Nguyễn Hùng Cường

Ai Là Người Sạch Tội (Ga. 8: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Ăn Cùng Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ăn Cùng Tấm Bánh Uống Cùng Chén Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tri Ân  MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Mẹ Thương Xứ Đạo Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chiên Của Ta (Ga. 10: 27-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Đối Xử Đại Lượng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Mạc Khải Ơn Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Nghe Lời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Lc. 3: 15-16, 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hạnh Phúc Gia Nghiệp MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Tới MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Quan Phòng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sánh Bước Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Thưởng Công (Mt. 6: 1-6, 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Và Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Ta Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Có Mẹ Đường Tình Nở Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Có Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Cần Đến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con No Thỏa  MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Sống Mãi Vần Xoay MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Hưởng Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Với Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài Niềm Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Những Buồn Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Người Cha Nhân Lành (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca Lễ Minh Niên MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Răn Mới (Ga. 13: 31-33a, 34-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Người Thoáng Mây Bay MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Con Yêu Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Cứu Độ (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Biến Đổi (Lc. 9: 28b-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngợi Khen Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hôm Nay Đấng Cứu Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Khắp Nơi Địa Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Không Thấy Mà Tin (Ga. 20: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Các Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tạ Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đức Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Máu Thánh Bánh Thiêng Nuôi Cả Xác Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Thật Có Phúc (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Đợi Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Thủy Chung MP3 music Bộ Lễ 1

Này Ngài Sẽ Đến (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Mở Mắt Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Ở Nơi Đâu? MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Chứng Phục Sinh (Ga. 21: 1-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Em MP3 music Bộ Lễ 1

Noi Gương Mẹ Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Lại Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Đêm Cực Thánh (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Đêm Cực Thánh (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Phù Trợ MP3 music Bộ Lễ 1

Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Sớt Chia Phận Người MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Niềm Vinh Dự MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Mãi Thiết Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Ơn Ngài Đã Đủ Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Cánh Đại Bàng MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Chúa Vẫn Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nhà Chúa  MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Phương Đông (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Từng Bước Chúa Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Chi Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Vững Lòng Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cứu Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Câu Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đốt Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Rửa Con Trong Thánh Linh (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tạ Ơn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Con (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Nhớ Cội Nguồn MP3 music 

Xuân Viễn Xứ Nhớ Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Con Suốt Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Không Đổi Thay Thương Không Hề Vơi MP3 music Bộ Lễ 1