Chúa Nhật III Mùa Vọng
  Hãy vui mừng
   
Nhập Lễ Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng
  Con Mong Chúa
Đáp Ca

Lc. 1: 46-48, 49-50, 53-54

Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa.

  Linh Hồn Tôi Vui Mừng
  Linh Hồn Tôi
  Linh Hồn Tôi Nhảy Mừng
  Magnificat
Alleluia

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó.

Dâng Lễ Của Lễ Dâng Cha
  Của Lễ Hy Sinh
  Lễ Dâng Trông Đợi
Hiệp Lễ Ga. 1: 6-8, 19-28
  Chứng Nhân Sự Sáng
  Người Làm Chứng
  Con Vẫn Đợi Vẫn Chờ
  Con Vẫn Mong Chờ
  Chúa Phải Lớn Lên
  Chúa Là Nguồn Sự Sáng
  Tôi Là Tiếng Kêu
  Xin Rửa Con Trong Thánh Linh
  Nên Một Chứng Nhân
Kết Lễ Mong Chờ Ơn Thánh