Vũ Đình Ân

Bộ Lễ

Bộ Lễ Cầu Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nguyện - Hiệp Lễ

Ai Yêu Mến Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Bác Ái Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Chi MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Mình Máu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kitô Là Cùng Đích MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kitô Là Cuộc Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Thần Lương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nuôi Hồn Xác MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nuôi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi Ở Lại Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sống Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Con No Thỏa MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Mình Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Xanh MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Lo Chi MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Tài Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Nguồn Dịu Êm MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Xin Ngài Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ca Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Lại Mà Ăn MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Hướng Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Không Đáng Chúa Ngự MP3 music Bộ Lễ 1

Là Người Bạn Thân MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ngài Vẫn Còn Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Máu Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Nghìn Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Không Có Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Như Trẻ Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tầng Trời Mở Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Thịt Máu Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Thánh Chúa Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Vẫn Cao Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thương Bác Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Giêsu Vua MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Cậy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nguồn MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổi Mới Trái Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Mắt Môi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Bảy Nguồn MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh

Cha Thánh An-tôn MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Người Đông Đảo MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Thánh Gia MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Tông Đồ MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Cùng Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Hợp Xướng Cha Thánh Đa Minh (chương 1)  Bộ Lễ 1

Hợp Xướng Cha Thánh Đa Minh (chương 2)  Bộ Lễ 1

Hợp Xướng Cha Thánh Đa Minh (chương 3)  Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Mừng Các Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Micae MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Thánh Monica MP3 music Bộ Lễ 1

Qua Cơn Cám Dỗ MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Cả Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Đa Minh MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Nữ Catarina MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Nữ Têrêsa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vincente MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Chư Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thần Linh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn

Ca Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giầu Ơn Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Khoan Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Cô Đơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Có Nghe Chăng MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Mồ Hoang MP3 music Bộ Lễ 1

Sẵn Sàng Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Ngóng Bóng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Mẹ

Cha Mẹ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ

Bánh Miến Rượu Nho MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Chi Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bánh Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha Từ Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Con Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Con Dâng Về MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đơn Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Toàn Thiêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con Kêu Khấn MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con Thiết Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Nho Bánh Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Với Ly Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Tay Con Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Lấy Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Niềm Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Thái Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ

Bà Là Vinh Dự MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Dâng Hoa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Dâng Hoa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi Hành Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Hoan Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Vòng Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Hoa Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Dưới Áo Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Về Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Năm Sắc Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Ban Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Con Yêu Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Mẹ Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đã Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đã Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ngàn Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Vắng Bóng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Trinh Của Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Các Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Sự Với Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Con Thiết Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Tôn Nhan MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh

An Bình Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Belem Năm Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khen Chúa Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Ban Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chuông Ngân Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Mục Đồng MP3 music Bộ Lễ 1

Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Hài Nhi Giáng Trần MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Đón Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ru Con Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Đã Về Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Về Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Hang Đá MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Thành Belem MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Bên Máng Cỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Sáng Danh Đức Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Niệm Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tử Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Đàng Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Mẹ Ru Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Bừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Yêu Nhân Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Phối

Bên Ngai Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Diễm Ca Tình Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con Khấn Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Lễ

Chúng Con Ra Về MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đã Xong Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay

Bao Năm Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Bờ Sông MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Dòng Sông MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Rửa Chân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Tôn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Xúc Phạm MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xưng Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Do Thái MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Ta Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Gỗ Êm Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Gỗ Êm Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhớ Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thật Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xức Tro MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Thờ Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tế Đầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Thiết Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Phán Dạy MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Một Niềm Cậy Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Nay Con Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Cây Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Gẫm Luật Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Trung Tín MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Thật Lòng Về Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Dự Nơi Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dủ Lòng Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổi Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Lời Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng

Chúa Hòa Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chờ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mong Chờ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dọn Đường Cho Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mau Dọn Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Mây Ơi Hãy Mưa MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Mưa Đấng Cứu Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Mây Mau Mưa MP3 music Bộ Lễ 1

Tầng Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Tầng Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Tầng Trời Hãy Đổ Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Xin Đổ Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Đợi Ơn Trên MP3 music Bộ Lễ 1

Nhập Lễ

Ai Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Lên Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ẩn Thân Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Thánh Đài MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Chúa Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hát Bài Tân Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hoan Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Gần Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Reo Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hát Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Vui Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điều Con Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Chúa Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Trong Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Reo Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Con Reo Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Con Reo Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ MISA MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Nâng Phím Đàn MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Thánh Cung MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Thánh Điện (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Hồn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Mở MP3 music Bộ Lễ 1

Phục Sinh

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Bà Maria Madalena MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tiếp Liên MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chân Lý Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chiên Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Sống Lại Thật MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Khải Hoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thống Trị MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Cứng Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Halleluia Chúa Khải Hoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Người Galilê MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Vui Ca Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Tiếng Reo Hò MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cứu Rỗi MP3 music Bộ Lễ 1

Rước Nến Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đã Thấy Dòng Nước MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đã Thấy Nước MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Chiến Thắng MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên - Ca Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tận Hiến

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Tiến Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Giả Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cao Siêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tuân Hành Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm

Đến Với Trái Tim Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Tôn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thánh Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Thánh Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh - Sách Thánh

Ai Được Lên Núi Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Trèo Lên (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Nghĩa Ngài (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Cảm Tạ (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Giữ Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chúng Tôi (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cứu Trợ Tôi (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Tôi (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng (Tv. 20) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đức Thánh Quân (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Con Náu Thân (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Làm Vua (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Qua (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Một Niềm Từ Bi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sống Trong Tôi (Gal. 2: 19-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Chúa (Tv. 105) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Danh Chúa (Chron 29: 10, 11abc) MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Một Niềm Tin (Rom. 8: 35-39) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Hồn Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Danh Chúa Tôi (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Đá Góc Tường (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Tiếp Thầy (Mc. 9: 29-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Ephata (Mt. 7: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Tài Của Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cảm Tạ Chúa 1 (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cảm Tạ Chúa 2 (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhảy Mừng (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tiến Vào (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tiến Vào (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tạ Ơn (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Tôi Hỡi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Ngạc Thay (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thiên Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chung Các Thánh Nữ Đồng Trinh (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Chiều Xưa (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Giuse (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Giuse Thợ (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Là Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con Thành Tâm (Mt. 7: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Ngài Nhân Ái (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Bài Ca (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Dân Thờ Lạy (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Dân Thờ Lạy (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Lạy Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Nâng Chén Tạ Ơn (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Đức Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Chúa Lập Ra (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Trông Lên Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Thương Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Con Ẩn Náu (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lạy Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Thiên Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cứu Độ (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cứu Độ (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Phù Trợ (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Con Đây (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay (Mt. 5: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Công Chính (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Đấng Cứu Độ (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Đấng Cứu Độ (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Về Nhà Chúa (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Về Nhà Chúa (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Nẻo Đường (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 23 MP3 music Bộ Lễ 1

Thi Hành Ý Chúa (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Về Nhà Chúa (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Thánh Cung (Tv. 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Tới Bàn Thờ Chúa (Tv. 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Ca Ngợi Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Ca Tụng Chúa (Ex. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Ca Tụng Chúa (Ex. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Mừng Rỡ (Lc. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Tiến Đi (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sung Sướng (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Bờ Sông Babylon (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tay Ngài (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Việc Chúa Làm (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Thiên Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Cho Chúng Con (Sap. 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Bảo Toàn Tôi (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Đến (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thứ Tha (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Phục Hồi (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Thần 1 (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Thần 2 (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thắp Sáng (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trở Thành (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu - Cảm Tạ

Chúa Biết Việc Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trong Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Lo Chi MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Tôn Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Hết Lòng Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Đầy Ân Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Nghìn Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Bảy Nguồn MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Ban Cho MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân

Cảm Mến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Mùa Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Mừng Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Ngày Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Trọn Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Như Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Nén Hương Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Khấn Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Mới Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Nay Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Reo Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1