Nguyễn Văn Tuyên

Ai Là Anh Em Tôi? MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Ơi Đến Với Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Bàn Tay Chúa Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Chúa Dâng Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Mẹ Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Trời Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Lễ Tình Thương 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Lễ Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Ơn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Canh Tân Tâm Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Cha Mẹ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Cha Mẹ 6 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cùng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Kinh Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Mình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Yêu Chúa Thôi MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Biết Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Con Chúa Nhé! MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Có Buồn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cùng Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Đối Xử MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hỡi Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hỡi Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Gì Nơi Con? MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Nơi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Đâu? MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Chờ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Có Những Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Có Những Lần MP3 music Bộ Lễ 1

Con Biết Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ca Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Con Cần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đến Van Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi Tìm MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Chúa Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mến Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mến Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn Gần Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nào Dám Quên MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tìm Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tìm Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Có Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Một Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Rằng Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Con Trông Cậy MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Dâng Lời Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Con Về Bên Cha 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Về Bên Cha 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Về Bên Chúa 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Được Hôn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Là MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Lên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Gia Đình Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Lời Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tháng Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tim Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Yêu 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đời Hôn Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Sông Ơn Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Đau Thương Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Còn Lại Gì? MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Mắt Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Vui Biết Bao MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Bỏ Con Chúa Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Nào Chúa Đến? MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Nước Mắt Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Gọi Tên Mẹ Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhìn Xuống Chúa Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Về Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hi Vọng Của Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Hôm Nay Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Khao Khát Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Không Bao Giờ Dám Quên MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Dâng Người Thân MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Chữ Hiếu MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Chữ Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Dâng Cha Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Về Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Mẹ Ru MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Ru Của Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Từng Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng CuộC Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lệ Khóc Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lệ Kinh Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục! Người Là Ai? MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Báo Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Đêm Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Từng Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Bên Hang Bêlem MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Cho Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Đêm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Kinh Đêm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Trong Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Khuyên Duy Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Của Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Nguyện Cầu 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Nguyện Cầu 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Tạm Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Trong Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Mẹ Ru MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Mẹ Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ngài Dẫn Lối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tình Đoan Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Mẹ Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mân Côi Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đã Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Giã Từ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Hát Ru Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Con Mến Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Nguyện Cầu Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Thương Con Nhé MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ru Con MP3 music Bộ Lễ 1

Missouri/Corona Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Món Quà Từng Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Sẽ Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Đông Ơn Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Thánh Hi Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Thánh Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Đời Con Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Chết Vì Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đã Thương Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Chúa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngồi Bên Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Ngồi Bên Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Nhìn Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Cây Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Nhớ Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Của Người Cha Già MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Năm Hai Ngàn MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 5 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 6 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 7 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 9 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 10 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 12 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 13 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 14 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 15 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 16 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 17 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 18 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Xác Tín Của Con 21 MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Mắt Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Mắt Mẹ Ru MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Mắt Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Lại Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cha Nghĩa Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Trời Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Đây Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Đây Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi Về Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Rồi Đến Một Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Cha Im Lặng? MP3 music Bộ Lễ 1

Sẽ Có Một Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Sẽ Có Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Thiên Chúa Muôn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tại Sao Chúa Chọn Con? MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Chúa Là Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Nào Cho Con? MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Nào Cho Con 2? MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Riêng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Sáng Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Ngài Yêu Người MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Trăng Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Đường Là Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Thương Mẹ Ngàn Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Ca Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Chúa Ở Đâu? MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Chúa Trong Thinh Lặng MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Kính Sợ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Chúc Khen MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Tình Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Con Cho Ba MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Con Khốn Khó MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Hôn Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ Cho Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ Ru Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Một Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Bền Vững MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Vô Biên MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thiên Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Trao Người MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Thế Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Bên Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Bên Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Bên Chúa 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Bên Chúa 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Bên Chúa 5 MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Khắp Muôn Phương MP3 music Bộ Lễ 1

Tựa Bên Lòng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từng Ngày Xin Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Đó Là Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vươn Tay Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cám Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cám Ơn Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cám Ơn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cám Ơn Người - Cám Ơn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đôi Mắt Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Làm MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hôn Đôi Tay Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Là Người Tình Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Một Lần Nữa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Dẫn Đưa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nhìn Xuống Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trái Tim Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Yêu Chúa Hết Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Yêu Tình Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Yêu Tình Giêsu 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Chúa Giữa Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Chúa Thôi MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Chúa Từ Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Mẹ Bốn Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Như Chúa MP3 music Bộ Lễ 1