Thánh Ca Theo Tựa Đề X

Xa Mặt Trời MP3 music 

Xa Mặt Trời (Không Bỏ Con) MP3 music 

Xác Thân Làm Bánh (mẫu 1) MP3 music 

Xác Thân Làm Bánh (mẫu 2)MP3 music Bộ Lễ 1

Xác Tín MP3 music 

Xanh Mấy Tình MP3 music 

Xanh Trời Noel MP3 music 

Xây Dựng Nước Trời MP3 music 

Xây Nhà (Mt. 7: 21, 24-27) MP3 music 

Xây Nhà Trên Đá (Mt. 7: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Xe Cát Biển Đông MP3 music 

Xem Quả Biết Cây MP3 music Bộ Lễ 1

Xem Quả Biết Cây (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Xem Thấy Ơn Cứu Độ (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Xét Mình MP3 music 

Xin Ấp Ủ Con MP3 music 

Xin Ban Bánh MP3 music 

Xin Ban Bình An (Hc. 36: 18) MP3 music 

Xin Ban Cho Chúng Con (Sap. 16-20) MP3 music 

Xin Ban Cho Con MP3 music 

Xin Ban Cho Con MP3 music 

Xin Ban Hồng Ân Cứu Độ (Tv. 84) MP3 music 

Xin Ban Ơn Cứu Rỗi (Tv. 84) MP3 music 

Xin Ban Ơn Cứu Rỗi 1 (Tv. 84) MP3 music 

Xin Ban Tặng Thánh Thần MP3 music 

Xin Ban Tặng Tình Yêu MP3 music 

Xin Ban Thần Linh MP3 music 

Xin Ban Thánh Thần Ngài MP3 music 

Xin Ban Thêm Nữa MP3 music 

Xin Băng Qua Các Tầng Trời MP3 music 

Xin Bằng Yên MP3 music 

Xin Bảo Toàn (Tv. 15) MP3 music 

Xin Bảo Toàn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Bảo Toàn Con (Tv. 15) MP3 music 

Xin Bảo Toàn Tôi (Tv. 15) MP3 music 

Xin Biến Đổi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Biến Đổi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Biến Đổi Con (Mt. 5: 17-37) MP3 music 

Xin Biết Xót Thương MP3 music 

Xin Biểu Dương Sức Mạnh MP3 music 

Xin Biểu Dương Uy Phong MP3 music 

Xin Bông Hồng Mãi Nở Trong Tim MP3 music 

Xin Bước Đi Cùng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ca Khen Danh Chúa MP3 music 

Xin Các Thiên Thần MP3 music 

Xin Cám Ơn MP3 music 

Xin Cám Ơn Mẹ MP3 music 

Xin Cám Ơn Ngài MP3 music 

Xin Cám Ơn Ngài MP3 music 

Xin Cám Ơn Ngài MP3 music 

Xin Cám Ơn Người - Cám Ơn Đời MP3 music 

Xin Cám Ơn Tình Người MP3 music 

Xin Cảm Ơn Trời MP3 music 

Xin Cảm Tạ Chúa MP3 music 

Xin Cảm Tạ Chúa MP3 music 

Xin Cảm Tạ Chúa MP3 music 

Xin Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music 

Xin Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cấp Tốc Phù Trợ (Tv. 39) MP3 music 

Xin Cha Ân Thương MP3 music 

Xin Cha Dủ Thương MP3 music 

Xin Cha Làm Vinh Hiển Con (Ga. 17: 1-11a) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chạm Vào Con (Mc. 5: 21-43) MP3 music 

Xin Chào Chúa MP3 music 

Xin Chào Mùa Xuân 1 MP3 music 

Xin Chào Mùa Xuân 2 MP3 music 

Xin Chỉ Bảo Con (Tv. 24) MP3 music 

Xin Chỉ Bảo Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chỉ Cho Con MP3 music 

Xin Chỉ Cho Con (Tv. 24) MP3 music 

Xin Chỉ Cho Con (Tv. 24) MP3 music 

Xin Chỉ Một Lời (Lc. 7: 7) MP3 music 

Xin Chiếu Ánh Vinh Quang MP3 music 

Xin Chiếu Sáng MP3 music 

Xin Chiếu Sáng (Tv. 4) MP3 music 

Xin Chiếu Sáng (Tv. 4) MP3 music 

Xin Chiếu Sáng (Tv. 4) MP3 music 

Xin Chiếu Sáng (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng Thiên Nhan (Tv. 4) MP3 music 

Xin Chiếu Sáng Thiên Nhan (Tv. 4) MP3 music 

Xin Cho Cả Đời Con MP3 music 

Xin Chở Che Con MP3 music 

Xin Cho Chúng Con (Tv. 89) MP3 music 

Xin Cho Chúng Con (Tv. 89) MP3 music 

Xin Cho Chúng Con Được No Say Tình Chúa (Tv. 89) MP3 music 

Xin Cho Chúng Con Được Phục Hồi (Tv. 79) MP3 music 

Xin Cho Chúng Nên Một MP3 music 

Xin Cho Con MP3 music 

Xin Cho Con MP3 music 

Xin Cho Con MP3 music 

Xin Cho Con MP3 music 

Xin Cho Con MP3 music 

Xin Cho Con MP3 music 

Xin Cho Con 1 MP3 music 

Xin Cho Con 2 MP3 music 

Xin Cho Con 2 MP3 music 

Xin Cho Con Ánh Lửa MP3 music 

Xin Cho Con Biết MP3 music 

Xin Cho Con Biết Ăn Năn (Lc. 13: 1-9) MP3 music 

Xin Cho Con Bước Theo Ngài MP3 music 

Xin Cho Con Dừng Chân MP3 music 

Xin Cho Con Được Thấy (Lc. 18: 41b) MP3 music 

Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52) MP3 music 

Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Hiểu MP3 music 

Xin Cho Con Hiểu Được Ý Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Một Trái Tim MP3 music 

Xin Cho Con Niềm Tin MP3 music 

Xin Cho Con Quả Tim Mới (Ez. 36: 26) MP3 music 

Xin Cho Con Thành Hạt Giống Tốt MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Tình Yêu MP3 music 

Xin Cho Con Yêu Đời Yêu Người MP3 music 

Xin Cho Cuộc Đời Con MP3 music 

Xin Cho Đôi Tim MP3 music 

Xin Cho Hồn Con MP3 music 

Xin Cho Lời Con (Tv. 140) MP3 music 

Xin Cho Lời Con Nguyện Cầu MP3 music 

Xin Cho Muôn Người MP3 music 

Xin Cho Tình Yêu MP3 music 

Xin Cho Tôi MP3 music 

Xin Cho Tôi MP3 music 

Xin Cho Tôi Lòng Tin MP3 music 

Xin Chọn Người Yêu Là Giêsu MP3 music 

Xin Chọn Ý Cha MP3 music 

Xin Chúa Ban Thần Khí (Ga. 20: 19-23) MP3 music 

Xin Chúa Ban Thêm Lòng Tin (Lc. 17: 5-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Bảo Toàn (Tv. 15) MP3 music 

Xin Chúa Chiếu Rọi MP3 music 

Xin Chúa Chữa Hồn Con (Tv. 40) MP3 music 

Xin Chúa Chữa Lành (Mc. 1: 40-45) MP3 music 

Xin Chúa Chữa Lành Con (Mt. 8: 14-17) MP3 music 

Xin Chúa Chúc Lành MP3 music 

Xin Chúa Chúc Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Cứu Chữa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Cứu Chữa Con (Mc. 1: 29-39) MP3 music 

Xin Chúa Cứu Con (Tv. 21) MP3 music 

Xin Chúa Dẫn Đưa MP3 music 

Xin Chúa Dạy Con (1 Cr. 7: 32-34, Lc. 22: 27, Gal. 2: 20, Ga. 4: 34) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Dùng Con MP3 music 

Xin Chúa Dùng Con (Mc. 7: 31-37) MP3 music 

Xin Chúa Đến MP3 music 

Xin Chúa Đến MP3 music 

Xin Chúa Đến MP3 music 

Xin Chúa Đến MP3 music 

Xin Chúa Đến MP3 music 

Xin Chúa Đến (Tv. 145) MP3 music 

Xin Chúa! Đỡ Nâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Đoái Thương (Tv. 15) MP3 music 

Xin Chúa Đứng Dậy (Tv. 67) MP3 music 

Xin Chúa Giêsu Ngự Đến MP3 music 

Xin Chúa Giữ Con (Tv. 16) MP3 music 

Xin Chúa Giữ Gìn (Mt. 4: 1-11) MP3 music 

Xin Chúa Giữ Gìn Các Linh Mục MP3 music 

Xin Chúa Hãy Nhìn MP3 music 

Xin Chúa Khoan Dung MP3 music 

Xin Chúa Là Ngọn Đuốc Thiêng (Tv. 17) MP3 music 

Xin Chữa Lành Con (Is. 38: 14-20) MP3 music 

Xin Chúa Luôn Dẫn Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Mở Cửa Thiên Đàng MP3 music 

Xin Chúa Nên (Tv. 30) MP3 music 

Xin Chúa Ngôi Ba MP3 music 

Xin Chúa Nhận Lễ Dâng MP3 music 

Xin Chúa Nhớ Lại (Tv. 24) MP3 music 

Xin Chúa Nối Kết MP3 music 

Xin Chúa Nối Kết Đoàn Con MP3 music 

Xin Chúa Ở Cùng Chúng Con (Mt. 28: 20) MP3 music 

Xin Chúa Ở Lại MP3 music 

Xin Chúa Ở Lại MP3 music 

Xin Chúa Phán Dạy MP3 music 

Xin Chúa Phán Một Lời MP3 music 

Xin Chúa Quay Trở Về (Tv. 84) MP3 music 

Xin Chúa Sửa Chữa Hồn Con (Tv. 40) MP3 music 

Xin Chúa Thanh Tẩy Con MP3 music 

Xin Chúa Thánh Thần MP3 music 

Xin Chúa Thánh Thần MP3 music 

Xin Chúa Thánh Thần Ngự Đến MP3 music 

Xin Chúa Thi Ân (Tv. 144) MP3 music 

Xin Chúa Thiên Đình MP3 music 

Xin Chúa Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thứ Tha (Tv. 50) MP3 music 

Xin Chúa Thức Giấc (Tv. 43) MP3 music 

Xin Chúa Thương MP3 music 

Xin Chúa Tỏ Lòng (Tv. 32) MP3 music 

Xin Chúa Vui Nhận MP3 music 

Xin Chúa Xót Thương MP3 music 

Xin Chúa Xót Thương MP3 music 

Xin Chúa Xót Thương (Lc. 18: 9-14) MP3 music 

Xin Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music 

Xin Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music 

Xin Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music 

Xin Chúc Mừng MP3 music 

Xin Chúc Tụng Chúa (Tv. 144) MP3 music 

Xin Chứng Tỏ MP3 music 

Xin Chút Ơn Đời MP3 music 

Xin Có Nhau MP3 music 

Xin Cứ Dùng Con MP3 music 

Xin Củng Cố Niềm Tin (Mc. 6: 1-6) MP3 music 

Xin Củng Cố Sự Nghiệp (Tv. 89) MP3 music 

Xin Củng Cố Sự Nghiệp (Tv. 89) MP3 music 

Xin Cùng Dâng Tình Yêu MP3 music 

Xin Cứu Chúng Con MP3 music 

Xin Cứu Chúng Con (Tv. 145) MP3 music 

Xin Cứu Độ Chúng Con (Tv. 145) MP3 music 

Xin Cứu Giúp Con (Tv. 69) MP3 music 

Xin Cứu Mạng Sống Tôi (Is. 38) MP3 music 

Xin Cứu Thoát Con (Tv. 145) MP3 music 

Xin Cứu Tôi Khỏi Chết (Is. 38) MP3 music 

Xin Dẫn Con Đi MP3 music 

Xin Dẫn Con Về MP3 music 

Xin Dẫn Con Về MP3 music 

Xin Dẫn Con Về Núi Thánh (Tv. 42) MP3 music 

Xin Dẫn Dắt Con MP3 music 

Xin Dẫn Đưa MP3 music 

Xin Dẫn Đưa MP3 music 

Xin Dẫn Đưa Con MP3 music 

Xin Dâng MP3 music 

Xin Dâng MP3 music 

Xin Dâng MP3 music 

Xin Dâng MP3 music 

Xin Dâng MP3 music 

Xin Dâng MP3 music 

Xin Dâng MP3 music 

Xin Dâng MP3 music 

Xin Dâng MP3 music 

Xin Dâng MP3 music 

Xin Dâng MP3 music 

Xin Dâng 16 "Về Cùng Cha" MP3 music 

Xin Dâng 18 MP3 music 

Xin Dâng 6 MP3 music 

Xin Dâng 9 MP3 music 

Xin Dâng Câu Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music 

Xin Dâng Cha MP3 music 

Xin Dâng Cha MP3 music 

Xin Dâng Cha MP3 music 

Xin Dâng Cha MP3 music 

Xin Dâng Cha MP3 music 

Xin Dâng Cha 1 MP3 music 

Xin Dâng Cha 2 MP3 music 

Xin Dâng Chàng Và Nàng MP3 music 

Xin Dâng Cho Chúa MP3 music 

Xin Dâng Chúa MP3 music 

Xin Dâng Chúa MP3 music 

Xin Dâng Chúa MP3 music 

Xin Dâng Chúa MP3 music 

Xin Dâng Chúa MP3 music 

Xin Dâng Chúa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cuộc Đời Con MP3 music 

Xin Dâng Đời Con MP3 music 

Xin Dâng Đời Con MP3 music 

Xin Dâng Kính (Đanien) MP3 music 

Xin Dâng Lên MP3 music 

Xin Dâng Lên MP3 music 

Xin Dâng Lên MP3 music 

Xin Dâng Lên MP3 music 

Xin Dâng Lên MP3 music 

Xin Dâng Lên MP3 music 

Xin Dâng Lên MP3 music 

Xin Dâng Lên MP3 music 

Xin Dâng Lên MP3 music 

Xin Dâng Lên MP3 music 

Xin Dâng Lên Cha MP3 music 

Xin Dâng Lên Cha MP3 music 

Xin Dâng Lên Cha MP3 music 

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music 

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music 

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music 

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music 

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music 

Xin Dâng Lên Mẹ MP3 music 

Xin Dâng Lên Ngài MP3 music 

Xin Dâng Lên Ngài MP3 music 

Xin Dâng Lời Tạ Ơn MP3 music 

Xin Dâng Mẹ MP3 music 

Xin Dâng Mẹ MP3 music 

Xin Dâng Ngài MP3 music 

Xin Dâng Ngài MP3 music 

Xin Dâng Ngài MP3 music 

Xin Dâng Ngài MP3 music 

Xin Dâng Tiến Ngài MP3 music 

Xin Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Tình Yêu Này MP3 music 

Xin Dắt Đưa Con Về MP3 music 

Xin Dạy Bảo Con (Tv. 24) MP3 music 

Xin Dạy Cho Con Biết (Tv. 38 & 89) MP3 music 

Xin Dạy Chúng Con MP3 music 

Xin Dạy Con MP3 music 

Xin Dạy Con (Tv. 24) MP3 music 

Xin Dạy Con Biết Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con Biết Yêu MP3 music 

Xin Dạy Con Biết Yêu (Ga. 21: 15-17) MP3 music 

Xin Dạy Con Cầu Nguyện MP3 music 

Xin Dậy Con Vững Bước MP3 music 

Xin Dạy Con Yêu MP3 music 

Xin Dạy Con Yêu Ngài (Ph. 2: 6-8) MP3 music 

Xin Dủ Lòng Thương MP3 music 

Xin Dủ Lòng Thương MP3 music 

Xin Dủ Lòng Thương (Tv. 50) MP3 music 

Xin Dủ Lòng Thương (Tv. 85) MP3 music 

Xin Đáp Đền MP3 music 

Xin Đáp Lại (Tv. 68) MP3 music 

Xin Để Lại Anh Em MP3 music 

Xin Đến Cứu Chúng Con MP3 music 

Xin Đến Cứu Độ (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đến Đem Bình An MP3 music 

Xin Đến Mà Nghe (Tv. 65) MP3 music 

Xin Đến Ngài Ơi MP3 music 

Xin Đến Phù Trợ Con (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đi Theo Mẹ MP3 music 

Xin Định Nghĩa Tình Yêu MP3 music 

Xin Định Nghĩa Tình Yêu MP3 music 

Xin Đổ Lòng Từ Bi (Tv. 32) MP3 music 

Xin Đổ Lòng Từ Bi (Tv. 32) MP3 music 

Xin Đổ Mưa Thiêng MP3 music 

Xin Đổ Sương Mai MP3 music 

Xin Đổ Sương Mai (Is. 45: 8) MP3 music 

Xin Đổ Xuống Lòng Con MP3 music 

Xin Đoái Nhìn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đoái Nhìn ((Tv. 24) MP3 music 

Xin Đoái Thương (Lc. 18: 13) MP3 music 

Xin Đôi Mắt Chúa MP3 music 

Xin Đổi Mới Trái Tim MP3 music 

Xin Đổi Thay MP3 music 

Xin Đổi Thay Trái Tim Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đón Nhận MP3 music 

Xin Đốt Cháy Con Đi MP3 music 

Xin Đốt Lên MP3 music 

Xin Đốt Lửa Lòng MP3 music 

Xin Đưa Con Vào Ngàn Năm Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đưa Con Về MP3 music 

Xin Đưa Con Về MP3 music 

Xin Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đừng Bỏ Con MP3 music 

Xin Đừng Bỏ Rơi (Tv. 137) MP3 music 

Xin Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music 

Xin Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music 

Xin Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music 

Xin Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music 

Xin Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music 

Xin Đừng Quên Con MP3 music 

Xin Đừng Quên Con MP3 music 

Xin Đừng Trì Hoãn (Tv. 69) MP3 music 

Xin Đừng Xa Con MP3 music 

Xin Đừng Xa Con MP3 music 

Xin Được Gọi Tên Người MP3 music 

Xin Được Hồi Sinh MP3 music 

Xin Được Làm MP3 music 

Xin Được Mãi Bên Nhau MP3 music 

Xin Được Nghỉ Yên MP3 music 

Xin Được Sống Một Đời MP3 music 

Xin Được Thấy Thiên Đường MP3 music 

Xin Được Thấy Tôn Nhan MP3 music 

Xin Giải Nghĩa Yêu MP3 music 

Xin Giang Cánh Tay Ra (Tv. 144) MP3 music 

Xin Giáng Sinh Tình Yêu MP3 music 

Xin Gieo Rắc Sương Mai MP3 music 

Xin Gieo Sương MP3 music 

Xin Gieo Sương Mai MP3 music 

Xin Gieo Sương Mai MP3 music 

Xin Gìn Giữ Linh Hồn Con (130) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Con MP3 music 

Xin Giữ Gìn Con (Tv. 15) MP3 music 

Xin Giữ Gìn Con (Tv. 15) MP3 music 

Xin Giữ Gìn Con (Tv. 15) MP3 music 

Xin Giữ Gìn Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Hồn Con (Tv. 130) MP3 music 

Xin Giữ Linh Hồn Con (Tv. 130) MP3 music 

Xin Giữ Linh Hồn Con (Tv. 130) MP3 music 

Xin Giữ Lòng Con MP3 music 

Xin Giữ Nguyên Màu Áo MP3 music 

Xin Giữ Tỉnh Thức MP3 music 

Xin Giúp Con MP3 music 

Xin Giúp Con MP3 music 

Xin Giúp Con MP3 music 

Xin Gục Đầu Sám Hối MP3 music 

Xin Gửi Thần Khí (Tv. 103) MP3 music 

Xin Hát Lên MP3 music 

Xin Hãy Ban Cho MP3 music 

Xin Hãy Ban Lời MP3 music 

Xin Hãy Dạy Con (Tv. 24) MP3 music 

Xin Hãy Đến MP3 music 

Xin Hãy Đến (Kh. 22: 20) MP3 music 

Xin Hãy Đến (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Đến Nghe (Tv. 65) MP3 music 

Xin Hãy Lắng Nghe (Tv. 44) MP3 music 

Xin Hãy Mở MP3 music 

Xin Hãy Mở MP3 music 

Xin Hãy Nghe (Tv. 44) MP3 music 

Xin Hãy Nghe (Tv. 44) MP3 music 

Xin Hãy Nghe (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nghe Thưa Nương Tử (Tv. 44) MP3 music 

Xin Hãy Nghe Thưa Nương Tử (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nhận Lấy MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nhớ (Tv. 24) MP3 music 

Xin Hãy Ở Cùng Con (Tv. 90) MP3 music 

Xin Hãy Ở Cùng Con (Tv. 90) MP3 music 

Xin Hãy Quay Về MP3 music 

Xin Hãy Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiến Dâng MP3 music 

Xin Hiệp Dâng MP3 music 

Xin Hiệp Dâng MP3 music 

Xin Hiệp Dâng MP3 music 

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Nhất MP3 music 

Xin Hiệp Nhất (Ga. 17: 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Nhất Chúng Con MP3 music 

Xin Hôn Đôi Tay Chúa MP3 music 

Xin Hợp Nhất (Ga. 15: 8) MP3 music 

Xin Hướng Lòng Con Tới Chúa MP3 music 

Xin Khấn Nguyện MP3 music 

Xin Khôi Phục Dân Ngài (Tv. 70) MP3 music 

Xin Ký Thác Cho Mẹ MP3 music 

Xin Là Khí Cụ Bình An MP3 music 

Xin Là Người Tình Của Chúa MP3 music 

Xin Là Nhân Chứng Cho Ngài MP3 music 

Xin Làm Áng Thơ Ca Ngợi MP3 music 

Xin Làm Hiền Mẫu MP3 music 

Xin Làm Khí Cụ Bình An MP3 music 

Xin Làm Mới Lại Trong Con MP3 music 

Xin Làm Muối Men MP3 music 

Xin Lắng Nghe MP3 music 

Xin Lắng Nghe MP3 music 

Xin Lắng Nghe MP3 music 

Xin Lắng Nghe (Tv. 85) MP3 music 

Xin Lắng Tai MP3 music 

Xin Liên Kết MP3 music 

Xin Liên Kết Với Mẹ MP3 music 

Xin Lời Chúa MP3 music 

Xin Lời Chúa MP3 music 

Xin Lòng Chúa Xót Thương MP3 music 

Xin Lòng Chúa Xót Thương 2 MP3 music 

Xin Mãi Bên Con (Tv. 90) MP3 music 

Xin Mau Ngự Đến MP3 music 

Xin Mẹ MP3 music 

Xin Mẹ Bên Con MP3 music 

Xin Mẹ Chở Che MP3 music 

Xin Mẹ Dẫn Bước MP3 music 

Xin Mẹ Dẫn Con Đi MP3 music 

Xin Mẹ Dạy Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Dậy Chúng Con MP3 music 

Xin Mẹ Đồng Hành Với Con MP3 music 

Xin Mẹ Đừng Quên MP3 music 

Xin Mẹ Giữ Tim Con MP3 music 

Xin Mẹ Hãy Nhớ MP3 music 

Xin Mẹ Hãy Nhớ MP3 music 

Xin Mẹ Lắng Nghe MP3 music 

Xin Mẹ Mùa Xuân MP3 music 

Xin Mẹ Nghe Thấu MP3 music 

Xin Mẹ Nhớ MP3 music 

Xin Mẹ Phù Giúp MP3 music 

Xin Mẹ Phù Hộ Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Thương MP3 music 

Xin Mẹ Thương MP3 music 

Xin Mẹ Thương MP3 music 

Xin Mẹ Thương Các Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Xót Thương MP3 music 

Xin Miễn Phạt Con (Tv. 73) MP3 music 

Xin Minh Chứng Mẹ Là Hiền Mẫu MP3 music 

Xin Mở Cho Con MP3 music 

Xin Mở Lòng Trí Con MP3 music 

Xin Mở Mắt Con MP3 music 

Xin Mở Mắt Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Mắt Môi Con MP3 music 

Xin Mở Miệng Con MP3 music 

Xin Mở Miệng Con MP3 music 

Xin Mở Rộng Tay Con MP3 music 

Xin Mở Tay Ngài (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Trái Tim Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Một Đời MP3 music 

Xin Một Lần Nguyện Ước MP3 music 

Xin Một Lần Nữa MP3 music 

Xin Một Lòng Mến Yêu MP3 music 

Xin Một Lòng Trung Kiên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mưa Đấng Cứu Tinh MP3 music 

Xin Mưa Thánh Ân MP3 music 

Xin Mùa Xuân Tiến Lên MP3 music 

Xin Nâng Chén MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nâng Đỡ Con MP3 music 

Xin Nâng Đỡ Con (Tv. 56) MP3 music 

Xin Ngài Canh Tân (Tv. 103) MP3 music 

Xin Ngài Dẫn Đưa MP3 music 

Xin Ngài Đến MP3 music 

Xin Ngài Đến (Is. 45: 8) MP3 music 

Xin Ngài Đến Ngay Bên MP3 music 

Xin Ngài Hãy Đến MP3 music 

Xin Ngài Hãy Đến MP3 music 

Xin Ngài Hãy Đến MP3 music 

Xin Ngài Hãy Phán MP3 music 

Xin Ngài Là Ánh Sáng MP3 music 

Xin Ngài Là Núi Đá (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Mau Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Mau Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Mở Mắt Con (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music 

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music 

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music 

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music 

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Lại MP3 music