Thánh Ca Theo Tựa Đề O

Ở Bên Ngài (Tv. 15) MP3 music 

Ớ Chúa Tôi MP3 music 

Ở Đâu Có Bác Ái MP3 music 

Ở Đâu Có Bác Ái MP3 music 

Ô Kìa Vườn Nho (Mt. 21: 33-43) MP3 music 

Ở Lại Bên Chúa MP3 music 

Ở Lại Trong Đức Kitô MP3 music 

Ở Lại Trong Thầy (Ga. 15: 1-8) MP3 music 

Ở Lại Trong Thầy (Ga. 15: 9) MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Lại Với Chúng Con MP3 music 

Ở Lại Với Con MP3 music 

Ở Lại Với Con MP3 music 

Ở Lại Với Con MP3 music 

Ở Lại Với Con MP3 music 

Ở Lại Với Con (Lc. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Lại Với Ta (Ga. 1: 35-42) MP3 music 

Ơ Trăng (mẫu 1) MP3 music 

Ơ Trăng (mẫu 2) MP3 music 

Ở Trong Nhà Chúa MP3 music 

Ở Trong Nhà Chúa (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Trong Thánh Điện (Tv. 83) MP3 music 

Ở Trong Trái Tim Chúa MP3 music 

Oh Holy Night MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Ân Tình Chúa MP3 music 

Ôi Cao Siêu MP3 music 

Ôi! Cha Từ Nhân MP3 music 

Ôi Chúa Của Con (Gr. 29: 11) MP3 music 

Ôi Chúa Giêsu MP3 music 

Ôi Chúa Giêsu MP3 music 

Ôi Chúa Quyền Năng (Tv. 103) MP3 music 

Ôi Chúa Thiên Binh (Tv. 83) MP3 music 

Ôi Còn Tình Nào MP3 music 

Ôi Đấng Từ Bi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Đêm Cực Thánh (2 bè) MP3 music 

Ôi Đêm Cực Thánh (3 bè) MP3 music 

Ôi Đêm Rực Sáng MP3 music 

Ôi Đẹp Thay MP3 music 

Ôi Giêrusalem (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Giêsu MP3 music 

Ôi Giêsu MP3 music 

Ôi Giêsu MP3 music 

Ôi Giêsu Lân Tuất MP3 music 

Ôi Gỗ Êm Ái MP3 music 

Ôi Hiền Mẫu Nhân Loại MP3 music 

Ôi Lạy Cha MP3 music 

Ôi Lạy Chúa (Tv. 129) MP3 music 

Ôi Lạy Chúa (Tv. 137) MP3 music 

Ôi Lạy Chúa (Tv. 21) MP3 music 

Ôi Lạy Chúa (Tv. 21) MP3 music 

Ôi Lạy Chúa (Tv. 50) MP3 music 

Ôi Lạy Chúa (Tv. 50) MP3 music 

Ôi Lạy Thiên Chúa MP3 music 

Ôi Lễ Misa MP3 music 

Ôi Lễ Vượt Qua MP3 music 

Ôi Linh Mục MP3 music 

Ôi Lòng Nhân Lành MP3 music 

Ôi Lòng Thương Xót Chúa MP3 music 

Ôi Lòng Thương Xót Chúa MP3 music 

Ôi Maria MP3 music 

Ôi Mẹ Linh Mục MP3 music 

Ôi Nguồn Ánh Sáng MP3 music 

Ôi Nhiệm Mầu MP3 music 

Ôi Nhiệm Mầu Tình Yêu Ba Ngôi (Ga. 16: 12-15) MP3 music 

Ôi Thần Linh Chúa MP3 music 

Ôi Thần Linh Chúa (2 bè) MP3 music 

Ôi Thần Linh Chúa (4 bè) MP3 music 

Ôi Thập Giá MP3 music 

Ôi Thập Tự MP3 music 

Ôi Thiên Chúa (Tv. 21) MP3 music 

Ôi Thiên Chúa (Tv. 21) MP3 music 

Ôi Thiên Sứ MP3 music 

Ôi Thượng Đế MP3 music 

Ôi Tình Yêu MP3 music 

Ôi Tình Yêu Vĩ Đại MP3 music 

Ôi! Tôi Sung Sướng Biết Bao (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Uy Linh MP3 music 

Ôi Vui Sướng MP3 music 

Omnia Propter MP3 music 

Ơn Bảy Nguồn MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 01 MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 02 MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 03 MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 04 MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 05 MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 06 MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 07 MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 08 MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 09 MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 10 MP3 music 

Ơn Cha Nghĩa Mẹ Tình Con MP3 music 

Ơn Chúa MP3 music 

Ơn Chúa Cao Vời MP3 music 

Ơn Chúa Gọi (Ga. 17: 15) MP3 music 

Ơn Chúa Luôn Dư Đầy (Ga. 6: 1-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Chúa Phù Trì (Tv. 53) MP3 music 

Ơn Chúa Thánh Thần MP3 music 

Ơn Cứu Chuộc MP3 music 

Ơn Cứu Độ (Tv. 97) MP3 music 

Ơn Cứu Độ (Tv. 97) MP3 music 

Ơn Cứu Độ (Tv. 97) MP3 music 

Ơn Cứu Độ Của Chúa (Tv. 97) MP3 music 

Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (Tv. 97) MP3 music 

Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (Tv. 97) MP3 music 

Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (Tv. 97) MP3 music 

Ơn Cứu Rỗi MP3 music 

Ơn Cứu Rỗi Đã Đến Gần (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cứu Sống (Tv. 79) MP3 music 

Ơn Gọi MP3 music 

Ơn Gọi Của Con MP3 music 

Ơn Gọi Của Ngôi Sao MP3 music 

Ơn Gọi Hiệp Thông MP3 music 

Ơn Gọi Là Một Huyền Nhiệm MP3 music 

Ơn Gọi Mân Côi MP3 music 

Ơn Gọi Mến Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Lành Của Chúa (Tv. 26) MP3 music 

Ơn Mẹ MP3 music 

Ơn Ngài Đổi Mới MP3 music 

Ơn Nghĩa Sinh Thành MP3 music 

Ơn Phù Hộ Tôi (Tv. 120) MP3 music 

Ơn Phù Hộ Tôi (Tv. 120) MP3 music 

Ơn Phù Trợ (Tv. 120) MP3 music 

Ơn Phù Trợ (Tv. 120) MP3 music 

Ơn Phù Trợ (Tv. 120) MP3 music 

Ơn Phù Trợ (Tv. 120) MP3 music 

Ơn Phù Trợ (Tv. 120) MP3 music 

Ơn Phù Trợ Chúng Tôi (Tv. 120) MP3 music 

Ơn Phù Trợ Chúng Tôi (Tv. 120) MP3 music 

Ơn Phù Trợ Con (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Thiêng Cứu Độ (Lc. 2: 22-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Trời MP3 music 

Ơn Trời Cho Con MP3 music 

Ơn Trời - Ơn Người MP3 music 

Ông Già Noel Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Ông Giakêu (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Ông Thánh Gioan MP3 music