Thánh Ca Theo Tựa Đề Đ

Đã Biết Mấy Lần MP3 music 

Đã Đến Giờ MP3 music 

Đá Góc Tường (Tv. 117) MP3 music 

Đa Minh Đuốc Sáng Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Đa Minh Người Như Thế Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Đắc Thắng MP3 music 

Đại Dương Thương Xót MP3 music 

Đại Lễ Phục Sinh MP3 music 

Đại Lễ Vượt Qua MP3 music 

Đầm Ấm Sum Vầy MP3 music 

Đàn Ca Kính Chúa (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Đàn Ca Lên (Tv. 104) MP3 music 

Đàn Ca Mừng Ngài (Tv. 137) MP3 music 

Đàn Chiên Không Người Chăn (Mc. 6: 30-34) MP3 music 

Đàn Chim Vui Ca MP3 music 

Đàn Hát Lên Các Dân Ơi MP3 music 

Đàn Hát Lên Nào (Tv. 80) MP3 music 

Đàn Hát Mừng Thiên Chúa (Tv. 146) MP3 music 

Đấng Ban Sự Sống MP3 music 

Đấng Cao Trọng (Mt. 11: 2-11) MP3 music 

Đấng Chăn Dắt Tôi (Tv. 22) MP3 music 

Đấng Có Uy Quyền (Mc. 1: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Con Tôn Thờ MP3 music 

Đấng Cứu Chữa (Tv. 146) MP3 music 

Đấng Cứu Độ Duy Nhất MP3 music 

Đấng Cứu Độ Tôi (Is. 12) MP3 music 

Đấng Cứu Độ Tôi (Tv. 26) MP3 music 

Đấng Cứu Thế MP3 music 

Đấng Cứu Thế Đã Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music 

Đấng Cứu Thế Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music 

Đấng Cứu Thế Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Thế Giáng Sinh Cho Ta (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Tinh Giáng Trần MP3 music 

Đấng Cứu Tinh Hạ Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Đầy Yêu Thương MP3 music 

Đấng Giầu Xót Thương MP3 music 

Đấng Khác Trong Con MP3 music 

Đấng Nâng Kẻ Bần Cùng (Tv. 112) MP3 music 

Đấng Nhân Hậu (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Phải Đến (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Phù Trợ (Tv. 80) MP3 music 

Đấng Phù Trợ Chúng Ta (Tv. 80) MP3 music 

Đấng Sung Mãn Tình Yêu MP3 music 

Đấng Thánh Cao Cả (Is. 12) MP3 music 

Đàng Thánh Giá MP3 music 

Đấng Thánh Israel (Is. 12) MP3 music 

Đấng Tối Cao (Tv. 96) MP3 music 

Đấng Từ Bi (Tv. 102) MP3 music 

Đấng Từ Bi Nhân Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca MP3 music 

Đáp Ca Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) MP3 music 

Đáp Ca Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music 

Đáp Ca Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời MP3 music 

Đáp Ca Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music 

Đáp Ca Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B MP3 music 

Đáp Ca Lễ Minh Niên (Tv. 8) MP3 music 

Đáp Ca Vọng Phục Sinh MP3 music 

Đáp Ơn Gọi MP3 music 

Đáp Tiếng Xin Vâng (Lc. 1: 39-56) MP3 music 

Đất Khô Đợi Chờ MP3 music 

Đất Thiêng Mẹ Hiền MP3 music 

Đất Tốt (Mt. 13: 23) MP3 music 

Đất Tốt (Tv. 64) MP3 music 

Đau... MP3 music 

Đâu Chỉ Là... MP3 music 

Đâu Có Tình Yêu MP3 music 

Đâu Có Tình Yêu Thương MP3 music 

Đâu Còn Ước Mơ Gì MP3 music 

Đau Khổ Dẫn Đến Vinh Quang (Mt. 17: 5) MP3 music 

Đau Khổ Và Vinh Quang MP3 music 

Đầu Năm Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đầu Năm Dâng Lễ MP3 music 

Đau Thương Hạnh Phúc MP3 music 

Đầu Xuân Cảm Tạ Ngài MP3 music 

Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình MP3 music 

Đây Bánh Cực Linh MP3 music 

Đây Bánh Miến MP3 music 

Đây Bánh Rượu MP3 music 

Đây Bánh Rượu MP3 music 

Đây Bánh Thiên Thần MP3 music 

Đây Bánh Thơm MP3 music 

Đây Bánh Thơm MP3 music 

Đây Cây Sự Sống MP3 music 

Đây Chiên Thiên Chúa MP3 music 

Đây Chính Là (Tv. 23) MP3 music 

Đây Chính Là Dòng Dõi (Tv. 23) MP3 music 

Đây Chúa Thống Trị (Tv. 96) MP3 music 

Đây Con Thiên Chúa MP3 music 

Đây Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Dân Chúa MP3 music 

Đây Đất Thánh MP3 music 

Đây Đất Thánh (Gen. 28: 17) MP3 music 

Đây Giêsu MP3 music 

Đây Hiến Lễ MP3 music 

Đây Hy Lễ MP3 music 

Đây Là Bánh Thơm MP3 music 

Đây Là Con Ta Yêu Dấu (Lc. 9: 28-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Là Đấng (Ga. 1: 34) MP3 music 

Đây Là Đấng Gioan Đã Nói (Ga. 1: 27-34) MP3 music 

Đây Là Mầu Nhiệm Đức Tin MP3 music 

Đây Là Mình Ta MP3 music 

Đây Là Mình Ta MP3 music 

Đây Là Ngày (Tv. 117) MP3 music 

Đây La Vang MP3 music 

Đây Lễ Giáng Sinh MP3 music 

Đây Lễ Vật MP3 music 

Đây Lời Con (Tv. 140) MP3 music 

Đây Mình Máu Thánh MP3 music 

Đây Mình Thánh Chúa MP3 music 

Đây Mùa Hoa Đã Về MP3 music 

Đây Mùa Kinh Mở Hội MP3 music 

Đây Ngàn Bông Lúa MP3 music 

Đây Ngày Chúa Lập (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Ngày Vinh Phúc MP3 music 

Đây Nhiệm Tích MP3 music 

Đây Nhiệm Tích MP3 music 

Đây Nhiệm Tích MP3 music 

Đây Nhiệm Tích 1 MP3 music 

Đây Nhiệm Tích 2 MP3 music 

Đây Nhiệm Tích 3 MP3 music 

Đây Những Giọt Máu Tử Đạo MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Nỗi Lòng Con MP3 music 

Đây Phép Nhiệm Mầu MP3 music 

Đây Sao Sáng Huy Hoàng (Mt. 2: 2) MP3 music 

Đây Tấm Bánh MP3 music 

Đây Thần Linh MP3 music 

Đây Tháng Hoa MP3 music 

Đây Thịt Máu Ta (Ga. 6: 47-58) MP3 music 

Đây Trái Tim Con MP3 music 

Đây Vị Thượng Tế MP3 music 

Đây Vườn Nho Chúa (Tv. 79) MP3 music 

Để Biết Có Đức Chúa Trời MP3 music 

Để Chúa Đến MP3 music 

Để Chúa Hiện Diện (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Để Chúa Ngự Đến (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Để Chúng Nên Một (Ga. 17: 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Để Con Đẹp Lòng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Để Con Hướng Tới Ngài MP3 music 

Để Con Nên Hình Bóng Người MP3 music 

Để Một Lần Tay Được Chạm Tay MP3 music 

Để Nên Lời Ngợi Ca MP3 music 

Để Ở Với Con MP3 music 

Để Ta Đi Lên MP3 music 

Đêm An Bình 1 MP3 music 

Đêm An Bình 2 MP3 music 

Đêm Ánh Sáng MP3 music 

Đêm Ánh Sáng MP3 music 

Đêm Ấy Chúa Sinh Ra MP3 music 

Đêm Bê-lem MP3 music 

Đêm Be-lem MP3 music 

Đêm Bình An MP3 music 

Đêm Chúa Giáng Trần MP3 music 

Đêm Chúa Ra Đời MP3 music 

Đem Con Về Trời MP3 music 

Đêm Đông MP3 music 

Đêm Đông Dâng Chúa MP3 music 

Đêm Đông Dâng Chúa 1 MP3 music 

Đêm Đông Dâng Chúa 2 MP3 music 

Đêm Đông Lạnh Lẽo MP3 music 

Đêm Đông Lạnh Lùng MP3 music 

Đêm Đông Năm Ấy MP3 music 

Đêm Đông Năm Xưa MP3 music 

Đêm Đông Sương Gió MP3 music 

Đêm Gặp Gỡ Chúa MP3 music 

Đêm Giã Từ MP3 music 

Đêm Giã Từ (mẫu 2) MP3 music 

Đêm Giáng Sinh MP3 music 

Đêm Giáng Sinh MP3 music 

Đêm Giáng Sinh B (Tv. 95) MP3 music 

Đêm Giáng Sinh Huyền Diệu MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Hoan Ca MP3 music 

Đêm Hôm Nay MP3 music 

Đêm Hôm Nay MP3 music 

Đêm Hồng Ân MP3 music 

Đêm Hồng Ân MP3 music 

Đêm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Hồng Phúc MP3 music 

Đêm Hồng Phúc MP3 music 

Đêm Huyền Diệu MP3 music 

Đêm Khải Hoàn MP3 music 

Đêm Khuya Năm Xưa MP3 music 

Đêm Lành Thánh MP3 music 

Đêm Mầu Nhiệm MP3 music 

Đêm Năm Xưa MP3 music 

Đêm Nay MP3 music 

Đêm Nay MP3 music 

Đêm Nay MP3 music 

Đêm Nay Be-lem MP3 music 

Đêm Nay Bừng Sáng MP3 music 

Đêm Nay Bừng Sáng MP3 music 

Đêm Nay Dâng Chúa MP3 music 

Đêm Nay Đêm Vui MP3 music 

Đêm Nay Giáng Sinh MP3 music 

Đêm Nay Noel MP3 music 

Đêm Nay Tầng Xanh MP3 music 

Đêm Noel MP3 music 

Đêm Qua Rồi MP3 music 

Đêm Thánh Ân (2 bè) MP3 music 

Đêm Thánh Ân (4 bè) MP3 music 

Đêm Thanh Bình MP3 music 

Đêm Thánh Tuyệt Vời MP3 music 

Đêm Thánh Vô Cùng MP3 music 

Đêm Thâu Vườn Dầu (Mt. 26: 36-46; Mc. 14: 32-42; Lc. 22: 39-46) MP3 music 

Đêm Tình Thương MP3 music 

Đêm Tình Thương MP3 music 

Đêm Tình Yêu MP3 music 

Đêm Tình Yêu Giáng Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Tình Yêu Nên Lời MP3 music 

Đêm Tràn Ánh Sáng MP3 music 

Đêm Tròn Tình Thương MP3 music 

Đêm Trung Thu MP3 music 

Đêm Vắng Sao MP3 music 

Đêm Vang Tiếng Gọi MP3 music 

Đêm Về Con Yêu Ngài MP3 music 

Đêm Xuân Nguyện Cầu MP3 music 

Đêm Yêu Thương MP3 music 

Đêm Yêu Thương MP3 music 

Đến Bao Giờ MP3 music 

Đến Bao Giờ MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Bao Giờ? (Tv. 13) MP3 music 

Đến Bên Mẹ La Vang MP3 music 

Đến Bên Mẹ Tà-pao MP3 music 

Đèn Chầu MP3 music 

Đèn Chầu MP3 music 

Đến Cùng Yêu Thương (Ga. 13: 1b) MP3 music 

Đến Dự Tiệc Thánh MP3 music 

Đền Đáp Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Đền Đáp Hồng Ân (Tv. 115) MP3 music 

Đến Đây Chầu Chúa MP3 music 

Đến Để Được Chữa Lành (Lc. 19: 1-10) MP3 music 

Đến Để Phục Vụ MP3 music 

Đến Để Tha Thứ MP3 music 

Đến Giờ Đã Điểm MP3 music 

Đến Khi Nào MP3 music 

Đến Mà Nghe MP3 music 

Đền Tạ Trái Tim Mẹ MP3 music 

Đền Tạ Trái Tim Mẹ MP3 music 

Đền Thánh Giao Duyên MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trình Diện Cha MP3 music 

Đến Trong Tình Yêu MP3 music 

Đến Trước Ngai Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trước Nhan Mẹ MP3 music 

Đến Trước Nhan Ngài MP3 music 

Đến Trước Nhan Ngài MP3 music 

Đến Trước Nhan Ngài MP3 music 

Đến Và Xem (Ga. 1: 43-49) MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Cha Yêu MP3 music 

Đến Với Chúa MP3 music 

Đến Với Chúa MP3 music 

Đến Với Chúa MP3 music 

Đến Với Chúa (Mt. 6: 1-6...) MP3 music 

Đến Với Đấng Vô Hình MP3 music 

Đến Với Lòng Thương Xót MP3 music 

Đến Với Lòng Thương Xót Chúa MP3 music 

Đến Với Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Mẹ MP3 music 

Đến Với Ngài MP3 music 

Đến Với Thánh Giuse MP3 music 

Đến Với Trái Tim MP3 music 

Đến Với Trái Tim Cha MP3 music 

Đẹp Quá Giêsu! MP3 music 

Đẹp Thay MP3 music 

Đẹp Thay Những Bước Chân MP3 music 

Đẹp Thay Tình Yêu Chúa MP3 music 

Đi Bình An MP3 music 

Đi Cùng Chúa MP3 music 

Đi Dự Lễ MP3 music 

Đi Galilê (Mt. 28: 8-15) MP3 music 

Đi Gieo Tin Mừng MP3 music 

Đi Hãy Đi MP3 music 

Đi Mang Bình An (Lc. 10: 1-9) MP3 music 

Đi Theo Chúa MP3 music 

Đi Theo Ngài MP3 music 

Đi Theo Ngài MP3 music 

Đi Theo Ta (Lc. 9: 23-24) MP3 music 

Đi Theo Thần Khí MP3 music 

Đi Tìm Chúa Tôi MP3 music 

Đi Tìm Đâu (Mt. 5: 2-10) MP3 music 

Đi Tìm Thiên Chúa MP3 music 

Đi Trên Sóng Nước (Mt. 14: 22-36) MP3 music 

Đi Trốn (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Trong An Bình MP3 music 

Đi Trong Hân Hoan MP3 music 

Đi Trong Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Trước Thiên Nhan (Tv. 114) MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Vào Trần Thế MP3 music 

Đi Về Bê-lem MP3 music 

Đi Về Miền Đất Hứa MP3 music 

Đi Về Nhà Cha MP3 music 

Đi Về Nhà Cha MP3 music 

Đi Về Nhà Chúa MP3 music 

Đi Về Nhà Chúa MP3 music 

Đi Về Nhà Chúa MP3 music 

Đi Về Nhà Chúa MP3 music 

Đi Về Nhà Chúa MP3 music 

Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Vì Sứ Mạng MP3 music 

Địa Cầu Đầy Ân Sủng MP3 music 

Địa Cầu Đầy Ân Sủng (Tv. 32) MP3 music 

Địa Cầu Đầy Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music 

Địa Cầu Đầy Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music 

Địa Cầu Đầy Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music 

Địa Cầu Đầy Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Địa Đàng Của Chúng Ta MP3 music 

Điềm Lạ (Kh. 12: 1; Is. 7: 14; Lc. 2: 7) MP3 music 

Điềm Lạ Giona (Lc. 11: 29-32 & Rm. 1: 1-7) MP3 music 

Điềm Lạ Vĩ Đại MP3 music 

Điểm Tựa Đời Con MP3 music 

Điểm Tựa Giêsu MP3 music 

Điệp Ca Xin Vâng MP3 music 

Điệp Khúc Hồng Ân (Eph. 5: 19-20) MP3 music 

Điệp Khúc Magnificat (Lc. 1: 46-55) MP3 music 

Điệp Khúc Mùa Hồng Ân MP3 music 

Điệp Khúc Tri Ân MP3 music 

Điệp Khúc Xin Vâng MP3 music 

Điều Chúa Muốn (Mt. 9: 9-13) MP3 music 

Điều Con Hứa MP3 music 

Điều Con Xin Chúa (Tv. 26) MP3 music 

Điều Đẹp Ý Chúa (Tv. 142) MP3 music 

Điều Em Đã Nghe MP3 music 

Điều Gì Phải Lo (Mt. 6: 25-33) MP3 music 

Điều Kỳ Diệu MP3 music 

Điều Mơ Ước Của Con MP3 music 

Điều Răn Hội Thánh MP3 music 

Điều Răn Mới MP3 music 

Điều Răn Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Răn Mới (Ga. 13: 31-33a, 34-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Răn Mới (Ga. 13: 31-35) MP3 music 

Điều Răn Mới (Jn. 13: 34-25) MP3 music 

Điều Răn Mới (Yn. 13: 34) MP3 music 

Điều Răn Mới (Yn. 15: 12-17) MP3 music 

Điều Răn Thứ Ba MP3 music 

Điều Răn Thứ Bảy + Mười MP3 music 

Điều Răn Thứ Hai MP3 music 

Điều Răn Thứ Năm MP3 music 

Điều Răn Thứ Nhất MP3 music 

Điều Răn Thứ Sáu + Chín MP3 music 

Điều Răn Thứ Tám MP3 music 

Điều Răn Thứ Tư MP3 music 

Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) MP3 music 

Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) MP3 music 

Điều Ước Mơ Hoài MP3 music 

Định Cư Nhà Chúa (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Đỉnh Trời Yêu Thương MP3 music 

Đỉnh Yêu Thương MP3 music 

Đóa Hoa Hồng MP3 music 

Đóa Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Đóa Hồng Dâng Chúa MP3 music 

Đoàn Chiên Chúa Chăn Nuôi (Tv. 99) MP3 music 

Đoàn Con Cùng Dâng MP3 music 

Đoàn Con Dâng Lên MP3 music 

Đoàn Con Hân Hoan MP3 music 

Đoàn Con Hân Hoan MP3 music 

Đoàn Con Hiệp Dâng MP3 music 

Đoàn Con Hiệp Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Con Xin Dâng MP3 music 

Đoản Khúc Mẹ Đồng Hành MP3 music 

Đoản Khúc Thỉnh Cầu Thầy Anrê Phú Yên MP3 music Bộ Lễ 1

Đoản Khúc Tri Ân MP3 music 

Đoàn Mục Đồng MP3 music 

Đoàn Người Anh Dũng MP3 music 

Đoàn Người Anh Dũng MP3 music 

Đoàn Người Diễm Lệ MP3 music 

Đoàn Người Đi MP3 music 

Đoàn Người Đi MP3 music 

Đoàn Người Đông Đảo MP3 music 

Đoàn Người Ra Đi MP3 music 

Đoạn Trường Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Bàn Tay Bé Xíu MP3 music 

Đôi Chim Mùa Xuân MP3 music 

Đợi Chờ MP3 music 

Đợi Chúa Đến MP3 music 

Đời Có Chúa MP3 music 

Đời Con MP3 music 

Đời Con MP3 music 

Đời Con MP3 music 

Đời Con Có Chúa MP3 music 

Đời Con Có Chúa MP3 music 

Đời Con Có Chúa MP3 music 

Đời Con Có Chúa MP3 music 

Đời Con Có Chúa MP3 music 

Đời Con Có Chúa MP3 music 

Đời Con Có Mẹ Cha MP3 music 

Đời Con Dâng Chúa MP3 music 

Đời Con Dâng Chúa MP3 music 

Đời Con Dâng Chúa MP3 music 

Đời Con Dâng Ngài MP3 music 

Đời Con Là Đóa Mân Côi MP3 music 

Đời Con Là Một Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Còn Lại Gì? MP3 music 

Đời Con Nay Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Như Hiến Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Sám Hối MP3 music 

Đời Dâng Hiến MP3 music 

Đối Diện MP3 music 

Đối Diện Sự Im Lặng MP3 music 

Đời Đôi Lứa Bên Mẹ MP3 music 

Đói Khát Tình Yêu MP3 music 

Đời Không Có Chúa MP3 music 

Đổi Lấy Thiên Thu (Lc. 16: 10-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Linh Mục MP3 music 

Đời Linh Mục MP3 music 

Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Mắt Chúa MP3 music 

Đôi Mắt Sao Hôm MP3 music 

Đôi Mắt Yêu Thương MP3 music 

Đời Miệt Mài Dâng Cha MP3 music 

Đổi Mới Đời Con MP3 music 

Đổi Mới Lòng Con MP3 music 

Đợi Nắng (Tv. 129 & Kh. 21) MP3 music 

Đời Này Tới Đời Kia (Tv. 32) MP3 music 

Đời Người Chóng Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Người Thoáng Mây Bay MP3 music 

Đời Nọ Tới Đời Kia (Tv. 89) MP3 music 

Đội Ơn MP3 music 

Đội Ơn Lòng Chúa MP3 music 

Đời Sống Sẽ Qua Đi MP3 music 

Đời Sống Thánh Gia (Mt. 2: 13-23) MP3 music 

Đời Ta Có Chúa Có Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Tay Con Dâng MP3 music 

Đôi Tay Này MP3 music 

Đời Thập Tự MP3 music 

Đôi Tim Hồng Dâng Hiến MP3 music 

Đời Tin Yêu MP3 music 

Đời Tôi MP3 music 

Đời Tôi Là Một Bài Ca MP3 music 

Đợi Trông MP3 music 

Đợi Trông MP3 music 

Đợi Trông Chúa MP3 music 

Đợi Trông Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Đợi Trông Đấng Cứu Tinh doitrongDangCuuTinh-dchmusic 

Đối Với Chúa (Mc. 10: 2-16) MP3 music 

Đối Với Thiên Chúa MP3 music 

Đời Vui Biết Bao MP3 music 

Đồi Xưa MP3 music 

Đón Ánh Xuân Hồng MP3 music 

Đón Chào Mùa Xuân MP3 music 

Đón Chờ Chúa MP3 music 

Đón Chúa Ra Đời MP3 music 

Đón Chúa Xuân MP3 music 

Đón Hơi Thở Thánh Thần MP3 music 

Đón Mùa Hoa Về MP3 music 

Đón Nghe Lời Chúa MP3 music 

Đón Nhận Chúa MP3 music 

Đón Nhận Chúa (Lc. 19: 1-10) MP3 music 

Đón Nhận Ơn Giáng Sinh MP3 music 

Đón Nhận Tha Nhân (Mc. 1: 40-45) MP3 music 

Đón Nhận Thánh Thần MP3 music 

Đón Nhận Thánh Thần MP3 music 

Đơn Sơ Phó Thác MP3 music 

Đón Tiếp Đấng Cứu Tinh MP3 music 

Đón Tiếp Thầy (Mc. 9: 29-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Vua Bình An MP3 music 

Đón Xuân Lại Nhớ Cội Nguồn MP3 music 

Đón Xuân Về MP3 music 

Đồng Bêlem MP3 music 

Động Bóng Tùng MP3 music 

Đồng Cỏ Tươi (Tv. 22) MP3 music 

Đồng Cỏ Tươi (Tv. 22) MP3 music 

Đồng Cỏ Xanh (Tv. 22) MP3 music 

Đồng Hành MP3 music 

Đồng Hành Trong Cõi Sống Và Cõi Chết MP3 music 

Đồng Hành Với Chúa MP3 music 

Đồng Hành Với Chúa Kitô MP3 music 

Đồng Hành Với Con MP3 music 

Đồng Hành Với Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Hóa Với Chúa MP3 music 

Đồng Lòng Dâng Tiến MP3 music 

Đồng Xanh MP3 music 

Đồng Xanh Thơ (Mt. 6: 33) MP3 music 

Đồng Xanh Thơ (Tv. 22) MP3 music 

Đồng Xu Của Bà Góa (Mc. 12: 41-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Xu Nhỏ (Mc. 12: 41-44) MP3 music 

Đồng Xu Nhỏ 2 (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Đưa Con Lên Núi MP3 music Bộ Lễ 1

Đứa Con Thơ MP3 music 

Đưa Môn Sinh Lên Núi (Mt. 17: 1-9) MP3 music 

Đưa Nhau MP3 music 

Đưa Nhau MP3 music 

Đưa Nhau Đi Suốt Cuộc Đời MP3 music 

Đức Bà An Ủi Kẻ Âu Lo 1 MP3 music 

Đức Bà An Ủi Kẻ Âu Lo 2 MP3 music 

Đức Bà Bàu Chữa Kẻ Có Tội MP3 music 

Đức Bà La Vang Phù Hộ Các Giáo Hữu MP3 music 

Đức Bà Maria MP3 music 

Đức Bà Tà Pao Phù Hộ Các Giáo Hữu MP3 music 

Đức Chúa, Chúa Chiên (Tv. 22) MP3 music 

Đức Chúa Thánh Thần MP3 music 

Đức Chúa Trời MP3 music 

Đức Giêsu Kitô MP3 music 

Đức Giêsu Tại Sa-ma-ri (Ga. 4: 4-43) MP3 music 

Đức Kitô MP3 music 

Đức Kitô MP3 music 

Đức Kitô MP3 music 

Đức Kitô (1 Cr. 5: 7-8) MP3 music 

Đức Kitô 2000 Năm Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô Đã Chết MP3 music