Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Bước Bên Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Vỗ Tay MP3 music Bộ Lễ 1

Vỗ Tay Cho Đều MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Bên Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

III. Tâm Ca

Bài Hát Trồng Cây MP3 music Bộ Lễ 1

Bảo Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Bốn Mùa Thân Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chút Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Cũng Là Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Có Em MP3 music Bộ Lễ 1

Em Rất Ngoan MP3 music Bộ Lễ 1

Hỏi Em Yêu Ai MP3 music Bộ Lễ 1

Nụ Cười MP3 music Bộ Lễ 1

Quà Tặng MP3 music Bộ Lễ 1

Quà Tặng Sinh Nhật MP3 music Bộ Lễ 1

Ru Em Ngủ MP3 music Bộ Lễ 1

Tên Của Em MP3 music Bộ Lễ 1

Thương Em Ngoan MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tổ Ấm MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Hoa Niên MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Trăng Tròn MP3 music Bộ Lễ 1

IV. Xuân Ca

Cho Em Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Mừng Năm Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Mừng Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Của Em MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

V. Khúc Ca Mùa Hè 

Chào Mùa Hè MP3 music Bộ Lễ 1

Em Vào Hè MP3 music Bộ Lễ 1

Hè Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Hè Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hè Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hè Vui Chơi MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Đàn Em Thân Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

VI. Nhi Đồng Ca

Bắt Được Vầng Trăng MP3 music Bộ Lễ 1

Đẹp Như Trăng Rằm MP3 music Bộ Lễ 1

Một Cánh Hoa Trăng MP3 music Bộ Lễ 1

Trăng Ơi Là Bạn MP3 music Bộ Lễ 1

Trăng Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Trăng Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Vầng Trăng Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

VII. Hương Ca

Bông Hoa Của Thầy Cô MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Ơn Thầy Cô MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Năm Học Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Dưới Mái Trường MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Tên Gọi Một Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Biết Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Chúc MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Đầu Năm Học MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Khai Trường MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Của Bé MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Quà Của Bé MP3 music Bộ Lễ 1

Quê Hương Em MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Tặng Hoa Cho Thầy Cô Giáo MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Học Sinh Thương Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Việt Nam, Quê Hương Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân

Ánh Xuân Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Mẹ Khi Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Xuân 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Xuân 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Họp Mừng Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Nguyện Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Nguyện Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Dâng Trong Phút Giao Thừa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Đầu Tiên MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Giao Thừa MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Nén Hương Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chào Mùa Xuân 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chào Mùa Xuân 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Đã Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Ở Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Phụ Mục

Gioan Phaolô II Ca Sĩ Của Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Thông Yêu Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Mến Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Những Bước Chân Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chuông Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1