Nguyễn Hùng Lân

THÁNH CA

Bước Đi Bên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Xin Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Chờ... MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Chở Che MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Trông Cậy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Ngát Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha Khoan Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha Toàn Năng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Mình Máu Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Nhiệm Tích MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Hành Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Mà Ăn MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Tôn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Thần Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Thánh Phanxicô Xaviê MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tâm Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Trung Kiên MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Mẹ Khải Hoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Dân Mau Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Lửa Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Trần Hoan Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Nước Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 18 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 24 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 30 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 44 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 64 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 79 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 91 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 95 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 127 MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa Trọn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Đường Chúa Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Trần Hoàn Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Mẹ Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Về Với Chúa Thôi MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Phúc Cho Người (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Trong Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Thương Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tri Ân Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

TÌNH CA

Chiều Tan Học MP3 music Bộ Lễ 1

Cơn Mưa Ngày Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Xuân Bên Thềm MP3 music Bộ Lễ 1

Một Thời Để Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Ta Mới Quen Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Viết Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Và Tôi Sẽ Hát MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Xuân MP3 music Bộ Lễ 1