Thánh Ca Theo Tựa Đề A

100 Năm Mẹ Đến Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

100 Năm Thăng Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

20 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music 

2000 Năm Mẹ Thương Con MP3 music 

25 Năm Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Chuỗi Ngày Hồng Ân MP3 music 

25 Năm Hồng Ân MP3 music 

25 Năm Hồng Ân MP3 music 

25 Năm Hồng Ân Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Giáo Xứ MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music 

 

25 Năm Hồng Ân Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Thành Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Tin Mừng MP3 music 

25 Năm Vững Tâm Bên Mẹ MP3 music 

25 Năm Xin Tạ Ơn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

30 Năm Dâng Lễ MP3 music 

30 Năm Hội Ngộ MP3 music Bộ Lễ 1

40 Năm Hành Trình Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

40 Năm Hồng Ân MP3 music 

50 Năm Giáo Xứ Bến Cát MP3 music 

50 Năm Hôn Phối MP3 music 

50 Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Hồng Phúc Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Ơn Gọi MP3 music 

60 Năm Hồng Ân Giáo Xứ MP3 music Bộ Lễ 1

80 Năm Đoàn Sủng MP3 music 

9 Lời Nguyện Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Mar-ti-nô MP3 music 

A Calling by Night (1 Sm. 3: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

A Nuptial Blessing MP3 music Bộ Lễ 1

Abba - Cha Ơi! MP3 music 

Abba Cha Ơi! MP3 music 

Abba! Lạy Cha (Ga. 4: 4-10) MP3 music 

Abraham MP3 music 

Ách Êm Ái Gánh Nhẹ Nhàng (Mt. 11: 25-30) MP3 music 

Ách Ta Êm Ái (Mt. 11: 25-30) MP3 music 

Adeste Fideles MP3 music 

Ai Ẩn Mình Nơi Chúa (Tv. 90) MP3 music 

Ai Ăn Thịt (Ga. 6: 56) MP3 music 

Ai Ăn Thịt Ta MP3 music 

Ai Ban Cho MP3 music 

Ai Cho Con MP3 music 

Ai Cho Hồn Con MP3 music 

Ai Dám Hy Sinh (Lc. 9: 23-26) MP3 music 

Ai Đang Đi Kiếm MP3 music 

Ai Đến Với Tôi (Ga. 6: 35) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Đi Đường Ngay (Tv. 49) MP3 music 

Ai Đi Đường Ngay Thẳng (Tv. 49) MP3 music 

Ai Đi Đường Thẳng Ngay (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Đi Gieo Giống (Tv. 125) MP3 music 

Ai Đi Gieo Giống (Tv. 125) MP3 music 

Ai Đi Về Đâu MP3 music 

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14 - 3 bè) MP3 music 

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music 

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music 

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music 

Ai Được Cứu Rỗi? (Mc. 10: 17 - 27) MP3 music 

Ai Được Lên Núi Chúa (Tv. 23) MP3 music 

Ai Được Lên Núi Thánh MP3 music 

Ai Được Ở Đền Tạm Chúa? (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Trèo Lên (Tv. 14) MP3 music 

Ai Được Vào? (Tv. 14) MP3 music 

Ai Gánh Nặng (Mt. 11: 25-30) MP3 music 

Ai Gieo Trong Lệ Sầu (Tv. 125) MP3 music 

Ai Hay Tự Hào (Lc. 18: 9-14) MP3 music 

Ai Hỏi Vì Sao MP3 music 

Ai Khát Hãy Đến (Ga. 7: 37) MP3 music 

Ai Không Bỏ Mình MP3 music 

Ai Không Có Tội? (Ga. 8: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Kính Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music 

Ai Là Anh Em? (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Anh Em Của Tôi? (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Anh Em Ta? MP3 music 

Ai Là Anh Em Tôi? MP3 music 

Ai Là Anh Em Tôi? MP3 music 

Ai Là Anh Em Tôi? MP3 music 

Ai Là Mẹ Và Anh Em Ta? (Mc. 3: 20-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Người Đầu (Mc. 9: 29-36) MP3 music 

Ai Là Người Sạch Tội (Ga. 8: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Lên Nhà Chúa MP3 music 

Ai Lên Núi Chúa MP3 music 

Ai Liều Mạng Sống MP3 music 

Ai Mong Chúa (Tv. 146) MP3 music 

Ai Mong Đợi Chúa (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất (Mc. 9: 29-36) MP3 music 

Ai Muốn Làm To MP3 music 

Ai Muốn Theo Ta MP3 music 

Ai Muốn Theo Ta? (Lc. 14: 25-33) MP3 music 

Ai Muốn Theo Ta? (Mc. 8: 27-35) MP3 music 

Ai Nghẹn Ngào (Tv. 125) MP3 music 

Ai Ngụ Trong Đền Tạm Chúa? (Tv. 14) MP3 music 

Ai Người Có Hiểu MP3 music 

Ai Người Sầu Lo? MP3 music 

 

Ai Nhìn Lên Chúa (Tv. 33) MP3 music 

Ai Nhìn Lên Thiên Chúa (Tv. 33) MP3 music 

Ai Ra Đi (2 bè) MP3 music 

Ai Ra Đi (4 bè) MP3 music 

Ai Rước Chúa (Ga. 6: 56) MP3 music 

Ai Sẽ (Tv. 14) MP3 music 

Ai Sẽ Cho Con (Tv. 54) MP3 music 

Ai Sẽ Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music 

Ai Sẽ Được Lên (Tv. 14) MP3 music 

Ai Sẽ Được Vào (Tv. 14) MP3 music 

Ai Sẽ Được Vào Nhà Chúa (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sống Đời Công Chính (Tv. 49) MP3 music 

Ai Theo Tôi (Ga. 8: 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Thương? MP3 music 

Ai Tìm Kiếm Chúa (Tv. 68) MP3 music 

Ai Tin Sẽ Được Sống (Ga. 3: 15, Rm. 10: 10, Mc. 9: 24) MP3 music 

Ai Tin Vào Thầy (Ga. 11: 26) MP3 music 

Ai Trông Tìm Chúa (Tv. 69) MP3 music 

Ai Tự Nâng Lên Cao MP3 music 

Ai Tuyên Xưng Ta MP3 music 

Ai Vào Nhà Chúa (Tv. 14) MP3 music 

Ai Vào Nhà Chúa (Tv. 14) MP3 music 

Ai Vào Nơi Cung Thánh MP3 music 

Ai Vất Vả (Mt. 11: 28) MP3 music 

Ai Vui Thú (Tv. 1) MP3 music 

Ai Vững Tin Nơi Người (Ga. 3: 14-21) MP3 music 

Ai Yêu Mến Thầy MP3 music 

Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14: 23-29) MP3 music 

Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14: 23-29) MP3 music 

Ai Yêu Mến Thấy (Ga. 14: 23-29) MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia MP3 music 

Alleluia - Sau Bài Tân Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia 2 Vọng Hãy Dọn Đường Chúa MP3 music 

Alleluia 3 MP3 music 

Alleluia 4 MP3 music 

Alleluia! Alleluia! MP3 music 

Alleluia! Alleluia! MP3 music 

Alleluia Các Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music 

Alleluia Cầu Hồn MP3 music 

Alleluia - Câu Xướng toàn tập năm ABC MP3 music 

Alleluia! Chúa Đã Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Chúa Nhật Phục Sinh MP3 music 

Alleluia Chúa Sống Lại MP3 music 

Alleluia CN 3 TN A MP3 music 

Alleluia Đêm Vọng Phục Sinh MP3 music 

Alleluia Giáng Sinh MP3 music 

Alleluia Giáng Sinh MP3 music 

Alleluia! Hát Lên Người Ơi MP3 music 

Alleluia! Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Hôn Phối MP3 music 

Alleluia Hôn Phối MP3 music 

Alleluia Hôn Phối MP3 music 

Alleluia Hôn Phối 2 MP3 music 

Alleluia, Lạy Cha! MP3 music 

Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo MP3 music 

Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Chúa Ba Ngôi MP3 music 

Alleluia Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ MP3 music 

Alleluia Lễ Cưới MP3 music 

Alleluia Lễ Đêm Giáng Sinh MP3 music 

Alleluia Lễ Đức Mẹ MP3 music 

Alleluia Lễ Đức Mẹ Lên Trời MP3 music 

Alleluia Lễ Gia Thất MP3 music 

Alleluia Lễ Giáng Sinh MP3 music 

Alleluia Lễ Giao Thừa MP3 music 

Alleluia Lễ Hiện Xuống MP3 music 

Alleluia Lễ Hôn Phối MP3 music 

Alleluia Lễ Hôn Phối MP3 music 

Alleluia Lễ Mồng 1 MP3 music 

Alleluia Lễ Truyền Thống MP3 music 

Alleluia Lễ Tử Đạo MP3 music 

Alleluia Mẫu Tận Hiến MP3 music 

Alleluia Mồng 1 Tết MP3 music 

Alleluia Mồng 1 Tết MP3 music 

Alleluia Mồng 1 Tết MP3 music 

Alleluia Mồng 1 Tết MP3 music 

Alleluia Phục Sinh MP3 music 

Alleluia Phục Sinh MP3 music 

Alleluia Phục Sinh MP3 music 

Alleluia Phục Sinh A+B+C MP3 music 

Alleluia Sau Giáng Sinh MP3 music 

Alleluia Thành Hôn MP3 music 

Alleluia Trước Phúc Âm Tết A+B+C MP3 music 

Alleluia, Vì Chúa Hảo Tâm (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Vọng 1 MP3 music 

Alleluia Vượt Qua MP3 music 

Alleluia! Xin Ngự Đến MP3 music 

Ấm Tan Sương Trời MP3 music 

Amazing Grace - Nguồn Vui Ơn Thánh MP3 music 

An Bình Bên Mẹ MP3 music 

An Bình Chúa Thương MP3 music 

An Bình Ra Đi (Lc. 2: 29-32) MP3 music 

An Bình Ra Đi (Lc. 2: 29-32) MP3 music 

Ăn Chay (Mc. 2: 18-22) MP3 music 

Ăn Cùng Tấm Bánh MP3 music 

Ăn Cùng Tấm Bánh Uống Cùng Chén Thánh MP3 music 

An Giấc Thiên Thu MP3 music 

Ân Huệ (Mt. 18: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Huệ Chúa Ban MP3 music 

Ân Huệ Tình Yêu MP3 music 

Ăn Năn Tội MP3 music 

Ăn Năn Tội Mình (Lc. 13: 1-9) MP3 music 

Ẩn Náu Bên Chúa (Tv. 30) MP3 music 

Ẩn Náu Bên Chúa (Tv. 57) MP3 music 

Ẩn Náu Bên Ngài (Tv. 70) MP3 music 

Ân Nghĩa Ngài (Tv. 88) MP3 music 

Ân Phúc Đời Con MP3 music 

Ân Sâu Nghĩa Đầy MP3 music 

Ân Sủng Ban Cho Mẹ MP3 music 

Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music 

Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music 

Ân Sủng Chúa Ban (Tv. 32) MP3 music 

Ân Sủng Của Chúa (Tv. 32) MP3 music 

Ân Sủng Của Ngài MP3 music 

 

Ân Sủng Mẹ Lãnh Nhận MP3 music 

Ân Sủng Tín Thác MP3 music 

Ân Sủng Tuyệt Vời MP3 music 

An Tâm Cất Bước MP3 music 

Ân Thân Vào Nhà Chúa MP3 music 

Ấn Tích Phép Rửa Tội MP3 music 

Ân Tình MP3 music 

Ân Tình Bao La MP3 music 

Ân Tình Cha Mẹ MP3 music 

Ân Tình Chúa MP3 music 

Ân Tình Chúa MP3 music 

Ân Tình Chúa MP3 music 

Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Chúa (Tv. 102) MP3 music 

Ân Tình Chúa Ba Ngôi (Ga. 16: 12-15) MP3 music 

 

Ân Tình Chung Kết Ân Tình MP3 music 

Ân Tình Đêm Thánh (2 bè) MP3 music 

Ân Tình Đêm Thánh (4 bè) MP3 music 

Ân Tình Không Đổi Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Mẹ Cha MP3 music 

Ân Tình Ngàn Thu MP3 music 

Ân Tình Thập Giá MP3 music 

Ân Tình Trăm Năm MP3 music 

Ân Tình Tuyệt Vời (Ga. 14: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Xuân MP3 music 

Angelus MP3 music 

Anh Em Của Thầy MP3 music 

Anh Em Của Tôi (Lc. 10: 25-37) MP3 music 

 

Anh Em Hãy Cho Họ Ăn (Lc. 9: 13) MP3 music 

Anh Em Hãy Đi (Mt. 28: 19-20) MP3 music 

Anh Em Hãy Đi (Tv. 116) MP3 music 

Anh Em Hãy Sám Hối MP3 music 

Anh Em Hãy Sám Hối (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Anh Em Hãy Sẵn Sàng MP3 music 

Anh Em Hãy Vui Mừng MP3 music 

Anh Em Một Nhà MP3 music 

Anh Em Sống Chung Một Nhà (Tv. 132) MP3 music 

Anh Hùng Tử Đạo MP3 music 

Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam MP3 music 

Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam MP3 music 

Anh Hùng Việt Nam MP3 music 

Anh Hùng Việt Nam (2 Bè) MP3 music 

Anh Hùng Việt Nam (4 Bè) MP3 music 

Ánh Lửa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Chúa MP3 music 

Ánh Mắt Chúa MP3 music 

Ánh Mắt Chúa Nhìn MP3 music 

Ánh Mắt Chúa Trong Đời MP3 music 

Ánh Mắt Chúa Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Của Chúa MP3 music 

Ánh Mắt Giêsu MP3 music 

Ánh Mắt Mẹ Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Mẹ Nhân Từ MP3 music 

Ánh Mắt Nào (Ga. 21: 15-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Ngài Yêu Thương MP3 music 

Ánh Mắt Nhân Từ MP3 music 

Ánh Mắt Tâm Hồn (Mc. 10: 46-52) MP3 music 

Ánh Mắt Tình Yêu MP3 music 

Ánh Mắt Xót Thương MP3 music 

Ánh Mắt Yêu Thương MP3 music 

Anh Mù Bartimê (Mc. 10: 46-52) MP3 music 

Ánh Nến Hiệp Nhất MP3 music 

Ánh Nến Sáng Ngời MP3 music 

Ánh Nhìn Thân Thương (Mc. 6: 1-6) MP3 music 

Ánh Sáng Ban Sự Sống (Ga. 9: 1-41) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Bê-lem MP3 music 

Ánh Sáng Bừng Lên MP3 music 

Ánh Sáng Bừng Lên MP3 music 

Ánh Sáng Cho Muôn Dân MP3 music 

Ánh Sáng Chúa MP3 music 

Ánh Sáng Của Nhau MP3 music 

Ánh Sáng Cứu Độ (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Cứu Rỗi MP3 music 

Ánh Sáng Đến (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Đời Con MP3 music 

Ánh Sáng Đức Tin MP3 music 

Ánh Sáng Fa-ti-ma MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Ngôi Lời MP3 music 

Ánh Sáng Niềm Tin MP3 music 

Ánh Sáng Ơn Cứu Độ MP3 music 

Ánh Sáng Phục Sinh MP3 music 

Ánh Sáng Soi Tăm Tối MP3 music 

Ánh Sáng Thật MP3 music 

Ánh Sáng Tin Mừng MP3 music 

Ánh Sáng Tình Chúa MP3 music 

Ánh Sáng Tình Yêu MP3 music 

Ánh Sáng Và Bóng Tối MP3 music 

Ánh Sáng Và Bóng Tối MP3 music 

Ánh Sáng Và Bóng Tối MP3 music 

Ánh Sáng Và Bóng Tối (Ga. 9: 1-41) MP3 music 

Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Và Muối Men (Mt. 5: 13-16) MP3 music 

Ánh Sáng Vinh Quang MP3 music 

Ánh Sao Bê-lem MP3 music 

Ánh Sao Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sao Đêm MP3 music 

Ánh Sao Mai MP3 music 

Ánh Sao Phương Đông MP3 music 

Ánh Sao Rạng Ngời MP3 music 

Ánh Sao Thiên Đình MP3 music 

Ánh Sao Trời Đông MP3 music 

Ánh Sao Vào Đời MP3 music 

Ánh Sao Vui MP3 music 

Ánh Sao Xưa MP3 music 

Ánh Tình Yêu MP3 music 

Ánh Trăng Diệu Huyền MP3 music 

Anh Với Tôi MP3 music 

Ánh Xuân MP3 music 

Ánh Xuân Hồng MP3 music 

Anrê Kim Thông MP3 music 

Anrê Phú Yên MP3 music 

Anrê Phú Yên MP3 music 

Anrê Phú Yên MP3 music Bộ Lễ 1

Áo Cưới (Mt. 22: 1-14) MP3 music 

Áp-ba, Cha Ơi! (Gl. 4: 6) MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria MP3 music 

Ave Maria (3 bè) MP3 music 

Ave Maria (4 bè) MP3 music 

Ave Maria (Lc. 1: 28...) MP3 music 

Ave Maria, Con Dâng Lời MP3 music 

Ave Maria de Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

Ave Maria de Lourdes MP3 music Bộ Lễ 1

Ave Maria Đoạn II MP3 music Bộ Lễ 1

Ave Maria Đoạn IV MP3 music Bộ Lễ 1

Ave Maria, Kính Dâng Mẹ Thương MP3 music 

Ave Maria Mẹ Hiển Vinh MP3 music 

Ave Maria - Tên Dịu Êm MP3 music 

Ave Maria Tình Mẹ MP3 music 

 

Ave Maria Trăng Từ Bi MP3 music 

Ave, Maris Stella MP3 music 

Away In A Manger MP3 music Bộ Lễ 1