KINH NGUYN DÂNG CHÚA 2

 

Chúa Giê-su, suối từ bi vô tận

Ngài yêu thương con người đến vô ngần

Trên Thập Tự Ngài thốt lên lời nói

Ta khát khao phần cứu rỗi con người

 

Chúa Giê-su anh dũng cao vời vợi

Ngài hiến thân gánh tội lỗi con người

Giây phút cuối tưởng chừng bị bỏ rơi

Lạy Cha! Lạy Cha! Sao Cha bỏ con

 

Ngài trút thở cả bầu trời u tối

Xé màn đêm sấm sét vang gầm trời

Ngay lúc đó quân dữ lo hoảng sợ

Con Chúa Trời mà họ phải âu lo

 

Chúa Giê-su, Ngài vô cùng lân tuất

Xin vì thương tích, Chúa chịu thấu xương

Để thân con chìm đắm trong vết thương

Gương chân lý dấu chỉ Ngài hiệp nhất

 

Chúa nhắc nhớ, vết thương Ngài mong đợi

Đền lỗi lầm nhân loại đã nặng mang

Cuộc khổ nạn, cứu con người thoát khỏi

Cảnh trầm luân hầu hạnh phúc quê trời

                                                             2015