Phạm Xuân Chiến

Bụi Tro Thân Con MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Hò Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Với Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Cho Mẹ Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Lo Tích Lũy Nước Trời Mai Sau MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Cố Gắng Vào Qua Cửa Hẹp MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Từ Bỏ Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xin Thì Sẽ Được MP3 music Bộ Lễ 1

Không Thể Vừa Làm Tôi Thiên Chúa Vừa Làm Tôi Tiền Của MP3 music Bộ Lễ 1

Lazarô Và Người Giàu Có MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn con Khát Khao Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tự Tình Đêm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Một Chiều Mùa Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Đồng Kia Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Người Thu Thuế Và Người Pharisiêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tội Lỗi Con Chúa Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Trong Sạch MP3 music Bộ Lễ 1

Tràng Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nước Chúa Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Vị Thẩm Phán Và Bà Góa Nghèo MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Mừng Vì Một Người Tội Lỗi Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Vung Tay Chèo MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Bảo Toàn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giang Cánh Tay Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thầy Ban Thêm Lòng Tin Cho Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tri Ân Ngài MP3 music Bộ Lễ 1