Thống kê truy cập

Ads Elite

AdSense

Nguyễn Mộng Huỳnh

Ẩn Náu Bên Chúa  MP3 music Bộ Lễ 1

Bà Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Bắc Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Của Mô-sê  MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Ngày Cưới MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Ngợi Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tri Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Belem Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Đấng Toàn Năng MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Kỳ Công Chúa  MP3 music Bộ Lễ 1

Cái Chổi Cùn MP3 music Bộ Lễ 1

Cái Nhìn MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Canh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Cây Viết Chì Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Phán Một Lời (Lc. 7: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Danh Chúa Cả Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Bình Yên MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cha Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăm Sóc Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạnh Lòng Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Là Người Tị Nạn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gìn Giữ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Bến Đỗ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Sức Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Đi Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Nương Náu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua (Ga. 18: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Nhìn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muôn Đời Vẫn Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vĩ Đại Biết Bao MP3 music Bộ Lễ 1

Chuỗi Đời Lời Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chuông Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Có Một Chỗ MP3 music Bộ Lễ 1

Có Tiên Tri Nào? (Lc. 4: 21-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Biết Mình Cần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chẳng Có Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Một Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Con Kêu Cầu Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Của Ngài MP3 music 

Con Sẽ Ca Ngợi MP3 music 

Con Tín Thác Vào Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Trông Cậy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Ngài Muộn Màng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Maria (Lc. 2: 16-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cho Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến Vua Trời (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Đôi Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Danh Ngài Là Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Hỏi MP3 music Bộ Lễ 1

Diệu Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Dự Án Nhân Đạo Hội Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Giầu Xót Thương MP3 music 

Đời Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Xu Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Xu Nhỏ 2 (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Lìa Xa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lên Núi Sọ MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Theo Chúa (Lc. 9: 51-62) MP3 music Bộ Lễ 1

Emmanuel MP3 music Bộ Lễ 1

Giải Nghĩa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Nào Quan Trọng Nhất (Mc. 12: 28-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Góa Phụ Naim (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Góa Phụ Nain MP3 music Bộ Lễ 1

Gọi Tên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Vì Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Khen Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Giữ Nghĩa Cùng Chúa (Lc. 2: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mở Lòng Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Luôn MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hoài Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Hosea MP3 music Bộ Lễ 1

Isaiah MP3 music Bộ Lễ 1

Khóc Con MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Dâng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Lưu Đày (Tv. 119) MP3 music 

Khúc Hát Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Sống Phù Du MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Thánh Giuse Lao Công MP3 music Bộ Lễ 1

Kỳ Công Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa, Xin Đừng Đứng Xa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Lênh Đênh Phận Người MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Đêm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chứng Đức Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Đầu Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Trên Giòng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Đã Sẵn Sàng MP3 music Bộ Lễ 1

Mặc Lấy Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Mãi Bên Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Mẻ Cá To (Lc. 5: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ La Vang Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Mời Con Mau Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Khi Thức Giấc MP3 music Bộ Lễ 1

Món Nợ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Một Niềm Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Nâng Hồn Lên Tới Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Ta Yêu Dấu (Lc. 3: 15-16, 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Con... MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Bến Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Mãi Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Quyến Rũ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngân Khánh Chung Đôi MP3 music 

Ngày Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Phán Xét (Mc. 13: 24-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Đèn Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọt Ngào Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Người Nghèo Của Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Thánh Maximilien Kolbe MP3 music Bộ Lễ 1

Như Bé Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Như Cha Các Con (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Chỉ Mình Con  MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Hy Vọng Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Noel - Emmanuel MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Tha Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Nụ Hoa Nhỏ Xinh MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lòng Thương Xót Chúa MP3 music 

Ơn Cứu Rỗi Đã Đến Gần (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Phận Người Mỏng Manh  MP3 music Bộ Lễ 1

Phó Thác Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Họa Tại Ta (Lc. 6: 17, 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi Và Ra Khơi MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Kém Tin! (Mc. 4: 35-41) MP3 music Bộ Lễ 1

Tân Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Đô Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Chúa Ngự Trên Tôi (Lc. 1: 1-4, 4: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Đức Kitô (Lc. 9: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

The Bread Broken MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thức Dậy Đi! MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chuông Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Lc. 3: 1-6)  MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Chúa Ở Sai Nơi MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Sao MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Như Nắng Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Miên Viễn MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Cơn Mưa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Biển Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Hỡi 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Hỡi 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Xuống Đời MP3 music 

Trong Tình Yêu Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Buổi Sớm MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Buổi Sớm Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nay Con Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mong Về Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Thề MP3 music Bộ Lễ 1

Vầng Đông Đang Lên (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nguồn Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ví Như MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Xem Quả Biết Cây (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Biến Đổi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chở Che Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Đôi Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chữa Lành Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Có Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cứ Dùng Con MP3 music 

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con Biết Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Mãi Bên Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Tiếng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Lại Với Con MP3 music 

Xin Ở Lại Với Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Rửa Trái Tim Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tán Dương Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thổi Vào Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xuôi Dòng MP3 music Bộ Lễ 1

Yên Vui Một Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Nhiều Được Tha Nhiều (Lc. 7: 36 - 8: 3) MP3 music Bộ Lễ 1