Têrêsa

Chúa Chiến Thắng Khải Hoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Bao La MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Bài Ca Lên Đường MP3 music 

Bánh Bởi Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Belem Ánh Sao MP3 music 

Ca Khúc Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Quyền Năng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh Nam Nữ 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh Nam Nữ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Bụi Phận Người MP3 music 

Chỉ Trong Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Biết Chúa MP3 music 

Cho Con Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chọn Phần Tốt Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biến Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biết Con Yêu Ngài (Ga. 21: 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạm Lòng Con MP3 music 

Chúa Đã Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giáng Trần MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng MP3 music 

Chúa Là Con Đường (Ga. 14: 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sống (Ga. 14: 5-7) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Tất Cả MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Trong Con MP3 music 

Chúa Nguồn Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sống Lại Rồi MP3 music 

Chúa Thăng Thiên MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu Con MP3 music 

Chuỗi Ngọc Mân Côi MP3 music 

Có Chúa Là Có Tất Cả MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi Tìm Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mong Gặp Chúa MP3 music 

Của Lễ Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Máu Oai Hùng MP3 music 

Đấng Con Kiếm Tìm (Mt. 6: 5-6) MP3 music 

Đầy Tớ Vô Dụng (Lc. 17: 5-10) MP3 music 

Đêm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Vào Thương Tích Dấu Đinh MP3 music 

Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Răn Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Đóa Hồng Đơn Sơ MP3 music 

Đón Chào Mùa Xuân MP3 music 

Đức Mẹ Lộ Đức MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Đến Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Giakêu Xuống Mau MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Thánh Gia MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Thánh Gia Thất MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nên Như Trẻ Nhỏ (Mt. 18: 1-5) MP3 music 

Hiệp Dâng Thánh Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Kinh Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Nhạc Ân Tình 1 MP3 music 

Hương Nhạc Ân Tình 2 MP3 music 

Hương Tình Ca MP3 music 

Hương Tình Thánh Giá MP3 music 

Hương Tình Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Kề Lòng Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khung Trời Tình Yêu 1 MP3 music 

Khung Trời Tình Yêu 2 MP3 music 

Kính Mừng Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Thánh Tông Đồ MP3 music Bộ Lễ 1

Ký Thác Đường Đời Cho Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Sao Thấy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Theo Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Tôi Thiên Chúa MP3 music 

Lạy Thánh Thần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Thánh MP3 music 

Lễ Hiển Linh MP3 music 

Lễ Mẹ Sầu Bi MP3 music 

Lễ Truyền Tin MP3 music 

Lễ Vật Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đền Thờ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Báo Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Mến 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thương Xót Chúa MP3 music 

Luật Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mang Thập Giá Mình MP3 music 

Mầu Nhiệm Giáng Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Hiệp Thông MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Hồn Xác Lên Trời MP3 music 

Mẹ Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

Mối Phúc Nước Trời 1 (Mt. 5: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Mối Phúc Nước Trời 2 MP3 music 

Mọi Sự Của Cha Là Của Con 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Mọi Sự Của Cha Là Của Con 2 (Lc. 15: 31-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay Thánh MP3 music 

Mưa Hoa Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Tử Nhân Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Ta Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Nên Hoàn Thiện (Mt. 5: 48) MP3 music Bộ Lễ 1

Nên Như Trẻ Thơ MP3 music 

Nên Như Trẻ Thơ (Mt. 18: 1-4) MP3 music Bộ Lễ 1

Nên Thánh Giữa Đời MP3 music 

Ngai Tòa Thập Giá MP3 music 

Ngày Thánh Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Nến Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Như Trẻ Thơ (Tv. 130) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vinh Dự MP3 music Bộ Lễ 1

Nụ Hoa Bé Nhỏ MP3 music 

Nụ Hoa Têrêsa MP3 music 

Nữ Vương Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Phêrô Và Phaolô MP3 music 

Phú Hộ Và Ladarô (Lc. 16: 19-31) MP3 music 

Phục Sinh Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Quy Hướng Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Quyền Năng Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Têrêsa Hài Đồng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Têrêsa Hài Đồng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Têrêsa Hoa Hồng Ngát Hương MP3 music 

Thánh Cả Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Đồi Canvê MP3 music 

Thánh Giá Đưa Ta Vào Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Là Vinh Quang MP3 music 

Thánh Giá Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Gioan Tiền Hô MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse 1 MP3 music 

Thánh Giuse Người Công Chính MP3 music 

Thánh Mác-ti-nô MP3 music 

Thánh Madalena MP3 music 

Thánh Mátthêu MP3 music 

Thánh Phaolô Trở Lại MP3 music 

Thánh Tâm Chúa MP3 music 

Thánh Thần Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Cao Trọng MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Giương Cao MP3 music 

Thập Giá Ngất Cao MP3 music 

Thầy Rửa Chân Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thuộc Về MP3 music 

Thuộc Về Chúa MP3 music 

Tiếng Gọi Sám Hối MP3 music 

Tìm Gặp Chúa MP3 music 

Tình Ca MP3 music 

Tình Chúa Ngời Sáng MP3 music 

Tình Chúa Tuyệt Vời 1 MP3 music 

Tình Chúa Tuyệt Vời 2 MP3 music 

Tình Của Chúa MP3 music 

Tình Thương Chúa MP3 music 

Tình Thương Đêm Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa MP3 music 

Tình Yêu Đấng Chịu Đóng Đinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Giáng Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Nhiệm Mầu MP3 music 

Tình Yêu Thánh Giá MP3 music 

Tôn Vinh Ba Ngôi 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Ba Ngôi 2 MP3 music 

Trái Tim Ngài MP3 music 

Trẻ Thơ Đơn Sơ MP3 music 

Trên Đỉnh Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Thơ Dâng Chúa MP3 music 

Về Đi Cha Vẫn Chờ MP3 music 

Vinh Quang Của Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Tình Yêu MP3 music 

Xin Chúa Chữa Lành MP3 music 

Xin Vĩnh Biệt MP3 music 

Xuân Cảm Tạ MP3 music 

Xuân Thắm Tươi MP3 music 

Xuân Tươi Đã Về MP3 music 

Yêu Người Như Chúa Yêu Con MP3 music 

Yêu Như Giêsu 1 MP3 music 

Yêu Như Giêsu 2 MP3 music