Fiat

Ân Phúc Đời Con MP3 music 

Ân Tình Cha Mẹ MP3 music 

Bài Ca Người Tôi Trung MP3 music 

Bánh Trường Sinh MP3 music 

Bước Theo Chúa Kitô MP3 music 

Ca Vang Tình Yêu Chúa 6 MP3 music 

Chỉ Một Mình Chúa MP3 music 

 

Chỉ Trong Ngài MP3 music 

Chúa Thương Thân Cát Bụi MP3 music 

Chúa Vẫn Cùng Con MP3 music 

Chuỗi Mân Côi Ngõ Vào Thiên Quốc MP3 music 

Có Chúa Phù Trì (Tv. 61) MP3 music 

Con Chúa Làm Người MP3 music 

Đến Với Ngài Đi MP3 music 

Điệp Khúc Tạ Ơn MP3 music 

Giá Chuộc Đời MP3 music 

Hạnh Phúc Của Con MP3 music 

 

Hạnh Phúc Đơn Sơ MP3 music 

 

Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 97) MP3 music 

Hãy Vững Tin MP3 music 

Hương Kinh Kính Mẹ MP3 music 

Lạy Cha Thánh Giuse MP3 music 

Lấy Gì Đền Đáp Ân Tình MP3 music 

Lễ Dâng Tâm Tình MP3 music 

Lễ Dâng Thành Tâm MP3 music 

Lời Cầu Xin Chúa MP3 music 

Lời Hứa Nở Hoa MP3 music 

Lời Xin Vâng MP3 music 

Maria Mẹ Tháo Gỡ MP3 music 

Mình Máu Chúa MP3 music 

Mong Manh Kiếp Người MP3 music 

Một Chiều Canvê MP3 music 

Này Con Đây MP3 music 

Ngài Vẫn Bên Con MP3 music 

Nữ Tỳ Chúa Kitô MP3 music 

Phút Tâm Tình MP3 music 

Tâm Tình Dâng Hiến MP3 music 

Tán Tụng Danh Ngài (Tv. 34) MP3 music 

Thánh Thể Huyền Siêu MP3 music 

Thờ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể MP3 music 

Tiến Dâng Chúa Trời MP3 music 

Tiếng Các Linh Hồn MP3 music 

Tiếng Xin Vâng MP3 music 

Tình Chúa Trong Đời Con MP3 music 

Trái Tim Người Thầy MP3 music 

Trở Về MP3 music 

Vinh Danh Chúa Ba Ngôi MP3 music 

Xin Ban Thánh Thần MP3 music 

Xin Cho Các Linh Hồn MP3 music 

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music 

Xin Mãi Chọn Ngài MP3 music 

Xuân Về Trên Quê Hương MP3 music