Linh Huyền Dung

25 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Xin Tạ Ơn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân 10 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Mừng Xuân Sang MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Được Chạm Đến Mẹ MP3 music 

Chúa Đến Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sinh Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sống Lại Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Về Trời Cao Sang MP3 music 

Chúc Mừng Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Tưởng Niệm MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Chứng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Nay Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh Tin Mừng Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Ta Là Một Nửa Của Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Hương Đức Mẹ La Vang MP3 music 

Hành Hương Về Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Thánh Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con Lìa Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Ba Ngôi MP3 music 

Lễ Dâng Cho Các Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Hòa Bình MP3 music 

Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Địa La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Dâng Mẹ Tà-pao MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Người Đi Ghi Mùa Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cầu Đêm Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tạ Ơn Cuối Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Từ Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng 50 Năm Con Cúi Đầu Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Năm Trôi Qua Tạ Ơn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Matta (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đến Đêm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Muôn Ánh Sao MP3 music Bộ Lễ 1

Nghe Noel Về MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Lại Về MP3 music Bộ Lễ 1

Ông Già Noel Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Qua Mẹ Đến Với Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Tà Pao Là Giấc Mơ Đẹp MP3 music 

Tà Pao Ơi! Thôi Mất Cha Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Cảm Tạ 25 Năm Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Kính Dâng Mẹ Tà-pao MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 116 MP3 music 

Thánh Vịnh 125 MP3 music 

Thiên Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thì Sẽ Được MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1