Thánh Ca Theo Tựa Đề G

Gà Gáy MP3 music 

Galilê MP3 music 

Gần Bên Chúa MP3 music 

Gần Bên Chúa MP3 music 

Gần Lòng Chúa MP3 music 

Gần Lòng Mẹ MP3 music 

Gần Mây MP3 music 

Gần Sông Babylon MP3 music 

Gánh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Gặp Chúa MP3 music 

Gặp Chúa Trên Quê Hương MP3 music 

Gặp Gỡ Chúa MP3 music 

Gặp Gỡ Đức Kitô MP3 music 

Gặp Gỡ Nơi Đức Giêsu MP3 music 

Gặp Nhau Đây MP3 music 

Gặp Nhau Trong Yêu Thương MP3 music 

Gặp Thời Gian Nan (Tv. 119) MP3 music 

Gặt Trong Sướng Vui MP3 music 

Ghi Khắc Chân Dung Ngài (Tv. 42) MP3 music 

Ghi Ơn Sinh Thành MP3 music 

Giã Biệt Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Đình MP3 music 

Gia Đình Của Chúa MP3 music 

Gia Đình Gương Mẫu (Lc. 2: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Đình Nazaret (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Đình Thánh MP3 music 

Gia Đình Thánh Gia MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Đình Vinh Sơn MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Đình Yêu Thương MP3 music 

Gia Liêm Hỡi Hãy Ca Tụng Chúa (Tv. 147) MP3 music 

Gia Nghiệp Của Tôi (Tv. 15) MP3 music 

Gia Nghiệp Đời Con MP3 music 

Gia Nghiệp Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Tài Của Con (Tv. 15) MP3 music 

Gia Tài Nước Trời MP3 music 

Giá Trị Cuộc Sống MP3 music 

Giã Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Giã Từ (Lc. 15: 11-32) MP3 music 

Giã Từ Dương Thế MP3 music 

Giã Từ Mệt Mỏi MP3 music 

Giã Từ Một Cơn Mơ MP3 music 

Giấc Mơ Chưa Tròn MP3 music 

Giấc Mơ Của Con MP3 music 

Giấc Mơ Cuối Đời MP3 music 

Giấc Mơ Cuối Đời (Quan Họ) MP3 music 

Giấc Ngủ Bình Yên MP3 music 

Giacaria MP3 music 

Giai Điệu Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Giải Nghĩa Yêu MP3 music 

Giải Nghĩa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Giakêu, Người Thu Thuế (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Gia-kêu Tìm Chúa (Lc. 19: 1-10) MP3 music 

Giakêu Xuống Mau MP3 music Bộ Lễ 1

Giang Đôi Tay MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh An Bình MP3 music 

Giáng Sinh Đã Về MP3 music 

Giáng Sinh Đã Về MP3 music 

Giáng Sinh Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh Đang Về MP3 music 

Giáng Sinh Đầu Tiên MP3 music 

Giáng Sinh Là Sự Trẻ Trung MP3 music 

Giáng Sinh Mùa Hồng Ân Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh Tin Mừng Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh Về MP3 music 

Giáng Sinh Về MP3 music 

Giáo Dân Hãy Ca Tụng MP3 music 

Giáo Dân Ta Hãy Nâng Lời MP3 music 

Giáo Dục Kitô Giáo MP3 music 

Giao Duyên MP3 music 

Giao Kết Ân Tình MP3 music 

Giao Ước MP3 music 

Giao Ước MP3 music 

Giao Ước Cứu Độ MP3 music 

Giao Ước Giữa Chúa Với Ta MP3 music 

Giao Ước Hòa Bình MP3 music 

Giao Ước Tình Yêu MP3 music 

Giavê Chúa Chúng Tôi MP3 music 

Giây Phút Diệu Huyền MP3 music 

Giây Phút Giao Thừa MP3 music Bộ Lễ 1

Gieo Bước MP3 music 

Gieo Bước Cậy Trông MP3 music 

Gieo Bước Tình Hồng MP3 music 

Gieo Lời Hằng Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Gieo Mầm Tìn Yêu MP3 music 

Giêrusalem (Tv. 121) MP3 music 

Giêrusalem Đây Thành Đô (Tv. 121) MP3 music 

Giêrusalem Hãy Chỗi Dậy MP3 music 

Giêrusalem! Hãy Ngợi Khen (Tv. 147) MP3 music 

Giêrusalem Hỡi MP3 music 

Giêrusalem Hỡi MP3 music 

Giêrusalem Hỡi (Tv. 136) MP3 music 

Giêrusalem Hỡi (Tv. 147) MP3 music 

Giêrusalem Mới MP3 music 

Giêrusalem Nào Ca Ngợi Chúa (Tv. 147) MP3 music 

Giêrusalem Nào Đứng Lên (Br. 5: 5) MP3 music 

Giêrusalem Ngợi Khen Chúa (Tv. 147) MP3 music 

Giêsu MP3 music 

Giêsu! MP3 music 

Giêsu! MP3 music 

Giêsu! Ánh Lửa Tình Yêu (Lc. 12: 49-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Ánh Sáng MP3 music 

Giêsu Bài Tình Ca MP3 music 

Giêsu Bánh Trường Sinh (Ga. 6: 35) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Chiến Thắng MP3 music 

Giêsu! Chúa Bao Dịu Hiền MP3 music 

Giêsu, Con Hát Về Ngài MP3 music 

Giêsu! Con Tìm Ngài MP3 music 

Giêsu! Con Tín Thác Vào Ngài MP3 music 

Giêsu Con Yêu Ngài MP3 music 

Giêsu, Đấng Chữa Lành MP3 music 

Giêsu Khoan Nhân MP3 music 

Giêsu Khởi Thắng MP3 music 

Giêsu Kitô MP3 music 

Giêsu Kitô Là Chúa (Pl. 2: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Lân Tuất MP3 music 

Giêsu! Lương Y Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu - Maria - Giuse MP3 music 

Giêsu, Ngài Đã Đến MP3 music 

Giêsu Ngài Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu! Người Đã Đến Đây MP3 music 

Giêsu Nguồn Dịu Êm MP3 music 

Giêsu Nhân Lành (Tv. 22) MP3 music 

Giêsu! Niềm Hoan Lạc Vượt Qua MP3 music 

Giêsu Ở Cùng Con MP3 music 

Giêsu Ơi! Ngài Đã Đến MP3 music 

Giêsu Ơi! Người Ở Đâu? MP3 music 

Giêsu Thiên Chúa (Ga. 4: 34) MP3 music 

Giêsu! Tình Thân Giữa Đời MP3 music 

Giêsu Tình Yêu MP3 music 

Giêsu Tình Yêu, Chân Lý Và Hy Vọng MP3 music 

Giêsu Tình Yêu Của Tôi MP3 music 

Giêsu Tôi Hát Về Ngài MP3 music 

Giêsu Tôi Vẫn Mong MP3 music 

Giêsu Vẫn Hát Bên Đời MP3 music 

Giêsu! Vua Chân Lý (Ga. 18: 33b-37) MP3 music 

Giêsu Vua Muôn Vua MP3 music 

Giêsu! Vua Thời Gian (Lc. 23: 35-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu, Vua Tình Yêu MP3 music 

Giêsu Vua Tình Yêu MP3 music 

Giêsu Xin Ngài Hãy Đến MP3 music 

Giêsu! Xin Nhớ Đến Con MP3 music 

Gìn Giữ Hồn Con (Tv. 130) MP3 music 

Gió Bốn Phương MP3 music 

Giờ Chúa Đến MP3 music 

Giờ Chúa Phục Sinh MP3 music 

Giờ Cứu Độ (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Cứu Rỗi MP3 music 

Giờ Cứu Rỗi Đã Đến Gần (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music 

Giờ Đã Điểm MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đã Điểm MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đây MP3 music 

Giờ Đây MP3 music 

Giờ Đây MP3 music 

Giờ Đây (Tv. 2) MP3 music 

Giờ Đây Chúa Sai Tôi MP3 music 

Giờ Đây Chúng Con MP3 music 

Giờ Đây Êm Ái MP3 music 

Giờ Đây Êm Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đây Linh Thiêng MP3 music 

Giờ Đây Sấp Mình MP3 music 

Giờ Đây Thiên Chúa MP3 music 

Giờ Đây Xin Để 1 (Thánh Ca Nunc dimittis) MP3 music 

Giờ Đây Xin Để 2 (Thánh Ca Nunc dimittis) MP3 music 

Giờ Đoàn Con MP3 music 

Giờ Hết Lễ MP3 music 

Giờ Hiệp Lễ MP3 music 

Giờ Mong Đợi MP3 music 

Giờ Nào Chúa Đến? MP3 music 

Giờ Này Đức Kitô Là Ai? MP3 music 

Giờ Phút Ly Biệt MP3 music 

Giờ Phút Tri Ân MP3 music 

Giờ Tập Hát MP3 music 

Giờ Tử Nạn MP3 music 

Giờ Tử Nạn (3 bè) MP3 music 

Giờ Vĩnh Biệt MP3 music 

Gioan 23 Người Cha Nhân Hậu MP3 music Bộ Lễ 1

Gioan La San Một Đời Cho Giới Trẻ MP3 music 

Gioan! Người Được Sai Đến (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Gioan, Người Được Tuyển Chọn (Lc. 1: 57-66, 80) MP3 music 

Gioan Phaolô II Ca Sĩ Của Tình Thương MP3 music 

Gioan Tiền Hô MP3 music 

Gioan Tiền Hô (Mc. 3: 1-3) MP3 music 

Gioan Tiền Hô 1 (Lc. 1: 5-25) MP3 music 

Gioan Tiền Hô 2 MP3 music 

Giới Luật Yêu Thương MP3 music 

Giới Răn Chúa (Tv. 18) MP3 music 

Giới Răn Chúa 1 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Chúa 2 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Chúa Chính Trực (Tv. 18) MP3 music 

Giới Răn Của Chúa (Tv. 18) MP3 music 

Giới Răn Của Chúa (Tv. 18) MP3 music 

Giới Răn Của Thầy (Ga. 14: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Nào Quan Trọng Nhất (Mc. 12: 28-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Nào Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) MP3 music 

Giới Răn Trọng Nhất (Mt. 22: 34-40) MP3 music 

Giới Răn Yêu Thương MP3 music 

Giới Răn Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Giòng Đời Ngược Xuôi MP3 music 

Giòng Lệ Từ Mẫu MP3 music Bộ Lễ 1

Giòng Lệ Xót Thương MP3 music 

Giòng Sữa Thiêng (1 Pr. 2: 2-3) MP3 music 

Giọt Lệ Ăn Năn MP3 music 

Giọt Lệ Ăn Năn MP3 music 

Giọt Lệ Đau Đớn MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Lệ Thống Hối MP3 music 

Giọt Lệ Thống Hối MP3 music 

Giọt Lệ Thống Hối MP3 music 

Giọt Lệ Trong Lời Kinh MP3 music 

Giọt Máu Mẹ MP3 music 

Giọt Mồ Hôi MP3 music 

Giọt Nước Mắt Ăn Năn MP3 music 

Giọt Nước Mắt Ân Tình MP3 music 

Giọt Sầu Cậy Tin MP3 music 

Giọt Yêu Thương MP3 music 

Giữ Gìn Con MP3 music 

Giữ Gìn Con MP3 music 

Giữa Biển Đời MP3 music 

Giữa Biển Trần Gian MP3 music 

Giữa Cơn Khốn Cùng (Tv. 119) MP3 music 

Giữa Đêm Trường MP3 music 

Giữa Đồi Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Giữa Đời Hót Chơi MP3 music 

Giữa Muôn Người MP3 music 

Giữa Muôn Trùng (Tv. 106) MP3 music 

Giữa Nhóm Chính Nhân (Tv. 110) MP3 music 

Giữa Xion (Is. 12) MP3 music 

Giữa Yêu Thương Của Mẹ MP3 music 

Giúp Nhau Hoàn Thiện (Mt. 18: 15-20) MP3 music 

Giuse! Bông Huệ Tinh Khiết MP3 music 

Giuse - Cha Nhân Hiền MP3 music 

Giuse, Chuyện Về Người MP3 music 

Giuse Gương Sáng Lao Động MP3 music 

Giuse! Gương Vâng Phục MP3 music Bộ Lễ 1

Giuse! Người Âm Thầm (Mt. 1: 16, 18-21, 24a) MP3 music 

Giuse Trong Âm Thầm MP3 music 

Gỗ Êm Ái MP3 music 

Gỗ Êm Ái MP3 music 

Góa Phụ Naim (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Góa Phụ Nain (Lc. 7: 11-17) MP3 music 

Góa Phụ Thành Naim (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

God's Commandments MP3 music Bộ Lễ 1

God's Words Never Pass Away MP3 music Bộ Lễ 1

Gởi Chúa Giêsu MP3 music 

Gọi Chúa Là Cha (Gl. 4: 6) MP3 music 

Gọi Lời Yêu Thương MP3 music 

Gọi Mời Về Bến Yêu Thương MP3 music 

Gọi Mùa Xuân Tới MP3 music 

Gọi Nguồn Cảm Hứng MP3 music 

Gọi Tên Con MP3 music 

Gọi Tên Mẹ Yêu MP3 music 

Golgotha Chiều Xưa MP3 music 

Góp Phần Của Lễ MP3 music 

Gót Hồng Trinh Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Grant Your Mercy MP3 music Bộ Lễ 1

Great Saint Francis Xavier MP3 music Bộ Lễ 1

Gục Ngã Trong Đời MP3 music 

Gửi Cây Nến Phục Sinh MP3 music 

Gương Mặt Chúa Thương Xót MP3 music 

Gương Nagiarét MP3 music 

Gương Phục Vụ MP3 music 

Gương Sáng MP3 music 

Gương Sáng (Mc. 3: 3-16) MP3 music 

Gương Sống Mẹ Maria MP3 music 

Gương Thánh Gia MP3 music 

Gương Thánh Gia MP3 music 

Gương Thánh Gia MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Thánh Gia Thất MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Thánh Phaolô MP3 music