Thánh Ca Theo Tựa Đề Y

Ý Cha Thể Hiện MP3 music Bộ Lễ 1

Ý Chúa (Ph. 2:6) MP3 music 

Ý Nghĩa Cuộc Đời MP3 music 

Ý Nghĩa Yêu Thương MP3 music 

Ý Sống MP3 music 

Ý Thơ Tuyệt Vời (Tv. 44) MP3 music 

Yên Tâm Con Cứ Về MP3 music 

Yến Tiệc Với Người Nghèo (Lc. 14: 12-14) MP3 music 

Yến Tiệc Vui (Mt. 22: 1-14) MP3 music 

Yên Vui Một Đời MP3 music 

Yêsu! Yêsu! MP3 music 

Yêu MP3 music 

Yêu Chân Tình MP3 music 

Yêu Cho Đến Cùng (Ga. 13: 1b) MP3 music 

Yêu Chúa MP3 music 

Yêu Chúa Giữa Cuộc Đời MP3 music 

Yêu Chúa Thôi MP3 music 

Yêu Chúa Từ Đây MP3 music 

Yêu Chúa Vẹn Tình MP3 music 

Yêu Con Đời Đời MP3 music 

Yêu Con Suốt Đời MP3 music 

Yêu Cuộc Sống Này MP3 music 

Yêu Đau Khổ MP3 music 

Yêu Không Đổi Thay Thương Không Hề Vơi MP3 music 

Yêu Là Cho Tất Cả MP3 music 

Yêu Luật Chúa (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Mến Đức Maria MP3 music 

Yêu Mến Giáo Hội MP3 music 

Yêu Mến Lề Luật Chúa (Ga. 14: 15-21) MP3 music 

Yêu Mến Luật Pháp Chúa (Tv. 118) MP3 music 

Yêu Mến Mẹ MP3 music 

Yêu Mến Mẹ La Vang MP3 music 

Yêu Ngài Mà Thôi (Mt. 21: 33-43) MP3 music 

Yêu Người MP3 music 

Yêu Người Như Chúa (Mt. 22: 34-40) MP3 music 

Yêu Nhiều Được Tha Nhiều (Lc. 7: 36 - 8: 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Như Chúa Đã Yêu (Mt. 6: 43-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Như Chúa Yêu MP3 music 

Yêu Như Chúa Yêu MP3 music 

Yêu Như Chúa Yêu MP3 music 

Yêu Như Chúa Yêu Thương MP3 music 

Yêu Như Giêsu 1 MP3 music 

Yêu Như Giêsu 2 MP3 music 

Yêu Như Thầy MP3 music 

Yêu Rồi Hành Động MP3 music 

Yêu Thương Cho Người MP3 music 

Yêu Thương Con MP3 music 

Yêu Thương Còn Đó MP3 music 

Yêu Thương Đến Cùng MP3 music 

Yêu Thương Đơm Hoa Kết Trái MP3 music 

Yêu Thương Nồng Thắm MP3 music 

Yêu Thương Phục Vụ MP3 music 

Yêu Thương Xoa Dịu Đắng Cay MP3 music 

Yêu Trong Tình Chúa MP3 music 

You Are... MP3 music Bộ Lễ 1

You Are 2 MP3 music Bộ Lễ 1

You Are Mine MP3 music Bộ Lễ 1

You Are My Hiding Place MP3 music Bộ Lễ 1

You Lift Me Up MP3 music Bộ Lễ 1

You Raise Me Up MP3 music Bộ Lễ 1