Thánh Ca Theo Tựa Đề H

Hai Chiều Của Tình Yêu MP3 music 

Hai Con Đường (Tv. 1) MP3 music 

Hai Dòng Sông Gặp Nhau MP3 music 

Hai Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Hái Hoa MP3 music 

Hái Hoa Dâng Mẹ MP3 music 

Hái Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hái Lộc Xuân MP3 music 

Hai Mươi Năm Hành Trình MP3 music 

Hai Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Nẻo Đường (Tv. 1) MP3 music 

Hai Người Tiên Phong MP3 music 

Hài Nhi MP3 music 

Hài Nhi Đi Vào Lịch Sử MP3 music 

Hài Nhi Giáng Sinh MP3 music 

Hài Nhi Giáng Sinh MP3 music 

Hài Nhi Giáng Thế MP3 music 

Hài Nhi Giáng Trần MP3 music 

Hài Nhi Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Hài Nhi Vừa Giáng Sinh 1 MP3 music 

Hài Nhi Vừa Giáng Sinh 2 MP3 music 

Hai Ta Là Một Nửa Của Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ (Tv. 95) MP3 music 

Hai Tiếng "Xin Vâng" MP3 music 

Hai Tiếng Yêu Thương MP3 music 

Hai Tông Đồ MP3 music 

Hai Trái Tim MP3 music 

Hai Vầng Hào Quang MP3 music 

Hai Vì Sao Sáng MP3 music 

Hai Vị Thánh MP3 music 

Halleluia 1 MP3 music 

Halleluia 2 MP3 music 

Halleluia 3 MP3 music 

Halleluia Chúa Khải Hoàn MP3 music 

Halleluia! Ngài Là Tình Yêu MP3 music 

Halleluia! Thiên Chúa Là Tình Yêu MP3 music 

Hàn Gắn MP3 music 

Hân Hoan Bên Mẹ MP3 music 

Hân Hoan Bước Bên Nhau MP3 music 

Hân Hoan Bước Vào MP3 music 

Hân Hoan Đến Suối (Is. 12) MP3 music 

Hân Hoan Đón Chào MP3 music 

Hân Hoan Đón Chúa MP3 music 

Hân Hoan Kính Thờ MP3 music 

Hân Hoan Nhịp Bước MP3 music 

Hân Hoan Niềm Vui (Tv. 39, Jr. 1: 4-5, Jn. 15: 16, Dt. 10: 6) MP3 music 

Hân Hoan Ra Đi MP3 music 

Hân Hoan Sướng Vui MP3 music 

Hân Hoan Tiến Bước MP3 music 

Hân Hoan Tiến Lên MP3 music 

Hân Hoan Tiến Vào MP3 music 

Hân Hoan Tiến Vào MP3 music 

Hân Hoan Tiến Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Trong Chúa MP3 music 

Hân Hoan Trong Chúa (Tv. 32) MP3 music 

Hân Hoan Tưng Bừng MP3 music 

Hân Hoan Vui Sướng MP3 music 

Hang Bêlem MP3 music 

Hành Động Như Chúa MP3 music 

Hành Hương Đất Thánh MP3 music 

Hành Hương Đức Mẹ La Vang MP3 music 

Hành Hương Mẹ Tà Pao MP3 music 

Hành Hương Về Bên Mẹ MP3 music 

Hành Hương Về La Vang MP3 music 

Hành Khúc Ca Đoàn MP3 music 

Hành Khúc Ra Khơi MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Khúc Thanh Sinh Công MP3 music 

Hành Khúc Yêu Thương MP3 music 

Hạnh Phúc MP3 music 

Hạnh Phúc Ai Kính Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music 

Hạnh Phúc Ai Kính Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music 

Hạnh Phúc Ai Kính Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music 

Hạnh Phúc Ai Kính Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music 

Hạnh Phúc Bên Cha MP3 music 

Hạnh Phúc Biết Bao (Tv. 33) MP3 music 

Hạnh Phúc Cho Ai MP3 music 

Hạnh Phúc Cho Bạn (Tv. 127) MP3 music 

Hạnh Phúc Cho Người MP3 music 

Hạnh Phúc Cho Người (Tv. 127) MP3 music 

Hạnh Phúc Cho Người Kính Sợ Chúa MP3 music 

Hạnh Phúc Cho Nhau MP3 music 

Hạnh Phúc Của Con MP3 music 

Hạnh Phúc Của Con (Tv. 72) MP3 music 

Hạnh Phúc Đời Con MP3 music 

Hạnh Phúc Đời Con (Lc. 6: 17-26) MP3 music 

Hạnh Phúc Đời Đời MP3 music 

Hạnh Phúc Đời Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Đời Thánh Hiến MP3 music 

Hạnh Phúc Được Thứ Tha MP3 music 

Hạnh Phúc Hôn Nhân (Tv. 128) MP3 music 

Hạnh Phúc Mãi Thôi (Tv. 127) MP3 music 

Hạnh Phúc Nơi Nơi MP3 music 

Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22: 1-14) MP3 music 

Hạnh Phúc Thay (Mt. 14: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thay (Tv. 1) MP3 music 

Hạnh Phúc Thay (Tv. 118) MP3 music 

Hạnh Phúc Thay (Tv. 127) MP3 music 

Hạnh Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music 

Hạnh Phúc Thay Kẻ Lỗi Lầm Được Tha Thứ (Tv. 31) MP3 music 

Hạnh Phúc Thứ Tha (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Tuyệt Vời (Tv. 22) MP3 music 

Hạnh Phúc Vì Có Chúa (Tv. 144) MP3 music 

Hành Trang Hy Vọng MP3 music 

Hành Trang Người Trẻ MP3 music 

Hành Trang Tin Yêu MP3 music 

Hành Trình Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Trình Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Trình Thánh Gia (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Trình Về Niềm Vui MP3 music 

Hấp Lực Tình Yêu (Rm. 8: 35-39) MP3 music 

Hát Bài Tân Ca MP3 music 

Hạt Bụi MP3 music 

Hạt Bụi MP3 music 

Hạt Bụi MP3 music 

HHạt Bụi Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Bụi Hư Vô MP3 music 

Hạt Bụi Không Tên MP3 music 

Hạt Bụi Thân Con MP3 music 

Hát Ca Danh Chúa (Tv. 12) MP3 music 

Hát Ca Mừng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Ca Tình Mẹ MP3 music 

Hạt Cải Niềm Tin MP3 music 

Hát Cho Mẹ Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Cho Mọi Người (Tv. 136) MP3 music 

Hát Cho Ngày Mới MP3 music 

Hát Đón Xuân Về MP3 music 

Hạt Gieo Trong Đất Tốt (Tv. 64) MP3 music 

Hạt Giống (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Đức Tin MP3 music 

Hạt Giống Gieo Vào Đất Tốt (Tv. 64) MP3 music 

Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13: 1-23) MP3 music 

Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Nào (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Nảy Mầm (Ga. 12: 24-26) MP3 music 

Hạt Giống Nảy Mầm (Tv. 64) MP3 music 

Hạt Giống Phong Nhiêu MP3 music 

Hạt Giống Sinh Hoa Kết Quả (Tv. 64) MP3 music 

Hạt Giống Thối Đi MP3 music 

Hạt Giống Tin Mừng MP3 music 

Hạt Giống Tình Yêu MP3 music 

Hạt Giống Trời MP3 music 

Hạt Giống Trong Lòng Đất Mẹ MP3 music 

Hát Khen Chúa MP3 music 

Hát Khen Mẹ Về Trời MP3 music 

Hát Khen Mừng Mẹ Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Khen Quyền Năng Chúa MP3 music 

Hạt Kinh Nho Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên MP3 music 

Hát Lên (Tv. 97) MP3 music 

Hát Lên Bài Ca MP3 music 

Hát Lên Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Bài Ca (Tv. 97) MP3 music 

Hát Lên Bài Ca Mới MP3 music 

Hát Lên Ca Mừng (Tv. 94) MP3 music 

Hát Lên Ca Tụng (Tv. 97) MP3 music 

Hát Lên Một Bài Ca Mới (Tv. 97) MP3 music 

Hát Lên Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Mừng Chúa (Is. 42: 10-16) MP3 music 

Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 97) MP3 music 

Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 97) MP3 music 

Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 97) MP3 music 

Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 97) MP3 music 

Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 97) MP3 music 

Hát Lên Mừng Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Muôn Dân (Tv. 148) MP3 music 

Hát Lên Tạ Ơn (Eph. 5: 19-20) MP3 music 

Hạt Lúa (Ga. 12: 24-25) MP3 music 

Hạt Lúa Dâng Người MP3 music 

Hạt Lúa Gieo Vào Lòng Đất (Ga. 12: 24-25) MP3 music 

Hạt Lúa Miến Cuộc Đời (Ga. 12: 20-33) MP3 music 

Hạt Lúa Vùi Chôn (Ga. 12: 20-33) MP3 music 

Hạt Mưa Thánh Ân MP3 music 

Hát Mừng Chiến Thắng MP3 music 

Hát Mừng Chúa MP3 music 

Hát Mừng Chúa Bài Ca Mới (Tv. 95) MP3 music 

Hát Mừng Chúa Bài Ca Mới (Tv. 97) MP3 music 

Hát Mừng Chúa Xuân MP3 music 

Hát Mừng Giavê MP3 music 

Hát Mừng Giavê MP3 music 

Hát Mừng Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Nữ Vương MP3 music 

Hát Mừng Thiên Chúa (Tv. 67) MP3 music 

Hát Mừng Tri Ân (Tv. 29) MP3 music 

Hát Rằng MP3 music 

Hát Tiễn Đưa Mẹ Hiền MP3 music 

Hát Tiễn Hồn Cha MP3 music 

Hát Tiễn Hồn Mẹ MP3 music 

Hát Trên Đỉnh Đồi MP3 music 

Hạt Tro Xức Trên Đầu Con MP3 music 

Hát Về Đồng Chiêm MP3 music 

Hát Về Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Về Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Về Tình Mẹ Cha MP3 music 

Hát Về Tình Yêu Chúa MP3 music 

Hát Với Mùa Đông MP3 music 

Hãy Ăn Năn Thống Hối (Mt. 3: 1-12) MP3 music 

Hãy Biến Đổi (Lc. 9: 28b-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Bước Qua Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Bước Theo Cha MP3 music 

Hãy Ca Khen Chúa (Tv. 150) MP3 music 

Hãy Ca Mừng MP3 music 

Hãy Ca Mừng Chúa MP3 music 

Hãy Ca Mừng Chúa (Tv. 95) MP3 music 

Hãy Ca Ngợi Chúa (Tv. 112) MP3 music 

Hãy Ca Tụng Chúa MP3 music 

Hãy Ca Tụng Chúa (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ca Tụng Ngài (Tv. 66) MP3 music 

Hãy Ca Tụng Ngài (Tv. 66) MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa (4 bè) (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 118) MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa 1 (Tv. 105) MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa 1 (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa 2 (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Cảm Tạ Chúa 2 (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Cất Tiếng (Tv. 144) MP3 music 

Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cầu Nguyện Luôn MP3 music 

Hãy Chia Sẻ MP3 music 

Hãy Chiếu Soi MP3 music 

Hãy Cho Họ Ăn! MP3 music 

Hãy Cho Họ Ăn (Ga. 6: 1-15) MP3 music 

Hãy Cho Nhau MP3 music 

Hãy Cho Nhưng Không (Mt. 9: 36 - 10: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Chỗi Dậy MP3 music 

Hãy Chỗi Dậy (Lc. 5: 17-26) MP3 music 

Hãy Chỗi Dậy (Mc. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Chuẩn Bị Sẵn MP3 music 

Hãy Chúc Tụng Chúa MP3 music 

Hãy Chúc Tụng Chúa (Tv. 116) MP3 music 

Hãy Chúc Tụng Chúa (Tv. 135) MP3 music 

Hãy Chúc Tụng Chúa (Tv. 146) MP3 music 

Hãy Chúc Tụng Chúa (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Có Lòng Nhân Từ (Mt. 9: 9-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Có Lòng Thương Xót MP3 music 

Hãy Cứ Tin MP3 music 

Hãy Cùng Đi Với Ngài MP3 music 

Hãy Cứu Chúng Con MP3 music 

Hãy Dâng Chúa (Tv. 28) MP3 music 

Hãy Dâng Chúa (Tv. 95) MP3 music 

Hãy Dìu Nhau Bước Đều MP3 music 

Hãy Dọn Đường (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường Cho Chúa (Lc. 3: 1-6) MP3 music 

Hãy Dọn Đường Chúa MP3 music 

Hãy Dọn Đường Chúa MP3 music 

Hãy Dọn Đường Chúa (Lc. 3: 1-6) MP3 music 

Hãy Dọn Đường Chúa (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Tâm Hồn (Lc. 3: 1-6) MP3 music 

Hãy Đàn Ca Mừng Chúa (Tv. 47) MP3 music 

Hãy Đàn Lên (Tv. 97) MP3 music 

Hãy Đặt Ngón Tay Vào (Ga. 20: 27) MP3 music 

Hãy Để Mọc Lên (Mt. 13: 30) MP3 music 

Hãy Đến MP3 music 

Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến (Mt. 25: 21) MP3 music 

Hãy Đến Bêlem MP3 music 

Hãy Đến Bên Ta MP3 music 

Hãy Đến Bên Tôi MP3 music 

Hãy Đến Chung Tiếng (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Đến Cung Chúc (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Đến Cùng Giuse MP3 music 

Hãy Đến Cùng Giuse MP3 music 

Hãy Đến Cùng Giuse MP3 music 

Hãy Đến Cùng Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Cùng Thánh Giuse MP3 music 

Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ MP3 music 

Hãy Đến Dự Tiệc Cưới (Mt. 22: 1-14) MP3 music 

Hãy Đến Đây (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Đến Đây (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta MP3 music 

Hãy Đến La Vang MP3 music 

Hãy Đến Lãnh Nhận MP3 music 

Hãy Đến Lãnh Nhận (Mt. 25: 31) MP3 music 

Hãy Đến Mà Ăn MP3 music 

Hãy Đến Mà Xem MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Mà Xem (Ga. 1: 35-42) MP3 music 

Hãy Đến Mà Xem (Ga. 1: 35-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Mừng Vui MP3 music 

Hãy Đến Người Tình Hỡi MP3 music 

Hãy Đến Reo Mừng MP3 music 

Hãy Đến Reo Mừng (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Đến Reo Mừng (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Đến Reo Mừng (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Đến Ta Reo Hò (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Đến Ta Reo Mừng (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Đến Tôn Thờ MP3 music 

Hãy Đến Tôn Thờ MP3 music 

Hãy Đến Tôn Thờ MP3 music 

Hãy Đến Tôn Vinh MP3 music 

Hãy Đến Tôn Vinh MP3 music 

Hãy Đến Trong Con MP3 music 

Hãy Đến Tung Hô Chúa (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Đến Với Chúa MP3 music 

Hãy Đến Với Giuse MP3 music 

Hãy Đến Với Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Với Ta MP3 music 

Hãy Đến Với Ta (Ga. 6: 24-35) MP3 music 

Hãy Đến Với Ta (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Với Ta (Mt. 11: 28-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Xem Chúa Ở Đâu MP3 music 

Hãy Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi (Tv. 116) MP3 music 

Hãy Đi Khắp Tứ Phương (Tv. 116) MP3 music 

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Rao Giảng (Tv. 116) MP3 music 

Hãy Đi Rao Giảng (Tv. 116) MP3 music 

Hãy Đi Rao Giảng (Tv. 116) MP3 music 

Hãy Đi Rao Giảng (Tv. 116) MP3 music 

Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng (Mc. 6: 7-13) MP3 music 

Hãy Đi Truyền Đạo MP3 music 

Hãy Đi Về (Ga. 8: 10-11) MP3 music 

Hãy Đổ Sương Mai MP3 music 

Hãy Gìn Giữ Con (Tv. 16) MP3 music 

Hãy Giữ Nghĩa Cùng Chúa (Lc. 2: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Gõ Cửa MP3 music 

Hãy Hân Hoan MP3 music 

Hãy Hân Hoan (Is. 66: 10-15) MP3 music 

Hãy Hành Động (Mt. 23: 1-12) MP3 music 

Hãy Hát Bài Ca MP3 music 

Hãy Hát Ca Tưng Bừng (Dcr. 9: 9) MP3 music 

Hãy Hát Lên MP3 music 

Hãy Hát Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hát Lên (Tv. 95) MP3 music 

Hãy Hát Lên (Tv. 97) MP3 music 

Hãy Hát Mừng (Tv. 95) MP3 music 

Hãy Hát Mừng Chúa (Tv. 97) MP3 music 

Hãy Hát Mừng Chúa (Tv. 97) MP3 music 

Hãy Hát Mừng Thiên Chúa MP3 music 

Hãy Hát Vang MP3 music 

Hãy Hát Xướng Lên (1 Yn. 3) MP3 music 

Hãy Hoài Bão Về Tình Yêu MP3 music 

Hãy Hoan Ca MP3 music 

Hãy Hoán Cải MP3 music 

Hãy Kể Cho Các Dân (Tv. 95) MP3 music 

Hãy Kể Cho Muôn Dân (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Kết Hợp MP3 music 

Hãy Kiên Tâm Bền Đỗ Luôn (Lc. 21: 5-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Kiên Trì Cầu Nguyện (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Kính Tặng (Tv. 95) MP3 music 

Hãy Kính Tặng Thiên Chúa (Tv. 95) MP3 music 

Hãy Ký Thác MP3 music 

Hãy Ký Thác (Tv. 36) MP3 music 

Hãy Ký Thác (Tv. 36) MP3 music 

Hãy Ký Thác Đường Đời (Tv. 36) MP3 music 

Hãy Lại Mà Ăn MP3 music 

Hãy Làm Ánh Sáng MP3 music 

Hãy Làm Cho Chúa (Mt. 25: 31-46) MP3 music 

Hãy Làm Mưa Rơi MP3 music 

Hãy Làm Việc Này Mà Nhớ Đến Ta (Lc. 22: 19) MP3 music 

Hãy Lắng Nghe MP3 music 

Hãy Lánh Ra Nơi Thanh Vắng MP3 music 

Hãy Lo Tích Lũy Nước Trời Mai Sau (Lc. 12: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Loan Báo MP3 music 

Hãy Loan Tin Chúa Sống Lại MP3 music 

Hãy Loan Truyền (Tv. 95) MP3 music 

Hãy Loan Truyền (Tv. 95) MP3 music 

Hãy Loan Truyền Lòng Thương Xót MP3 music 

Hãy Luôn Từ Bỏ (Mc. 10: 17-30) MP3 music 

Hãy Mau Dọn Đường MP3 music 

Hãy Mau Dọn Đường MP3 music 

Hãy Mau Trở Về MP3 music 

Hãy Mến Chúa MP3 music 

Hãy Mở Cho Tôi (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Mở Lòng Ra MP3 music 

Hãy Mở Mắt Ra MP3 music 

Hãy Mở Ra (Mc. 7: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mở Ra Cho Tôi (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Mưa Hoa Hồng MP3 music 

Hãy Mừng Vui MP3 music 

Hãy Mừng Vui (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Mừng Vui Lên MP3 music 

Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Nếm Thử 1 (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Nếm Thử 1 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử 2 (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Nếm Thử 2 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử 3 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử Và Nhìn Coi (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Nên Công Chính (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music 

Hãy Nên Người Phục Vụ (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nên Núi Đá (Tv. 30) MP3 music 

Hãy Nên Thánh MP3 music 

Hãy Nên Trọn Lành MP3 music 

Hãy Nên Trọn Lành (Mt. 5: 38-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngắm Xem (Tv. 65) MP3 music 

Hãy Nghe Tiếng Người (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Nghiệm Xem (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Nghiệm Xem (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Ngồi Chỗ Cuối (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngợi Khen (Tv. 145) MP3 music 

Hãy Ngợi Khen Chúa (Is. 35: 4) MP3 music 

Hãy Ngợi Khen Chúa (Tv. 112) MP3 music 

Hãy Ngợi Khen Chúa (Tv. 112) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngợi Khen Chúa (Tv. 116) MP3 music 

Hãy Ngợi Khen Chúa (Tv. 145) MP3 music 

Hãy Ngợi Khen Chúa (Tv. 147) MP3 music 

Hãy Ngợi Khen Ngài (Tv. 145) MP3 music 

Hãy Ngợi Khen Ngài (Tv. 145) MP3 music 

Hãy Ngợi Khen Thiên Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngợi Mừng Chúa MP3 music 

Hãy Ngước Đầu Lên (Tv. 23) MP3 music 

Hãy Nhận Con Đi MP3 music 

Hãy Nhận Ra Chúa Trong Đời Thường (Mc. 6: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhảy Mừng (Is. 12) MP3 music 

Hãy Nhảy Mừng (Is. 12) MP3 music 

Hãy Nhảy Mừng (Tv. 96) MP3 music 

Hãy Nhảy Mừng 1 (Is. 12) MP3 music 

Hãy Nhìn Coi (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Nhìn Coi (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Nhìn Lại Mình MP3 music 

Hãy Nhìn Xuống Chúa Ơi! MP3 music 

Hãy Nhớ Cho MP3 music 

Hãy Nhớ Mình MP3 music 

Hãy Như Giêsu MP3 music 

Hãy Nở Hoa MP3 music 

Hãy Ở Cùng Con (Tv. 90) MP3 music 

Hãy Qua Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Quay Về MP3 music 

Hãy Quay Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Quay Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Quay Về (Ex. 16: 1...) MP3 music 

Hãy Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ra Đi Làm Chứng MP3 music 

Hãy Rao Giảng (Tv. 116) MP3 music 

Hãy Rao Giảng Tin Mừng (Lc. 24: 44-53) MP3 music 

Hãy Reo Lên (Tv. 33) MP3 music 

Hãy Reo Mừng (Tv. 65) MP3 music 

Hãy Reo Mừng (Tv. 80) MP3 music 

Hãy Reo Mừng Thiên Chúa (Tv. 65) MP3 music 

Hãy Reo Mừng Thiên Chúa (Tv. 65) MP3 music 

Hãy Reo Vang Lên (Is. 66: 10) MP3 music 

Hãy Reo Vui MP3 music 

Hãy Rửa Chân Cho Nhau (Ga. 13: 1-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sám Hối MP3 music 

Hãy Sám Hối (Mt. 4: 12-23) MP3 music 

Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sẵn Sàng MP3 music 

Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12: 40) MP3 music 

Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44) MP3 music 

Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sẵn Sàng Và Bền Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sinh Lợi (Mt. 25: 14-30) MP3 music 

Hãy Sống Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Cố Gắng Vào Qua Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Cuộc Đời Ngôn Sứ (Lc. 4: 21-30) MP3 music 

Hãy Sống Đạo MP3 music 

Hãy Sống Khiêm Nhường (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music 

Hãy Sống Khiêm Tốn (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Khoan Dung MP3 music 

Hãy Sống Ngay Lành (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music 

Hãy Sống Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Vui Tươi MP3 music 

Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5: 38-48) MP3 music 

Hãy Sửa Đường (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tạ Ơn Chúa (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Tạ Ơn Chúa (Tv. 135) MP3 music 

Hãy Tạ Ơn Chúa (Tv. 135) MP3 music 

Hãy Tạ Ơn Chúa Allêluia (Tv. 117) MP3 music 

Hãy Tán Dương Chúa (Tv. 102) MP3 music 

Hãy Tán Tạ Chúa (Tv. 106) MP3 music 

Hãy Tán Tạ Chúa (Tv. 106) MP3 music 

Hãy Tán Tạ Chúa (Tv. 106) MP3 music 

Hãy Tán Tạ Chúa (Tv. 106) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy (Mt. 18: 21-35) MP3 music 

Hãy Tha Thứ (Lc. 17: 1-6) MP3 music 

Hãy Tha Thứ (Lc. 6: 27-38) MP3 music 

Hãy Thắp Lên Tình Chúa MP3 music 

Hãy Thắp Lên Trong Con MP3 music 

Hãy Thắp Sáng Lên MP3 music 

Hãy Thắp Sáng Lên MP3 music 

Hãy Thật Lòng MP3 music 

Hãy Thắt Lưng Chong Đèn (Lc. 12: 32-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Theo Ta (Mc. 1: 14-20) MP3 music 

Hãy Theo Ta (Mt. 9: 9) MP3 music 

Hãy Theo Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Theo Thầy (Gn. 21: 19) MP3 music 

Hãy Thờ Lạy MP3 music 

Hãy Thờ Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thống Hối (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thức Tỉnh Sẵn Sàng MP3 music 

Hãy Thương Yêu Nhau (Yn. 13) MP3 music 

Hãy Tiến Vào MP3 music 

Hãy Tiến Vào (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Tiến Vào (Tv. 94) MP3 music 

Hãy Tiếp Nhận Con (Tv. 23) MP3 music 

Hãy Tìm Đến Nhau MP3 music 

Hãy Tìm Kiếm Chúa (Tv. 68) MP3 music 

Hãy Tìm Nước Chúa MP3 music