Vinam

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Hóa Nhiều MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Cung Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Tới Thiên Nhan MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Canvê Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chiên Theo Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Là Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chớ Thách Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Hy Vọng Của Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chọn Phần Hơn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đáng Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mãi Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tín Trung MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Lời Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Biết Dâng Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi Tìm MP3 music Bộ Lễ 1

Con Được Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hãy Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Thượng Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mãi Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mong Đợi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ơi Ta Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tường Thuật MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Đàn Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tán Dương MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tôn Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Tình Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Thần Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Mang Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Theo Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Miệt Mài Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Giã Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Giavê MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cứ Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhận Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Khoan Dung MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Con Vua Đa Vít MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Hoa Cõi Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Lễ Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Chúa Nhìn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Làn Hương Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đời Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hết Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Lề Luật Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Núi Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Và Trái Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Đoan Nguyền MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Hằng Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Của Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Tung Hô MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Bên Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Cứu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngất Ngây Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Thượng Đế MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Giavê MP3 music Bộ Lễ 1

Người Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

Người Được Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Người Sẽ Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Người Từ Bụi Đất MP3 music Bộ Lễ 1

Người Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Về Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Bóng Thập Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Như Thầy Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Bên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Quyền Uy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Rộn Ràng Lâm Bích MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Bỏ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Sinh Hoa Trái MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Cây Nho MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Ca Hòa Tiếng Cười MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Hát Trong Thần Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Hát Từ Đồng Xanh MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Lâm Bích MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ Thiết Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Thiên Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Cực Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Trần Gian Ngày Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Hừng Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Với Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Việc Chúa Làm MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Phúc Quê Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Danh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ca Khen Danh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Theo Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1