Thứ Năm Tuần Thánh
  Bác ái và yêu thương tha nhân
   
Nhập Lễ Thập Giá Đức Kitô
  Ôi Thập Giá
  Thập Giá Đức Kitô
  Thập Giá Ngất Cao
  Thập Giá Đức Kitô 2
  Thập Giá Ngất Cao
  Thập Giá Đức Kitô
  Thập Giá Niềm Vinh Dự
  Thánh Lễ Tiệc Ly
Đáp Ca Tv. 115: 12-13, 15-16bc, 17-18
  Chén Chúc Tụng
  Chén Chúc Tụng Chúa
  Dâng Chén Chúc Tụng
  Thứ Năm Tuần Thánh
  Chén Chúc Tụng
  Thứ Năm Tuần Thánh ABC
  Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh
Rửa Chân Luật Yêu Thương
  Theo Gương Giêsu
  Bài Ca Yêu Thương
  Rửa Chân Cho Nhau
  Rửa Chân
  Thầy Rửa Chân Con
  Chúa Rửa Chân Con Sao
  Bàn Tiệc Ly Năm Nào
  Anh Em Của Thầy
Dâng Lễ Biết Bao Là Hạt Lúa
  Của Lễ Dâng Cha
  Dâng Cha 1
  Tình Yêu Hiệp Nhất
  Nhạc Khúc Yêu Thương
Hiệp Lễ Ga. 13: 1-15
  Chính Mình Máu Chúa
  Bài Ca Bác Ái
  Khiêm Nhu Phục Vụ
  Hãy Thương Yêu Nhau
  Chính Vì Tình Yêu
  Tôi Không Còn Cô Đơn
  Đến Cùng Yêu Thương
  Yêu Cho Đến Cùng
  Như Thầy Yêu Thương
  Bài Ca Yêu Thương
  Giới Luật Yêu Thương
  Giới Răn Yêu Thương
  Luật Yêu Thương
  Điều Răn Mới
  Giao Ước
  Bí Tích Tình Yêu
  Bài Ca Linh Mục
  Tình Chúa Bao La
  Bài Ca Yêu Thương
  Nhà Tiệc Ly
  Chiều Tiệc Ly
  Chiều Tiệc Ly
  Tiệc Ly
  Tưởng Nhớ Tiệc Ly
  Hãy Rửa Chân Cho Nhau
  Đêm Năm Xưa
  Như Thầy Đã Yêu
Kết Lễ Thờ Lạy Chúa
Lưu ý:

Tùy theo mỗi GX/Cộng đoàn.

LM sẽ cho cộng đoàn

Chầu Mình Thánh Chúa

ngay sau Thánh lễ và sau đó

sẽ được kiệu sang nhà nguyện.

Các Hội đoàn sẽ thay phiên nhau

Chầu Mình Thánh Chúa cho đến nửa đêm.